Kategori arşivi: Eritrositler

Ağır Karaciğer Hastalığında Mahmuz Hücreli (spur cell) Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

ÇK’da çevrelerinde az sayıda düzensiz çıkıntıları olan, çoğu büzüşmüş, bazıları sferositi andıran dikenli eritrositler (akantositler) dikkati çekiyor (bkz. akantosit ve ekinosit). İlerlemiş karaciğer hastalıklarında  tanımlanan bu ağır şekil değişikliğine uğramış akantositler mahmuza (İng spur) benzetilmiş ve bazen eşlik edebilen hemolitik … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Ağır Karaciğer Hastalığında Mahmuz Hücreli (spur cell) Anemi için yorumlar kapalı

Düzensizce Büzüşmüş Eritrositler (Piknositler) ve Isırık Hücreleri

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

ÇK örneğinden hazırlanan resimde ilk bakışta anisozitoz, poikilositoz ve polikromazi dikkati çekiyor. Polikromatik boyanmış makrositik  eritrositleri görünce (kırmızı oklar) hemen “hastanın retikülositozu var” diyoruz. Gerçekten düzeltilmemiş retikülosit sayısı % 9. Yaymada sık olarak, dikkatli incelemezsek rahatlıkla “sferosit” diyebileceğimiz koyu boyanmış (hiperkromatik), ortalarındaki soluk alanın … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Düzensizce Büzüşmüş Eritrositler (Piknositler) ve Isırık Hücreleri için yorumlar kapalı

Dimorfik Anemi

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Olgu. Bu hastayı muayene etmedik. Hekimi danışma amacıyla, bize bazı laboratuvar sonuçları ile birlikte, çevre kanı ve kemik iliği yaymalarını gönderdi. Bir yakınından aldığımız bilgilere göre 78 yaşında. Rengi soluk ve çok halsizmiş. Otuz yıl kadar önce aşırı kusmalar nedeniyle … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Dimorfik Anemi için yorumlar kapalı

Splenektomili Bir Hastada Aşırı Lökositoz ve Trombositoz

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Olgu. 32 yaşında kadın hasta. ß-Thalasssemia intermedia tanısı ile izleniyor. 2001 yılında splenektomi yapılmış. 2005 başlarında lökositler 24.5 bin/µL, Hb 7.9 g/dL, Hct % 27, trombositler 1.150 bin/µL bulunmuş. Geçen yıl ikiz doğum yapmış. Gebelik boyunca toplam 8 ünite eritrosit … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Splenektomili Bir Hastada Aşırı Lökositoz ve Trombositoz için yorumlar kapalı

Hematopoetik (Kan Yapıcı) Kök Hücreler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hematopoetik kök hücreler. Yukardaki şema Weissman I L ve Shizum J’nin makalesinden alınmıştır (Blood 2008; 112 (9): 3543-3552). Tüm kan hücreleri Kİ’deki kan yapıcı (hematopoetik) kök hücreler’ den türerler. Morfolojik olarak kök hücreleri tanıma ve betimleme olanağımız yoktur. Lenfosite benzeyen, tek … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hematopoetik (Kan Yapıcı) Kök Hücreler için yorumlar kapalı

Hiposplenizm

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hiposplenizm (ÇK). Dalağın yokluğunda (örn. splenektomiden sonra) ya da atrofiye uğrayarak işlev görmediği durumlarda (örn. orak hücreli anemi), eritrosit morfolojisinde değişikliklerle karşılaşılır. Bunların başında Howell-Jolly cisimcikleri (siyah kısa ok) gelir. Ayrıca hedef (target) hücreleri, parçalanmış (fragmante) eritrositler (siyah uzun ok) … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hiposplenizm için yorumlar kapalı

Konjenital Diseritropoetik Anemiler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Konjenital diseritropoetik anemiler. A, B) K.İ.de iki eritroblast arasında ince sitoplazmik köprüler patognomonik bulguyu oluşturuyor (Tip I). Çekirdekler arası köprüler de görülebilir. C) Çok çekirdekli bir eritroblast (Tip II). D) Mitozunu tamamladığı halde bölünememiş bir eritroblast. text message snooping

Daha çok galeri | Konjenital Diseritropoetik Anemiler için yorumlar kapalı

Hemolitik Anemiler

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. A) Herediter sferositoz (Ç.K.). Koyu boyanmış, hücre merkezindeki soluk alanın kaybolmuş olduğu sferositler ve polikromazi gösteren makrositler (retikülositler). B) Akut oto-immun hemolitik anemi. Sferositler ve polikromazik makrositlerle birlikte iki ortokromatofil eritroblast görülüyor.  Resim 2. A) Herediter eliptositozda sigar … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hemolitik Anemiler için yorumlar kapalı

Megaloblastik Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

  A) Ç.K. Belirgin anizositoz, poikilositoz ve karakteristik ovalomakrositoz. Oval makrositler megaloblastik anemiler dışında MDS’da da görülür (bkz. Miyelodisplastik sendrom). B) Ovalomakrosit ve çekirdeği altı loblu hipersegmente nötrofil parçalı. C) Bir eritrositte çekirdek kökenli Cabot halkası. Megaloblastik anemilerde Howell-Jolly cisimciklerine … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Megaloblastik Anemi için yorumlar kapalı

Thalassemia ve Sideroblastik Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Thalassemia ve Sideroblastik anemi. A, B) α-thalassemia major) ÇK ‘da hedef hücreleri (büyük ok), anizositoz, poikilositoz, Howell-Jolly cisimciği (küçük ok) ve ortokromatofil eritroblastlar.C) Sideroblastik anemi. Kİ’ de demir boyası (Prusya mavisi, Perls reaksiyonu) ile ortaya konan, olgun eritroblast çekirdeklerini halka … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Thalassemia ve Sideroblastik Anemi için yorumlar kapalı