Dr Yücel Tangün

Yücel Tangün

Dr. Yücel Tangün 1934 yılında Samsun’da doğdu. Mutlu bir çocukluk yaşadı. İlkokul yılları Samsun ve İzmir’de geçti. 1953’de İstanbul Sen Jozef Lisesinden, 1959’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı Fakültenin 3. İç Hastalıkları Kliniğinde (Çapa) 13 ay kadrosuz asistan olarak çalıştıktan sonra uzmanlık eğitimine başladı. 1964 sonunda iç hastalıkları uzmanı, 1969’da iç hastalıkları doçenti ve 1976’da profesör oldu. İki yıllık askerlik görevini (1966-67)  Bursa’da tamamladı.

1981’de YÖK yasasının hazırlandığı sıralarda, tam gün çalışma statüsünden ayrılarak Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi kadrosuna girdi ve muayenehane hekimliğine başladı. 1984’de yürürlüğe konan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün geçici maddesinden yararlanarak  “Hematoloji Yan Dal Uzmanlığı” belgesini aldı. Üniversite yaşamı erken emekliliğine kadar (1999), serbest hekimliği 2008’e kadar sürdü.

1960’ın ilk aylarından itibaren kan hastalıkları alanında Prof. Dr. Şeref İnceman ile birlikte çalışmaya başladı. Bu ülkemizde benzerine az rastlanır doğru yol gösterici-öğrenci (mentor-mentee) ilişkisi hocasının emekliliğine (1986), daha sonra da ölümüne kadar (1994) kesintisiz sürdü (bkz. Ş. İnceman, kanbilim.com, Kategoriler/Türk kanbilim tarihi).

İç hastalıkları asistanlığının son yılında (1963-1964) Fransız Hükümetinin sağladığı bir bursla Paris’de Lösemi ve Kan Hastalıkları Araştırma Merkezinde (Direktör Prof. Jean Bernard), trombosit işlevleri (Prof. Jacques Caen) ve trombosit immünolojisi ve izogrupları (Prof. Jean Dausset) üzerinde çalıştı. Bu çalışmaları, biri Vox Sanguinis’de “editorial” olmak üzere önemli dergilerde yayımlandı ve kongrelerde sunuldu.

1970-1971’de “Association Claude Bernard” bursu ile aynı merkezde trombosit işlevlerine ilişkin yeni yöntemleri öğrendi. Ardından Londra’da trombosit hastalıkları ile uğraşan laboratuvarlara konuk oldu.

Ekim 1978-Mart 1979’da üniversiteler yasasının sağladığı geçici görevle Londra’da (Hammersmith Hospital, Royal Free Hospital, Royal London Hospital) kemik iliği transplantasyonu ve HLA doku grupları alanında bilgi ve deneyim kazandı.

1994-1997 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı başkanlığını yürüttü ve 15.08.1999’da kendi isteğiyle, “her şeyden önce huzur!” diyerek erken emekli oldu.

1992’de Koç Vakfının ve bağış sever muayenehane hastalarının katkılarıyla Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi’nin tüm donanımı ile kurulmasını sağladı ve emekliliğine kadar bu birimin yöneticiliğini üstlendi.

1994-95’de ise özel bir hasta eşinin tek başına desteğiyle Çapa’da aynı amaca yönelik 600 m2’lik yeni bir katın yapımı ve tüm donanımını gerçekleştirdi (Mehmet Ata Mermerci Yoğun Tedavi Ünitesi). 1995’de Çapa Hematoloji Yardım Derneğini kurdu ve emekliliğine kadar (1999)  bu derneğin başkanlığını yürüttü. Dernek gelirlerini özellikle uzmanlık öğrencilerini araştırma yapmaya özendirici girişimlerde (kitaplık, yabancı dergi aboneliği, eksik laboratuvar araç ve gereçlerini sağlama, uzmanlık tezlerine yardım) kullandı.

Dr. Tangün’ün başlıca araştırma alanları; kanamaya eğilim (özellikle trombosit işlev bozukluklarına bağlı hastalıklar), pıhtılaşmaya eğilim (trombofili), multipl miyelom ve benzeri hastalıklar ve 1992’den itibaren de emekliliğine kadar (1999) kemik iliği ve kan yapıcı kök hücre transplantasyonu olmuştur. Nitelikli dergilerde yayımlanmış trombosit işlev ve hastalıklarını konu alan çoğu çalışmasına çok sayıda yayında ve yabancı dilde saygın hematoloji ders kitaplarında (textbook) uzun yıllar atıfta bulunulmuştur (bkz. Yayın listesi kanbilim.com)

Dr. Tangün 1974’den bu yana klinik hematoloji konusunda tıp öğrencileri ve hekimlere yönelik Türkçe ders kitapları ya da geniş kitap bölümleri yayımlamayı ve bunları yeni baskılarla sürdürmeyi öğretim üyesi görevlerinin en başında saymıştır. Düzenleyicisi ve yazarı olarak Kan Hastalıkları (1974),  Cihat Abaoğlu ve Vahe Aliksiyan ile birlikte Teşhiste Temel Bilgi ve Propedötik (1982, 1988), Semptomdan Teşhise (1974, 1980, 1985, 2000), Teşhisten Tedaviye (1975, 1981, 1991), Aykut Köroğlu ile birlikte İç Hastalıkları Cilt I Kan Atlası (1992, 2007), THD Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1 (2014).

Genç ya da yaşlı çoğu meslektaşının Türkçe karşılıkları varken yabancı dilde sözcükleri kullanma alışkanlığına karşı hazırladığı “Kanbilimciler için Daha Çok Türkçe daha Güzel Türkçe” adlı kitapçık THD tarafından bastırılarak üyelere dağıtılmış (2011), hakkında Dil Derneği’nin yayın organı “Çağdaş  Türk Dili” dergisinde övücü bir yazı çıkmıştır (bkz. Kanbilim.com, Kategoriler/kanbilimde Türkçe). Kitapçığın genişletilmiş ikinci baskısı 2018’de yayımlanmıştır. Ne yazıktır ki, yedi yıl geçmiş olmasına karşın hematoloji ile uğraşanlar “relaps refrakter”  ya da “engrafman” demekten vazgeçememiştir.

Kanbilime ilgi duyanları özellikle sitoloji yönünden  bilgilendirici kanbilim.com sitesi, Amerikan Hastanesinde tanıştığı 1988 yılından bu yana en yakın ve değerli çalışma arkadaşı olarak saydığı – ne yazık ki İstanbul Tıp Fakültesi  Hematoloji Bilim Dalında  tam benzerlerini bulmak oldukça zordu – mikrobiyolog Aykut Köroğlu ile birlikte 2007 Ocak ayında kurulmuştur (bkz. Kanbilim.com, Kategoriler/Dinozorun Penceresi/ Kanbilim.com ile Söyleşi). Sitede ayrıca Dr. Tangün’ün Türk kanbilimi ve THD tarihini anlatan kişisel anıları ile bezenmiş yazıları yer almaktadır.

Muayenehanede hasta-hekim ilişkilerinde duyarlı, dürüst, aşırı dikkatli, titiz ve tokgözlü olmayı ilke edindi. Öte yandan öğretmeyi seviyor, fakültede dersler dışında pratik ve seminerlere katılmaktan, ilginç olgu tartışmaları, özellikle kliniko-patolojik olgu toplantıları düzenlemekten, konuk olduğu diğer hastane ya da kentlerde konferans vermekten tarifsiz bir zevk alıyordu. Bir diğer tutkusu da sevgili Muhit Özcan’ın THD başkanlığı döneminde Türk Hematoloji Okulu öğrencileri ile birlikte olmaktı. Emeklilikten sonra yeni tutkular edindi. En sevdiği dergi NEJM’i çevrimiçi okumak için Perşembe sabahlarını iple çekmek gibi…

1970 ve 1973-74 yıllarında Türk Tıp Cemiyeti Genel Sekreterliği görevini yürüten Dr. Tangün, Nisan 1996 – Ekim 2001 arasında Türk Hematoloji Derneği Başkanlığında bulundu. Bu dönemde yönetimdeki yetenekli, çoğu oldukça genç çalışma arkadaşları ile birlikte, günümüzün moda deyimiyle,  metal yorgunluğuna  (!) yakalanmış derneğe ivme kazandıracak birçok yeni atılımı gerçekleştirdi. Çoğu kişinin görüşüne göre bu dönemde “dernek kurumsallaştı.”

