Anormal Eozinofilli Akut Miyelo-monositik Lösemi (FAB M4Eo)

bazofilgreos

Yaymalar Kİ aspirasyonu örneğinden yapılmıştır. Atipik monoblast ve monositoid hücrelerin yanında granülleri eozinofil boyanan genç ve olgun miyeloid hücreler görülüyor (C). Promiyelosit ve miyelosit gibi olgunlaşmamış hücrelerde eozinofil granüller normalden daha büyük ve bazofil granülleri andıracak şekilde çok daha koyu, mor renkte boyanmış (A, B). Kimi miyelositlerde normal ve anormal eozinofil granülleri bir arada görmek mümkün (B). Bazen bu granüller çekirdeği örtecek derecede yoğun olabilir.

AML M4Eo’da anormal granüllü eozinofillere ÇK yaymalarında rastlanmaz. Yalnız Kİ yaymalarında bulunurlar. H.E. ile boyanmış Kİ biyopsi örneklerinde de görülemediklerini ekleyelim.

Kİ’de anormal eozinofil granüllü AML M4 olgularında sitogenetik olarak hemen daima 16. kromozomu ilgilendiren bir inversiyon: inv(16)(p13.1q22) veya translokasyon: t(16;16)(p13.1q22) saptanır. İnversiyon çok daha sıktır. Hastamızda da inv(16) bulunmuştur. Bu genetik anomali sonucu 16q22’deki CBFB geni 16p13.1’deki MYH11 geni ile birleşerek CBFB-MYH11 füzyon genini oluşturur ( CBFB: core binding factor beta, MYH: smooth muscle myosin heavy chain).

AML olgularının yaklaşık % 5-7’sinde görülen M4Eo olgularında yoğun kemoterapiye tam yanıt ve 10 yıllık sağkalım, özellikle genç erişkinlerde oldukça iyidir.

 

 

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom, Yeni kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.