Hemolitik Anemiler

Herediter sferositoz

Resim 1. A) Herediter sferositoz (Ç.K.). Koyu boyanmış, hücre merkezindeki soluk alanın kaybolmuş olduğu sferositler ve polikromazi gösteren makrositler (retikülositler). B) Akut oto-immun hemolitik anemi. Sferositler ve polikromazik makrositlerle birlikte iki ortokromatofil eritroblast görülüyor.

Eliptositoz, blister hücreleri, fragmante

 Resim 2. A) Herediter eliptositozda sigar şeklinde eritrositler. B) Eritrosit G6PD enzimi eksiklğinde ilaçlara bağlı akut hemolitik anemide görülen sitoplazmaları “kabarcık”lı eritrositler. Bu kabarcıklar koptuğunda eritrositler “ısırılmış” bir görünüm alır. C) Eritrositlerde fragmentasyon (parçlanma). Üçgen, miğfer şeklinde eritrositler mikroanjiyopatik (ör. TTP, HUS, kronik DIC) ve kardiyak hemolitik anemilerde görülür.

Orak hücre

Resim 3. Orak hücre hastalığı (HbSS). A) Ç.K.da yulafı andıran orak hücreler. B) Bir orak hücre ve hiposplenizme bağlı Howell-Jolly cisimciği içeren bir eritrosit (hj). C) Lam ile lamel arasında in vitro oraklaşma testi.

Soğuk aglutinin, stomatosit

 Resim 4. A) Soğuk aglutininlere bağlı oto-immun hemolitik anemi Ç.K.da belirgin oto-aglutinasyon. B) Eritrosit primidin-5-nükleotidaz eksikliğinde bazofilik noktalanma (beyaz ok). C) Stomatositler. Eritrositlerin ortasındaki soluk alan yuvarlak olmayıp yarık şeklindedir. Bu örnek herediter stomatositozlu bir hastadan alınmamış, stomatositler iyi temizlenmemiş bir lama yapılan yayma sonucu oluşmuştur (artefakt). Pis lamlarda artefakt olarak hedef hücreleri de görülebilir. (Püf noktası: Yaymanın değişik alanlarında dolaşırsanız, normal morfolojide eritrositleri de göreceksiniz).

Slide8

Resim 5. Kırmızı dizi hiperplazisi. K.İ. Normal kemik iliğinin aksine, kırmızı dizi hücreleri mikroskop alanındaki hücrelerin çoğunluğunu oluşturuyor. Miyeloid dizi hücreleri azalmış. Bir miyelosit (my), bir de metamiyelosit görülüyor. Kırmızı dizide polikromatofil ve ortokromatofil eritroblast gibi nisbeten olgun elemanlar çoğunlukta. Proeritroblast(pro), bazofil eritroblast (baz) Yayma kronik hemolitik anemili bir hastanın iliğinden hazırlanmıştır.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.