Uzun yıllar Avrupa (EHA, EBMT), Amerika (ASH), Almanya, Fransa, İsviçre Hematoloji Derneklerinin üyesi olan Dr. Tangün şimdi sadece ASH üyesidir. 1994-2010 yıllarında Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü ve  1997-2002 yıllarında Roche Tıp Araştırma Ödülü seçici kurullarında görev almıştır. Ödülleri: Ş. İnceman ile birlikte Eczacıbaşı Araştırma Ödülü (1970), Febril Nötropeni Ödülü (2001). İkinci ödül için yaptığı konuşmada ödülü tüm kanbilimciler adına aldığını özellikle vurgulamıştır.

Bildiği yabancı diller Fransızca, İngilizce, orta derecede Almancadır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op Dr. Seylan Tangün ile evli olup bir kızı ve iki torunu vardır.

Sondeyiş (epilog): Yücel Tangün kişisel /öznel ölçütlerine  göre, kendini hiçbir zaman, ülkemizde son yılların sık kullanılan deyişiyle, bir “bilim insanı” olarak nitelendirmedi. Ama o, hiç kuşku yok, usta bir hekim, çok iyi bir öğretmen ve başarılı bir yöneticiydi.

Prof Dr Yücel Tangün 25 Ekim 2023 tarihinde vefat etmiştir.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

YABANCI

 1. International Society of Hematology ( ISH) (Asian-Pacific Division 1968-1972, European-African Division 1973).
 2. Société Française d’Hématologie (1973).
 3. Schweizerische Gesellschaft für Hamatologie (correspondieren Mitglied) (1973-).
 4. Deutsche Gesellschaft für Hamatologie (1973-)
 5. International Society on Thrombosis and Haemostasis ( ISTH) (1975).
 6. L’union médicale Balkanique (1975).
 7. International Union Against Cancer. Postgraduate Courses on Clinical Cancer Chemotherapy (Faculty Member) (1977).
 8. European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) (1994-2000).
 9. European Hematology Association (EHA) (1994-2010).
 10. American Society of Hematology (ASH) (1998-).

ULUSAL

 1. Türk Tıp (Cemiyeti) Derneği (1961). Azalık bildirisi 7 Kasım 1961) (bkz. Türkçe Yayın Listesi No 2), 1968 ve 1969’da arşivist, 1970 (9 ay) ve 1973-1974 (29 Ocak 1974’de genel sekreter).
 2. Türk Hematoloji (Cemiyeti) Derneği (1967). 20 No’lu üye. 1968’de sayman, 1972 ve 1973’de denetleyici, 1996-2001 başkan, 2002-2006 denetleyici, 2007-2011 disiplin kurulu üyesi.
 3. Türk Radyoloji Derneği (1973).
 4. İmmünoloji Derneği (1974).(Kuruluş tarihi 31.1.1974). Kurucu üye, 1974’de sayman, 1975’de ikinci başkan.
 5. Onkoloji (Tümör Bilim) Derneği (1975). Kurucu üye, 1976-1977’de denetleyici.
 6. Hematoloji Yardım Derneği (Çapa) (1995). Kurucu ve Başkan (1995-1999).
 7. Kan merkezleri ve Transfüzyon Derneği (1997-2008).

YABANCI DİLDE YAYINLAR ve ULUSLARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

A. YAYINLAR

 1. Dausset J, Tangün Y. Les iso-anticorps anti-plaquettaires décelés par fixation du complément. Transfusion (Paris) 1964; 7: 333-344.
 2. Tangün Y, Caen J. Adhésion et agrégation plaquettaire au tissu conjonctif du mésentère du rat (dans les maladies hémorragiques constitutionnelles). Nouv Rev Franç Hémat 1965; 5: 79-94.
 3. Dausset J, Tangün Y. Hémotypes leucocytaires et plaquettaires à définition immunologique. Rapports et Communications du V. Congrès National de Transfusion Sanguine. Montpellier 4-8 Juillet 1964. Vol 2, Librairie Arnette, Paris, 1965; 281-299.
 4. Dausset J, Tangün Y. Leucocyte and platelet groups and their practical significance. Editorial. Vox Sang 1965; 10: 641-659.
 5. Grenet P, Dausset J, Dugas M, Petit D, Badoual J, Tangün Y. Purpura thrombopénique néo-natal avec iso-immunisation foeto-maternelle anti-Koa. Arch Franç Péd 1965; 22: 1165-1174.
 6. Ulutin O N, Müftüoğlu A, Ü, Erdoğan G, Erbengi T, Tangün Y, Özkan E, Erdem Ş, Görpe A. Von Willebrand’s disease (A case study). New Istanbul Contr. Clin Sci 1965; 8: 166-174.
 7. Reimann F, Erdoğan G, Tangün Y. Ein Fall von sideroblastischer Anaemie mit besonderem Chromosomenbefund. Proc 10th Congr europ Soc Haemat Strasbourg 1965. Part II, Karger, Basel/New. York. 1967; 551-557.
 8. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet abnormality in a case of polycythemia vera. Hemostasis Information Exchange Group, 68-8, Date received 6/3/68, 1968.
 9. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet-factor-3 availability in a patient with Glanzmann’s disease (letter). Lancet 1968; 2: 412.
 10. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet-factor-3 release in Glanzmann’s disease (letter). Lancet 1969; 1: 729.11 .
 11. İnceman Ş, Tangün Y. Chronic defibrination syndrome due to a giant hemangioma associated with microangiopathic hemolytic anemia. Amer J Med 1969; 46: 997-1002.
 12. İnceman Ş, Tangün Y. A simple test for the evaluation of platelet coagulant activity. J Lab Clin Med 1969; 74: 174-178.
 13. İnceman Ş, Tangün Y. Thrombopathie au cours d’une leucémie benzolique. Nouv Rev Franç Hemat 1969; 9: 573-574.
 14. İnceman Ş, Tangün Y. Impaired platelet-connective tissue reaction (letter).N Engl J Med 1969; 281: 108.
 15. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet factor 3 availability in Glanzmann’s disease. Israel J Med Sci 1969; 5: 1259-1262.
 16. Tangün Y. Platelet aggregation and platelet factor 3 activity in myeloproliferative disorders. Thrombos Diathes Haemorrh 1971; 25: 241-251.
 17. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet defects in myeloproliferative disorders. Annals of the New York Academy of Sciences 1972; 201: 251-261.
 18. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Pekçelen Y, İnceman Ş. Angio-immunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia. Lancet 1974; 1: 1345-1346.
 19. İnceman Ş, Tangün Y. Essential athrombia. Study of a new case. Thrombos Diathes Haemorrh 1975; 33: 278-285.
 20. İnceman Ş, Tangün Y. Essential athrombia. A case report. Platelets, Recent Advances in Basic Research and Clinical Aspects. Ed O N Ulutin 1975; Excerpta Medica, Amsterdam 249-254.
 21. Tangün Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş, Danon F, Seligmann M. IgA myeloma globulin and Bence Jones proteinuria in diffuse plasmacytoma of small intestine. Ann Intern Med 1975; 83: 673.
 22. Tangün Y, Atamer T. More on vincristine in treatment of ITP (letter). N Engl J Med 1977; 297: 894.
 23. Urgancıoğlu M, Saylan T, Saraçbaşı Z, Atamer T, Tangün Y. Plasma fibrinolytic activity in Behçet’s disease. Proceedings of an International Symposium on Behçet’s disease. Istanbul 29-30 September 1977. Eds N Dilşen, M Koniçe, C Övül 1979; Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford, 188-190.
 24. Özbek U, Tangün Y. Frequency of factor V Leiden in Turkey. Int J Hemat 1996; 64: 291-292.
 25. Özbek U, Tangün Y. Frequency of factor V Leiden (Arg 506 Glu) in Turkey. Brit J Haemat 1997; 97: 504-505.
 26. Özdemir O, Gürsel T, Tangün Y, Dündar S, Yalçın A et al. Turkish national haemophilia registry: Preliminary report on practice pattern of haemophilia treatment. Turk J Haemat 1997; 14: Suppl p 3.
 27. Özbek U, Vural B, Kalayoglu S, Soysal T, Bilgen H, Yavuz S, Anak S, Sargın D, Gedikoglu, G, Ferhanoğlu B, Akoğlu T, Tangün Y, Özçelik T. Evaluation of chimerism with DNA polymorphisms in bone marrow transplantation. Turk J Pediat. 1997; 39: 303-311.
 28. Shoenfeld Y, Lorber M, Yücel T*,Yazıcı H. Primary antiphospholipid syndrome emerging following thymectomy for myasthenia gravis: Additional evidence for the kaleidoscope of autoimmunity. Lupus 1997; 6: 474-476. * Bu yayında Tangün Y yerine Yücel T basılmış. Yayınla ilgili editorial’de ise (Bach J-F. Thymectomy and autoimmunity), ref 1 “ Shoenfeld Y, Lorber M, Tangün Y, Hasan, Y” şeklini almıştır (!).
 29. Budak Alpdogan T, Kalayoğlu Beşışık S, Sargın D, Tangün Y. Cyclosporin-related reversible muscular toxicity. Bone marrow transplant 1998; 22: 115-116.
 30. Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdogan T, Yenerel M N, Sargın D, Tangün Y. High risk of chronic graft-versus-host disease in unmanipulated allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (Letter to the Editor). Blood 1998; 92: 2973-2975.
 31. Budak Alpdogan T, Tangün Y, Kalayoğlu Beşışık S, Ratip S, Akan H, Başlar Z, Soysal T, Bayık M, Koç H. The frequency of tuberculosis in adult allogeneic stem cell transplant recipients in Turkey. Biol Blood Marrow Transpl 2000; 6: 370-374.

B. ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 1. Dausset J, Tangün Y. Hémotypes leucocytaires et plaquettaires à définition immunologiques. Ve Congrès National de Transfusion Sanguine. Montpellier (France), 4-8 Juillet 1964. (bkz. Yayın listesi No 3) (Sözlü sunu)
 2. Reimann F, Erdoğan G, Tangün Y. Ein Fall von sideroblastischer Anaemie mit besonderem Chromosomenbefund. 10th Congress of European Society of Haematology, Strasbourg, August 1965. (bkz Yayın listesi No 7).
 3. İnceman Ş, Tangün Y. Thrombopathie au cours d’une leucémie benzolique. Société Française d’Hématologie (Paris). Séance consacrée aux plaquettes sanguines. 19 Mai 1969. (bkz Yayın listesi No 13).
 4. Tangün Y. Platelet aggregation and platelet factor 3 activity in myeloproliferative disorders. 13th International Congress of Hematology. Munich 2-8 August, 1970 Abstract Volume p 316, 1970 (bkz Yayın Listesi No 16).
 5. İnceman, Ş, Tangün Y. Platelet defects in the myeloproliferative disorders. The New York Academy of Sciences. Conference on Platelets and their Role in Hemostasis. New York, 27-29 October1971 (bkz Yayın Listesi No 17).
 6. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Sencer E, Pekçelen Y, İnceman Ş. A case of diffuse plasmacytoma of the small intestine simulating alpha heavy chain disease. Istanbul University Istanbul Medical Faculty 2nd Scientific Congress. May 28-30, 1973, Istanbul. Abstracts of Free Communications p 25. (bkz. Yayın Listesi No 21).
 7. Tangün Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş. Monoclonal gammopathies in malignant hematologic disorders other than multiple myeloma and macroglobulinemia. Istanbul University Istanbul Medical Faculty 2nd Scientific Congress, May 28-30, 1973, Istanbul. Abstracts of Free Communications p 25-26.
 8. Tangün Y. Le traitement et le pronostic des leucémies chroniques (Les Leucémies Table Ronde’da rapporteur). IVème Journées Médicales Balkaniques, 16-20 Septembre 1973, Ankara. Archives de L’Union Médicale Balkanique. Résumé du co-rapport présenté à la IV. Session des Journées Médicales Balkaniques. 1974; 12: 549.
 9. İnceman Ş, Tangün Y. Essential athrombia. Study of a new case. International Symposium on Blood Platelets, August 24-27, 1974, İstanbul. Abstract Book s 39. (bkz Yayın listesi No 20).
 10. Tangün Y. Les immunocytomes. XIIIème Semaine Médicale Balkanique, 12-17 Septembre 1976, İstanbul.
 11. Urgancıoğlu M, Saylan T, Tangün Y, Saraçbaşı Z. L’importance de l’activité fibrinolytique dans la maladie de Behçet. XIIIème Semaine Médicale Balkanique, 12-17 Septembre 1976 İstanbul.
 12. Urgancıoğlu M, Saylan T, Saraçbaşı Z, Tangün Y. Plasma fibrinolytic activity in Behçet’s disease. International Symposium on Behçet’s Disease. 29-30 Septembre 1977, İstanbul, Abstracts No 31 (bkz Yayın listesi No 23).
 13. Tangün Y, Rosa R, Préhu M-O, Rosa J. New cases of hemolytic anemia due to red cell pyrimidine 5’ nucleotidase deficiency detected in two Turkish families. International Society of Haematology European African Division 4th Meeting, Istanbul 5-9 Sept. 1977, Abstract No 67.
 14. Tangün Y, Atamer T. The place of vincristine in the management of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). International Society of Haematology European African Division 4th Meeting, İstanbul, 5-9 September 1977, Abstract No 268 (bkz Yayın listesi No 22).
 15. Öneş Ü, Yalçın I, Yakacıklı S, Tangün Y, Yenerman M, Tahsinoğlu M, Abdülal S, Abuvaf Ş. Lymphoid malignancy occurring in two cases of ataxia-telangiectasia (A-T). Mediterranean Blood Club, Antalya. Abstract No 81, 1979.
 16. Ulukutlu L, Tangün Y, Bilger M, Frater M, Yıldız İ, Kocaoğlu B. Congenital megaloblastic anemia. Mediterranean Blood Club, Antalya. Abstract No 112 (1979).
 17. Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Tangün Y, İnceman Ş. A case of systemic lupus erythematosus with renal amyloidosis. X. European Congress of Rheumatology, Moscow, June 26-July 2, 1983 ?? 1982. Abstracts p 323, No 1126.
 18. Yenerman Y, Ağan M, İnceman Ş, Tangün Y, Dinçol G, Uysal V, Demiryont M, Atamer T. Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy: report of six cases with light and electron microscopic observations. XVI. İnternational Congress of the International Academy of Pathology, August 31-September 5, 1986. Abstract No 6330.
 19. İnceman Ş, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer, Sargın D, Onat H. Treatment of acute non-lymphoblastic leukemia with low dose cytarabine. Studies of 40 cases. 15th Int Congress of Chemotherapy. İstanbul July 19-24 1987. Abstract Book p 271, Abstract No 909.
 20. Atamer T, Tangün Y. Acquired Factor VIII inhibitor in a patient with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). XXII. Congress of the International Society of Hematology, Milan, August 28-September 2, 1988, Book of abstracts p 470 (poster).
 21. Akoğlu T, Berk Ö, Ertok Ş, Gedikoğlu G, Koç H, Tangün Y, Tanyeli A. Bone marrow transplantation in Türkiye. Annual report of Turkish BMT registry 1993. 20th Annual Meeting of the EBMT, Harrogate, England 1994. Bone Marrow Transpl Suppl, p 201, abstract No 425, 1994 (poster).
 22. Yavuz AS, Kalayoğlu Beşışık S, Barlas N, Sargın D, Atamer T, Türkoğlu S, Yılmaz G, Tangün Y. Monitoring of CMV antigenemia in allogeneic bone marrow transplantation patients. 22th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 3-7 March 1996, Vienna, Austria. Bone Marrow Transpl 17; Suppl 1 p 97, Abstract No 431, 1996 (poster)
 23. Akan H, Akoğlu T, Berk Ö, Ertok Ş, Ferhanoğlu B, Gedikoğlu G, Tangün Y, Tanyeli A, Tuncer M. Bone marrow transplantation in Türkiye. Annual Report of Turkish BMT registry 1995. 22th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 3-7 March 1996, Vienna, Austria. Bone Marrow Transpl 17; Suppl 1 p 122, abstract No 531, 1996 (poster).
 24. Kalayoğlu S, Yavuz AS, Yenerel M N, Sargın D, Nalçacı M, Dinçol G, Özbek U, Atamer T, Tangün Y. The role of factor V Leiden mutation in the development of veno-occlusive disease (VOD) after bone marrow transplantation (BMT) in a patient with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH). 23rd Annual EBMT Meeting, 23-27 March 1997, Aix-les Bains, France. Bone Marrow Transpl 19; Suppl 1, p 131, abstract No 520, 1997 (poster).
 25. Kalayoğlu S, Soysal T, Başlar Z, Yenerel M N, Yavuz A S, Sargın D, Ferhanoğlu B, Atamer T, Akman N Tangün Y. Donor leukocyte infusions for acute myeloid leukemia (AML) relapsing after allogeneic stem cell transplantation (SCT). 23rd AnnuaL EBMT Meeting, 23-27 March 1997, Aix-les Bains, France. Bone Marrow Transpl 19; Suppl 1, p 137, abstract No 545, 1997 (poster).
 26. Kalayoğlu Beşışık S, Yenerel M N, Budak Alpdoğan T, Yavuz A. S, Sargın D, Tangün Y. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (allo-PBSCT) versus allogeneic bone marrow transplantation (allo-BMT). Rapid engraftment but increased morbidity due to GVHD. 2nd International Symposium on Allogeneic Peripheral Blood and Cord Blood Transplantation, Geneva, October 30-November 1, 1997 p 62 abstract No 60, 1997 (poster).
 27. Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Yenerel M N, Altay, Sargın D, Tangün Y. Thrombocytopenia in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (allo-PBSCT) donors. 2nd International Symposium on Allogeneic Peripheral Blood and Cord Blood Transplantation, Geneva, October 30-November 1, 1997 p 87, abstract No 85, 1997 (poster).
 28. Kalayoğlu Beşışık S, Yenerel M N, Budak Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y (introduced by Ferhanoğlu B). Incidence and severity of GVHD in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (ALLO-PBDSCT). Blood 90: Suppl 1 386b, 1997 (poster).
 29. Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. The value of reticulocyte maturity index (RMI) as a predictor of engraftment in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (ALLO-PBSCT). 24th Annual EBMT Meeting, Courmayeur, Italy, 22-26 March 1998. Bone Marrow Transpl 21: Suppl 1, p 74, abstract No 264, 1998 (poster).
 30. Budak Alpoğan T, Yenerel M N, Kalayoğlu Beşışık S, Yanaşık M, Sargın D, Tangün Y. The influence of flow cytometric (FC) gating strategy and cell preparation procedures on CD34+ cell enumeration. 24th Annual EBMT Meeting, Courmayeur Italy, 22-26 March 1998. Bone Marrow Transpl 21: Suppl 1, p 197, abstract No 686, 1998 (poster).
 31. Kalayoğlu Beşışık S, Yenerel M N, Budak Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. Graft versus myeloma effect augmented by donor leukocyte infusions (DLI) following an incomplete response to allogeneic blood stem cell transplantation (ALLO-PBSCT). A case report. 24th Annual EBMT Meeting, Courmayeur, Italy, 22-26 March 1998. Bone Marrow Transpl 21: Suppl 1 p 213, abstract No 748, 1998 (poster).
 32. 15th International Congress on Thrombosis, Antalya Atatürk Culture & Convention Center, October 16-21, 1998.Tangün Y. (Chairman) Inceman’s lecture. Introductory remarks.
 33. Beşışık S, Budak T, Yenerel M, Sargın D, Tangün Y. The source of stem cells (BMT versus PBSCT) predict the incidence of chronic GVHD but also the outcome of the transplant. 25th Annual EBMT Meeting, Hamburg, Germany 21-24 March 1999. Bone Marrow Transpl 23: Suppl 1, p 90, abstract No 292 1999 (poster).
 34. Budak T, Beşışık S, Akan H, Başlar Z, Ratip S, Ferhanoğlu B, Bayık M, Tangün Y. The prevalence of tuberculosis (TBC) in adult allogeneic stem cell transplant recipients in Turkey. 25th Annual EBMT Meeting, Hamburg, Germany, 21-24 March 1999. Bone Marrow Transpl 23: Suppl 1, p 123, Abstract No 404 1999 (poster).
 35. Frassoni F, Niederweiser D, Gratwohl A, Biezen A V, Soracco M, Bellen D, Gluckman E, Arcese W, Alessandrino E P, Jacobsen N, Tangün Y, Bacigalupo A, Goldman J H, Apperley J F. Long-term disease-free (PCR-negative) survival after identical twin transplant in chronic myeloid leukemia: graft-versus tumor or reduction of leukemic burden? Blood 94 (10): Suppl 641a 1999. (oral communication)

KİTAPLARDA ve DERGİLERDE ALINTILANAN YABANCI DİLDE YAYINLAR

Not: Daha çok gençlik yıllarımda bir bölümünü önemli saydığım yabancı dilde yayınlarım oldu. O zamanlar alıntılara (citation) ulaşmak için günümüzdeki türlü olanağın hiçbiri yoktu. Hocam lnceman ile yeni yayınları, kitapları, özellikle başta Wintrobe, Williams, Hoffman olmak üzere ünlü ders kitaplarını (textbook) izlemeye çalışırdık. Aşağıdaki tamamlanmamış liste o yıllara özgü bir anıdır. Son yayına (No 31) gelince, gerçek alıntı sayısını Google Scholar Citations’ı tarayan sevgili Dr Tülin Budak Alpdoğan’a borçluyum.

Yayın Listesi No 1. Dausset J, Tangün Y. Les iso-anticorps anti-plaquettaires décelés par fixation du complément.

 1. Maupin B. Blood Platelets in Man and Animals. Pergamon Press, 1969. Vol 1 s 337 ve 348; Vol 2 s 461.
 2. Bernard J et al. Hématologie. Flammarion Médecine-Sciences, Paris, 1976. S. 1574 (ref No 20).

Dergilerde alıntı sayısı (1967-1970): 6.

Yayın Listesi No 2. Tangün Y, Caen J. Adhésion et agrégation plaquettaire au tissu conjonctif du mésentere du rat.

 1. Maupin B. Blood Platelets in Man and Animals, Pergamon Press, 1969. Vol 1 s 429 ve 432, vol 2 s 486.
 2. Williams W J et al. Hematology, McGraw-Hill Book Co, 1972. S 1221.
 3. Caen J, Larrieu, Manet, Samama. Méthodes d’Exploration de l’Hémostase, Polycopie Gilenne, Paris 1965. S 41-42 (makalenin metod kısmı).
 4. Thomson J. Practical Guide to Blood Coagulation and Hemostasis. J A Churchill, 1970 s 36.

Dergilerde alıntı sayısı (1965-1969):  11

Yayın Listesi No 4. Dausset J, Tangün Y. Leucocyte and platelet groups and their practical significance.

 1. Wintrobe M M.Clinical Hematology, 6th ed, Lea Febiger, 1967. S 1219 ve 1222 (ref 11).
 2. Wintrobe M M et al. 7th ed, 1974. S 936, Tablo 28-1, s 946, ref No 220.
 3. Wintrobe M M et al. 8th ed, 1981, s 969 (3 defa), ref No 256.
 4. Mollison P L. Blood Transfusion in Clinical Medicine 4th ed, F A Davis Co, 1968. S 756.
 5. Bernard J et al. Hématologie. Flammarion Médecine-Sciences, Paris, 1976. S 1574, ref No 21.
 6. Maupin B. Blood Platelets in Man and Animals. 1969, s 344, 345 . Ayrıca yayından 1 tablo alınmış, ref No 11.
 7. Rappaport F T, Dausset J. Human Transplantation. Grune Stratton, 1968, s 370, 371. Ayrıca yayından bir tablo var.
 8. Kowalski, E, Niewiarowski, S. Biochemistry of Blood Platelets, 1967, s 51.
 9. Harper T A. Laboratory Guide to Disordered Haemostasis, 1970.
 10. Histocompatibility Testing 1970. Munksgaard 1970, s 381.  Dergilerde alıntı sayısı (1966-1972): 9.

Yayın Listesi No 5. Grenet P et al. Purpura thrombopénique néonatal avec iso-immunisation foeto-maternelle anti-Koa.

            Dergilerde alıntı sayısı (1966-1969): 7.

Yayın Listesi No 6 Ulutin O N et al. Von Willebrand’s disease (A case study)..

 1. Maupin B. Blood Platelets in Man and Animals. Pergamon Press, 1969. S 240, s.436.

Dergilerde alıntı sayısı (1969-1972): 2.

Yayın Listesi No 9. Platelet factor 3 availability in a patient with Glanzmann’s disease.

 1. Stollerman, G:H. Advances in Internal Medicine Vol 17, Year Book Medicine Publishers Inc, 1971, s 179.

Dergilerde alıntı sayısı (1969-1972): 4.

Yayın Listesi No 10. Platelet factor 3 release in Glanzmann’s disease.

 1. Goldberg A, Brain, M C. Recent Advances in Haematology, Churchill Livingstone, 1971, s 268.

Dergilerde alıntı sayısı (1970): 3

Yayın Listesi No 11. Chronic defibrination syndrome due to a giant hemangioma with microangiopathic hemolytic anemia.

 1. Williams, W J et al. Hematology,1st ed. McGraw-Hill Book Co, 1972, s 1151, s 1254.
 2. Williams W J et al Hematology, 2nd ed, 1977, s 1350 ref 22).
 3. Williams W J et al Hematology, 3rd ed, 1983, s.
 4. Williams W J et al Hematology 4ht & 5th ed
 5. Williams et al. Hematology 6th ed 2001, s 1687, ref 238 (s 1694)
 6. Wintrobe, M M et al. 7th ed Lea Febiger 1974, s 936, tablo 28-1, s 946, s 952, ref No 220.
 7. Wintrobe M M et al. 8th ed 1981, s 969 (3 kez), ref No 256.
 8. Wintrobe M M et al. 9th ed
 9. Wintrobe M M et al 10th ed
 10. Wintrobe M M et al. 12th ed (2 vol), 2009. s 1031, s 1031, ref No 300.
 11. Hardisty H M, Weatherall, D I. Blood and its disorders. Blackwell Sientific Publications, Oxford 1974. S. 1031, ref 95.
 12. Miale, J B. Laboratory Medicine, Hematology, 4th ed. C V Mosby Co, Saint Louis, 1972, s 814 ve s 1178.
 13. Goldberg A, Brain M C. Recent Advances in Haematology, Churchill Livingstone, Edinburgh 1971, s 160, 161.
 14. Nathan D G, Oski F A. Hematology of İnfancy and Childhood. Saunders, Philadelphia, 1974. S 261, ref 108.
 15. Bloom A.L, Thomas P D. Haemostasis and Thrombosis, Churchill Livingstone, 1981. S 286, ref 297.
 16. Degriff A C, Creger W P. Annual Review of Medicine vol 21, 1970. S 141.
 17. Bernard J et al. Hématologie, Flammarion, Paris 1976. S 1629 ref 140.
 18. Rudolph A M. Pediatrics 6th ed. Appleton-Century Crafts, s 1148.
 19. Bick R L. Disorders of Thrombosis and Haemostasis. Clinical & Laboratory Practice. 3rd ed. Lippincott Williams Wilkins, 2002. Ref 150.
 20. Colman R W et al. Hemostasis & Thrombosis. Basic Principles & Clinical Practice 4th ed 2001. S 1217, ref 458. Kitabın 5. (2006) ve 6. (2012) baskılarında da mevcut.

Dergilerde alıntı sayısı (1971-1972): 18.

Yayın Listesi 12.  Inceman Ş, Tangün Y. A simple test for the evaluation pf platelet coagulant activity.

 1. Miale J B. Laboratory Medicine. 4 th ed. C V Mosby Co, 1972. S 1151.
 2. Johnson S. Circulating Platelet, Academic Press, New York, 1971, s 344, 350.

Dergilerde alıntı sayısı (1971-74): 6

Yayın Listesi 14. Inceman Ş, Tangun Y. Impaired platelet-connective tissue reaction.

 1. Poller et al. Recent advances in Blood coagulation. Churchill Livingston, Edinburgh, 1977, s 236.

Dergilerde alıntı sayısı( 1972): 1

Yayın Listesi 15. İnceman Ş, Tangün Y. Platelet factor 3 availability in Glanzmann’s disease.

 1. Ulutin O. N.The Platelets. Fundamentals and Clinical Applications, İstanbul, 1976. S 279, ref 46.

Dergilerde alıntı sayısı (1970-1973): 8.

Yayın Listesi 16. Tangün Y. Platelet aggregation and platelet factor 3 availability in myeloproliferative disorders.

 1. J F Holland, E Frei III. Cancer Medicine 2 ed, Lea Febiger, Philadelphia 1982. S 330 ref 60 (3 kere), ref 137 (4 kere).
 2. Williams WJ et al. Hematology 1st ed McGraw Hill Co 1972, s 1175. Ref 66.
 3. Wintrobe M M et al 7th ed, Lea Febiger,1974, s 1134 (ref 148), s 1118 (ref 585).
 4. Wintrobe M M et al 8th ed, 1981. S 1131 (ref 92), s 1148 (ref 285).
 5. Bick R L: Disorders of Hemostasis and Thrombosis, 3rd ed. 2002, ref 81.
 6. Linman, J W. Hematology, Physiologic, Pathophysiologic and Clinical Principles. Macmillan Publishing CO, New York, 1975, s 918.
 7. Bloom, A L, Thomas, P D. Hemostasis and Thrombosis. Churchill Livingstone, 1981, s 311, 312, ref 319.
 8. Ulutin O N. The Platelets. Fundamentals and Clinical Applications, 1976. S 329, ref 112.
 9. Maupin B. Blood Platelets. An annotated Bibliography, 1970.
 10. Bernard J et al. Hématologie, Flammarion, Paris, 1976, s 1218 (ref 99).
 11. Caen J P, Cronberg S, Kubisz P. Platelets. Physiology and Pathology. Stratton Int, New York 1977. S 125, ref 1006.
 12. Stacher, A, Höcker P. Erkrankungen der Myelopoese. Urban and Schwarzenberg, München 1976, s 490, ref 9.

Dergilerde alıntı sayısı (23).

Yayın Listesi No 17. Inceman Ş, Tangün Y. Platelet defects in myeloproliferative disorders.

 1. Williams et al. Hematology, 2nd ed. McGraw-Hill Book Co, New York, 1977. S 1382.
 2. Biggs, R. Human Blood Coagulation, Haemostasis and Thrombosis, 2nd ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1976, s 194.
 3. Ulutin O, N. The Platelets 1976, s 327, ref 67.
 4. Caen J P, Cronberg S, Kubisz P. Platelets, Physiology and Pathology, Stratton Int, New York 1977, s 102, ref 504.
 5. Begemann, H. Klinische Hamatologie. 2. Auflage, Georg Thieme, Stuttgart, s 768, ref 809.

Dergilerde alıntı sayısı: 7

Yayın Listesi 18. Tangün Y et al. Angioimmunoblastic lymphadenopthy with dysproteinemia.

Dergilerde alıntı sayısı (1975-1977): 8 (2’si editorial).

Yayın Listesi 19 ve 20. İnceman, Ş, Tangün, Y. Essential athrombia. Study of a new case.

 1. Poller L. Recent Advances in Blood Coagulation. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1977, s 232.
 2. Bick R L. Disorders of Hemostasis and Thrombosis, 3rd ed, 2002, ref 22.
 3. Ulutin O N. The Platelets, 1976, s 291, ref 20.

Dergilerde alıntı sayısı (2)

Yayın Listesi 21. Tangün et al. IgA myeloma globulin and Bence Jones proteinuria in diffuse plasmacytoma of small intestine.

 • Samter et al. Ed. Immunological Diseases 3rd ed, Little Brown& Co, 1978, s 518, ref 245.

Dergilerde  alıntı sayısı (5)

Yayın Listesi 22. Tangün Y, Atamer T. More on vincristine in treatment of ITP (letter)

 1. Williams Hematology 8th ed, McGraw Hill, 2010. S 1908, ref 438.

Dergilerde alıntı sayısı: 1

Yayın Listesi 31. Budak-Alpdoğan T, Tangün Y et al.

Dergilerde alıntı sayısı : 56 (Google ScholarCitations,  9/2/2017).

TEZLER

 1. İç hastalıkları uzmanlık tezi (1964)

Trombosit gruplarının pratik önemi ve kompleman birleşmesi reaksiyonu ile ortaya konan trombosit izo-antikorları.

 1. İç hastalıkları doçentlik tezi (1969)

Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit fonksiyon bozuklukları.

 1. Profesörlük tezi (1976)

Kan hastalıkları ve monoklonal gammopati.

 KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Kan Hastalıkları. Düzenleyen: Tangün. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Ders Kitapları, Cilt II, Sermet Matbaası, İstanbul, 198 sayfa, 1974.İnceman Ş, Tangün Y. Genel Bilgiler (s 1-18).İnceman Ş, Tangün Y. Lökosit hastalıkları (s 74-106).Tangün Y, İnceman Ş. İmmünoproliferatif hastalıklar (s 121-136).Tangün Y. Hemostaz ve hemorajik hastalıklar (s 137-191).
 2. Semptomdan Teşhise 7. Baskı. C Abaoğlu, V. Aleksanyan. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1974.Tangün Y. Hemopoetik Sistem Semptomları (s 1037-1132).
 3. Semptomdan Teşhise 8. Baskı. C Abaoğlu, V. Aleksanyan. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1980. Tangün Y. Adenomegaliler (s 217-257).Tangün Y. Splenomegaliler (s. 258-284).Tangün Y. Hemopoetik Sistem Semptomları (s. 1101-1226).
 4. Semptomdan Teşhise 9. Baskı. C Abaoğlu, V Aleksanyan. Filiz Kitabevi, İstanbul 1985.Tangün Y. Hemopoetik Sistem Semptomları (Lenf düğümü büyümeleri, Dalak Büyümeleri, Anemiler, Polisitemi ve Eritrositozlar, Lökositozlar, Lökopeniler, Eritrosit sedimantasyon hızında değişmeler, Kanamaya eğilim) (s. 1285-1459).
 5. Semptomdan Teşhise 10. Baskı. Abaoğlu-Aliksanyan 10 Baskı, Cilt II, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000.Tangün Y. Bölüm IX. Hemopoetik Sistem Semptomları (s. 1569-1807): Adenomegaliler (s. 1569-1609), Splenomegaliler (s. 1611-1636), Anemiler (s. 1637-1683), Pansitopeniler (s1685-1692), Polisitemi ve Eritrositozlar (s.1693-1697), Eritrosit Sedimantasyon Hızında Değişiklikler (s. 1698-1710), Lökositozlar, (s. 1711-1726), Lösemiler (s. 1727-1740), Lökopeniler (s. 1741-1744), Kanamaya Eğilim (s. 1745-1789), Tromboza eğilim (s.1790-1807).
 6. Teşhisten Tedaviye 7. Baskı. C Abaoğlu, V Aleksanyan Filiz Kitabevi, İstanbul 1975. Tangün Y. Hemopoetik Sistem Hastalıkları (s. 714-863).
 7. Teşhisten Tedaviye 8. Baskı. C Abaoğlu, V Aleksanyan Filiz Kitabevi, İstanbul, 1981.Tangün Y. Hemopoetik Sistem Hastalıkları (s 1036-1169).Tangün Y. Kanser Kemoterapisi (s 1170-1213).
 8. Teşhisten Tedaviye 9. Baskı. Abaoğlu-Aliksanyan Filiz Kitabevi, İstanbul, 1991.Tangün Y. Hemopoetik Sistem Hastalıkları (s 1171-1296).Tangün Y, Onat H. Kanser Kemoterapisi (1297-1337).
 9. Teşhiste Temel Bilgi (Propedötik) 2. Baskı. V. C Abaoğlu, V Aleksanyan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1982.Tangün Y. Hemopoetik Sistem (s 566-665).
 10. Teşhiste Temel Bilgi (Propedötik) 3. Baskı. Abaoğlu-Aliksanyan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1988. Tangün Y. Hemopoetik Sistem (çevre kanı, kemik iliği ve kan hücrelerinin yapımı, eritrositler, granülosit ve monositler, megakaryosit ve trombositler, lenfositler, kemik iliğinin incelenmesi, lenf düğümleri, dalak, hemostaz mekanizması, pıhtılaşma, kan hastalıklarında sorgu, kan hastalıklarında fizik muayene, kan hastalıklarının tanısında kullanılan basit laboratuvar yöntemleri, kan hastalıklarına kısa bakış) (s 553-646)
 11. Dahili ve Cerrahi Acil Hastalıklar 2. Baskı. Ü. Değerli, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1976. Tangün Y. Hemorajik diyatezde acil sorunlar (s 436-453).Tangün Y. Acil transfüzyon sorunları (s 454-468).12.
 12. Dahili ve Cerrahi Acil Hastalıklar 3. Baskı. Ed. Ü. Değerli, Tıbbi Kitaplar Dağıtım Servisi, İstanbul, 1979.Tangün Y. Acil transfüzyon sorunları (s 76-89).Tangün Y. Hemorajik diyatezde acil sorunlar (s 90-107).
 13. İmmünoloji. Düzenleyen: E T Çetin, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı-BAYDA, Yayın No 1, İstanbul, 1981.Tangün Y. B ve T lenfositleri (s 51-61.Tangün Y. Anormal proteinler (s 104-111).Tangün Y. İmmünohematoloji (s.213-235).
 14. Temel ve Klinik İmmünoloji. Düzenleyen: N. Dilşen, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Ders Kitapları Cilt 16, İstanbul, 1981. Tangün Y. Bölüm 4: İmmün sistem (s 19-35). Tangün Y. Bölüm 6: Doku grupları (HLA sistemi) (s 46-53). Tangün Y. Bölüm 13: Edinsel immün yetmezlikler (s 110-116).Tangün Y. Bölüm 14: İmmünoproliferatif hastalıklar (s. 117-127). Tangün Y. Bölüm 20: Kan hastalıklarının immünolojisi (s. 200-223). Tangün Y. Bölüm 29: Transplantasyon immünolojisi (s 356-362). Tangün Y. Bölüm 34: Kısa sözlük (s 418-429).
 15. Çağdaş Hekimliğin Sorunları. Dr. M Nuri Kalkay. Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, İstanbul 1981. Tangün Y. Dr. M. Nuri Kalkay ve Çağdaş Hekimliğin Sorunları (Önsöz).
 16. Klinik Onkoloji, Hekimler ve Tıp Öğrencilerine (Çeviri). Çeviri Ed. N. Bilge, Baha Matbaası, İstanbul 1981. Tangün Y, Atamer T. Habis lenfomalar, Mültipl Miyelom ve Makroglobülinemi, s 271-292.
 17. Temel Tedavi, Editör: M: Kınıkoğlu. Fidan Kitabevi, Ankara, 1983. Atamer T, Tangün Y. Kan ve kan ürünleri (s 434-436).
 18. Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar ve AIDS. Düzenleyenler: E T Çetin, S Badur, Bayda Yayın No 15, İstanbul, 1986. Tangün Y. AIDS’in klinik ve hematolojik yönleri (s 184-199).
 19. İç Hastalıkları Cilt 1. Editör: Kemalettin Büyüköztürk, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı 1992. Tangün Y, Köroğlu A. Atlas (hematoloji) (s 1-9).
 20. İç Hastalıkları Cilt I. Editör Kemalettin Büyüköztürk, Nobel Tıp Kitabevleri 2007. Tangün Y, Köroğlu A. Hematoloji Atlası (s.3-36).
 21. Hematoloji Birinci Basamak Kursu Eğitim Kitabı. Ed. Yücel Tangün. Türk Hematoloji Derneği 1 Kasım 2000, İzmir. Tangün Y. Anemili hastaya yaklaşım ilkeleri (s. 9-10). Tangün Y. Antikoagülan ve antiagregan tedavi ilkeleri (s. 69-90)
 22. Oxford Handbook of Clinical Medicine, Eight edition. Eds M longmore, I B Wilkinson, E H Davidson, A Foulkes, A R Mafi. Oxford University Press, Oxford 2010. Courtesy of Prof Tangün & Dr Köroğlu: Hematoloji atlası resimleri: p 321 Fig 6, p 325 Fig6, p 327 Fig 2, p 337 Fig 3, p 349 Fig 4, p 355 Fig 4, p 357 Fig 4, p 362 Fig 4.
 23. Tangün Y. Kanbilimciler için Daha Çok Türkçe, Daha Güzel Türkçe. Türk Hematoloji Derneği, Allame Tanıtım Matbaacılık, Ankara, 87 sayfa, 2011.
 24. Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu – 1 (Sürüm 1 – Ekim 2014). Türk Hematoloji Derneği. Köroğlu A, Tangün Y. Tam kan sayımı, s 13 – 44. Tangün Y, Köroğlu A. Çevre kanı yayması, s 51 – 85.
 25. Türk Hematoloji Derneği 1967-2017 50. Yıl Anı kitabı. Editör Ahmet Muzaffer Demir. Tangün Y. (Yayın kurulu üyesi) s 18 – 82. Altan Özyurt Matbaacılık Ticaret Ltd Şti, 2017.
 26. Tangün Y. Kanbilimciler için Daha Çok Türkçe Daha Güzel Türkçe (Genişletilmiş 2.Baskı). Türk Hematoloji Derneği, Galenos Yayınevi, İstanbul. 107 sayfa, 2018.

WWW.KANBİLİM.COM SİTESİ (Tangün Y, Köroğlu A) (2007-).

TÜRKÇE YAYINLAR

 1. İnceman Ş, Aksoy, M, Uçar S, Tangün Y. Orak hücre-thalassemia hastalığı gösteren bir Türk ailesi. Yeni Tıp Alemi 1961; 10: 369-374.
 2. Tangün Y. Truncus arteriosus communis (Türk Tıp Cemiyeti azalık bildirisi, 7 Kasım 1961). Türk Tıp Cem Mec 1962; 28: 2-16.
 3. Büyüköztürk K, Tangün Y. Nadir bir gastro-intestinal kanama sebebi (bir vaka münasebetiyle). Türk Tıp Cem Mec 1962; 28: 452-458.
 4. Ergun S, İnceman Ş, Tekül N, Tangün Y. Polycythemia vera’da vasküler komplikasyonlar ve tedavi. Türk Tıp Cem Mec 1962; 28; 503-510.
 5. Tangün Y. Akut kor pulmonale elektrokardiogramı. Yeni Tıp Alemi 1963; 12: 539-540.
 6. Tangün Y. Lenfomalar. Yeni Tıp Alemi 1963; 12: 552-560.
 7. Tangün Y. Lökosit ve trombosit grupları. Klinikteki pratik değerleri. Türk Tıp Cem Mec. 1965; 31: 477-491.
 8. Tangün Y. Politransfüze hastalarda ve mültipar kadınlarda kompleman birleşmesi reaksiyonu ile ortaya konan trombosit izo-antikorları. Türk Tıp Cem Mec 1965; 31: 554-567.
 9. Tangün Y, Dausset J: İzo-immün neonatal trombositopenik purpuralar (bir vak’a münasebetiyle). Türk Tıp Cem Mec.1965; 31: 597-607.
 10. Tangün Y. İdyopatik trombositopenik purpura ve oto-antikorlar (kompleman birleşmesi reaksiyonu ile elde edilen sonuçlar).Türk Tıp Cem Mec 1965; 31: 693-706.
 11. İnceman Ş, Tangün Y. Normal hemostaz ve trombositler. Tromboz ve Antikoagülanlar I. Istanbul Symposium, 15-16 Oct 1964. New Istanbul Contr Clin Sci, 1965; Suppl 1: 74-90.
 12. Tangün Y, Kalkay N, İnceman Ş. Di Guglielmo sendromu. Türk Tıp Cem Mec 1966; 32: 561-574.
 13. Tangün Y, Öngör E, İnceman Ş. Son aylarda deri-iş endüstri kolunda çalışanlarda gördüğümüz benzol entoksikasyonuna bağlı 6 aplastik anemi vakası. Türk Tıp Cem Mec 1967; 33: 239-245.
 14. Tangün Y, Öngör E, İnceman Ş. Temaruz aracı olarak oral antikoagülanlar (dicumarol yiyiciler). Türk Tıp Cem Mec 1967; 33:161-171.
 15. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Öngör E, İnceman Ş. Sitolojik özellikler gösteren ve makroglobülinemi ile müterafık bir akut miyeloblastik lösemi vak’ası. Türk Tıp Cem Mec 1967; 33:505.517.
 16. Tangün Y, İnceman Ş. Erişkin akut lösemisi: klinik, laboratuvar, tedavi, prognoz (72 vak’anın incelenmesi ile elde edilen sonuçlar). Türk Tıp Cem Mec 1967; 33: 695-758.
 17. Tangün Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş. Akut miyeloblastik lösemi ve makroglobülinemi. İkinci vak’a (hematolojik remisyonla protein anomalisinin düzelmesi). Türk Tıp Cem Mec 1968; 34: 126-130.
 18. İnceman Ş, Saraçbaşı Z, Tangün Y. Ekstramedüller plazmositomaya bağlı soğuk aglütinin hastalığı. Türk Tıp Cem Mec 1968; 34: 131-139.
 19. Tangün Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş. Akut plazmositer lösemi: 2 vak’ada klinik ve hematolojik özellikler. Türk Tıp Cem Mec 1968; 34: 543-552.
 20. Saraçbaşı Z, Tangün Y, İnceman Ş. Mültipl miyelomada protein anomalileri (30 vak’a). Türk Tıp Cem Mec 1968; 34: 559-573.
 21. İnceman Ş, Tangün Y. Dev hemanjiomaya bağlı kronik defibrinasyon (Kasabach-Merritt sendromu). Türk Tıp Cem Mec 1969; 35: 281-292.
 22. Özsaruhan Ö, Tangün Y, İnceman Ş. Akut lösemilerde fibrinolitik aktivite. Türk Tıp Cem Mec 1969; 35: 411-416.
 23. İnceman Ş, Tangün Y. Benzole bağlı bir akut miyeloblastik lösemi vak’asında trombosit kolajen ilişkisinde anomali. Türk Tıp Cem Mec 1969; 35: 417-424.
 24. İnceman Ş, Tangün Y. Yeni bir trombosit faktör 3 tayin metodu. Türk Tıp Cem Mec 1969; 35: 71-78.
 25. İnceman Ş, Tangün Y. Glanzmann hastalığında trombosit faktör 3 (6 vakanın incelen-mesinden elde edilen sonuçlar). Türk Tıp Cem Mec 1969; 35: 435-441.
 26. İnceman Ş, Tangün Y. Altı Glanzmann trombastenisi vakasında klinik ve hemostaz bulguları. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 235-243.
 27. İnceman Ş, Tangün Y. Yeni bir trombosit faktör 3 tayin metodu ile miyeloproliferatif hastalıklarda elde ettiğimiz sonuçlar. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 317-320.
 28. Tangün Y. Trombosit fonksiyonları ve incelemelerinde klinikte kullandığımız metodlar. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 244-258.
 29. Tangün Y. Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit fonksiyon bozuklukları. I. ADP, kolajen, noradrenalin ve trombin ile trombosit agregasyonu. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 259-270.
 30. Tangün Y. Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit fonksiyon bozuklukları. II. Kaolin ile trombositlerden ADP liberasyonu ve trombositten fakir plazmanın ADP degradasyon kapasitesi. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 271-278.
 31. Tangün Y. Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit fonksiyon bozuklukları. III. Kaolin ve ADP ile trombosit faktör 3 aktivasyonu. Türk Tıp Cem Mec 1970 36: 321-331.
 32. Tangün Y, Açanal H, İnceman Ş. İzlediğimiz 62 idyopatik trombositopenik purpura vak’asının öğrettikleri. Hematoloji I: Kağıt ve Basım İşleri A Ş, İstanbul. 1970; 127-143.
 33. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Behar M, İnceman Ş. Kronik lenfoid lösemi. Hematoloji I: Kağıt ve Basım İşleri A Ş, İstanbul 1970; 244-253.
 34. Tangün Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş. Kronik lenfoid lösemide serum immünoglobülin anomalileri. Türk Tıp Cem Mec 1970; 36: 521-529.
 35. Tangün Y, Behar M, İnceman Ş. Kronik lenfoid lösemi tedavisi. Türk Tıp Cem Mec 1971; 37: 49-62.
 36. Tangün Y,İnceman Ş. Miyeloproliferatif hastalıklarda sekonder trombosit agregasyonu. Hematoloji III, Kağıt ve Basım İşleri A Ş, İstanbul. 1972; 178-180.
 37. İnceman Ş, Tangün Y. Secondary platelet aggregation in the myeloproliferative disorders. New Ist Contr Clin Sc 1972; 10: 160.
 38. Tangün Y, Müftüoğlu A Ü, Öngör E, İnceman Ş. Spontan olarak gelişmiş bir dolaşan antikoagülan (anti-faktör VIII) vakası. Hematoloji III, Kağıt ve Basım İşleri A Ş, İstanbul 1972; 106-110.
 39. Tangün Y, Müftüoğlu A Ü, Öngör E, İnceman Ş. A case of spontaneously acquired circulating anticoagulant (anti-factor VIII). New Ist Contr Clin Sci 1972; 10: 153.
 40. Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. Lösemik retiküloendotelyoz. Hematoloji III, Kağıt ve Basım İşleri A Ş, İstanbul 1972; 121-126.
 41. Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. Leukemic reticuloendotheliosis. New Ist Contr Clin Sci 1972; 10: 154.
 42. Tangün Y, Bilgin T. Fanconi anemisi. Deri Hast Frengi Arşiv. 1974; 10: 1342-1349.
 43. Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. Metastazlı prostat kanseri ve tüketim koagülopatisi. Türk Tıp Cem Mec 1975; 41: 42-48.
 44. Sencer E, Molvalılar S, Tangün Y, Pekçelen Y, Devrim S, Alp H. Gelişme geriliği gösteren iki Fanconi anemisinde büyüme hormonunun incelenmesi. T.B.T.A.K V. Bilim Kongresi, 1975,s 103-106.
 45. Sencer E, Molvalılar S, Tangün Y, Pekçelen Y, Devrim S, Alp H. Turner sendromu ve büyüme hormonu. T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, 1975, s 107-109.
 46. Tangün Y. Spesifik immünite ile ilgili edinsel immün yetmezlikler. Türk Tıp Derneği Dergisi 1976; 42: 372-389.
 47. Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Mikroanjiopatik hemolitik anemi bulguları ile ortaya çıkan bir yaygın metastazlı kanser vakası. İst Tıp Fak Mec 1976; 39: 751-760.
 48. Tangün Y. Edinsel immün yetmezlikler. İmmünoloji (II.Ulusal İmmünoloji Kongresi). Editörler: Ö. İlter, G. Ezer, Işık Matbaacılık, İstanbul. 1976; 165-185.
 49. Tangün Y. Kan hastalıkları ve monoklonal gammopati (III. Ulusal İmmünoloji Kongre-si). Editörler: Ö. İlter, G Ezer, Işık Matbaacılık, İstanbul. 1977; 182-204.
 50. Tangün Y. Gebelik anemileri ve tedavileri. Ana-plasenta-fetus düzeyinde tedavi edici droglar ve etkileri sempozyumu tebliğleri (16-17Mayıs 1977, İstanbul). Organon 1978; 112-119.
 51. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Howes A, Worlledge S. Kronik idyopatik soğuk aglütinin hastalığı. İmmünoloji (IV. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 6-8 Aralık 1977, Ankara) 1977; 198-208.
 52. Atamer, T, Pekçelen Y, Saraçbaşı Z, Tangün Y. Bir konjenital faktör V eksikliği vakası. İst Tıp Fak Mec 1980; 43: 857-860.
 53. Pekçelen Y, Tangün Y, Atamer, T, Demiryont, M, Yenerman M, İnceman Ş. Lenfoblastik habis lenfoma (mediyastinal kitle ile beraber olan iki erişkin vaka). İst Tıp Fak Mec 1981; 44: 167-179.
 54. Pekçelen Y, Tangün Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Sistematik lupus eritematozusda nadir görülen bir dolaşan antikoagülan. İst Tıp Fak Mec. 1982; 45: 181-187.
 55. Ağan M, Demiryont M, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Yenerman M, Yenerman M. Meningial infiltrasyon gösteren bir akut lenfoblastik lösemi vakası. Ist Tıp Fak Mec 1983; 46: 351-357.
 56. Tangün Y. Doku gruplarının pratik önemi. Türk Tıp Der Derg 1983; 49: 78-83.
 57. İnceman Ş, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Tangün Y. İki kardeşte Bernard-Soulier sendromu. İst Tıp Fak Mec 1984; 47: 563-571.
 58. Onat H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akut nonlenfoblastik lösemi tedavisinde daunoblastin, sitozin arabinozid, merkaptopürin veya tioguanin ile elde ettiğimiz sonuçlar. İst Tıp Fak Mec 1984; 47: 515-522.
 59. Sargın D, Pekçelen Y, Atamer T, Tangün Y, İnceman Ş. Bir Down sendromu vakasında otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeni. İst Tıp Fak Mec 1985; 48: 158-164.
 60. Onat H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. İdyopatik trombositopenik purpurada splenektomi ile elde ettiğimiz sonuçlar. Ankara Tıp Bül 1985; 7: 1-8.
 61. İnceman Ş, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Onat H. Akut nonlenfoblastik lösemi tedavisinde düşük doz sitozin arabinozid ile elde ettiğimiz sonuçlar. Ankara Tıp Bül 1985; 7: 61-66.
 62. Pekçelen Y, Tanan I, Tangün Y, Atamer T, Sargın D, Onat H, İnceman Ş. Mikroanjiopa-tik hemolitik anemi ve tüketim koagülopatisi ile birlikte olan bir Maffuci sendromu vakası. Türk Pat Derg 1986; 2: 132-140.
 63. Onat H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Multipl miyelom tedavisinde son on yılda alınan sonuçlar ve prognoza etki eden faktörler. Türk Onkol Derg 1986; 1: 86-89.
 64. Onat H, Pekçelen Y, Tangün Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Erişkin akut lenfoblastik lösemi vakalarında kombine kemoterapilerle aldığımız sonuçlar. Türk Onkol Derg 1986; 1: 77-80.
 65. Onat H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akut lösemiyi taklit eden bir küçük hücreli akciğer kanseri vakası (karsinositemi). 6. Ulusal Kanser Kongresi Bildirileri. 1986; I: 489-494.
 66. Atamer T, Sargın D, Onat H, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Hematolojik hastalıklarda karşılaşılan infeksiyonların tedavisinde Cefaperazone ile alınan sonuçlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi “Cefaperazone Özel Sayısı 1986; 39-42.
 67. Sargın D, Atamer T, Ural M, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Çeşitli habis kan hastalıklarında karşılaşılan infeksiyonların tedavisinde ceftizoxime ile alınan sonuçlar. ANKEM Dergisi 1987; I: 150.
 68. Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Hodgkin hastalığı vakalarının evrelendirilmesinde kemik iliği iğne biyopsisinin önemi. İst Tıp Fak Mec 1989; 52: 177-182.
 69. Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Kronik miyeloid lösemi vakala-rımızda sürvi. İst Tıp Fak Mec 1989; 52: 23-30
 70. Ural M, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T,Sargın D. Lösemi ve lenfomalı vakalarda serum ürik asid, BUN ve elektrolit değişiklikleri. Türk Tıp Dern Derg 1990; 56: 321-324.
 71. Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y, Ağan M, Kalayoğlu S. Bir anjio-folliküler lenf düğümü hiperplazisi (Castleman hastalığı) vakası. Türk Pat. Derg 1993; 9: 57-59.
 72. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Ağan M, Pekçelen Y, Tangün Y. 153 Hodgkin dışı lenfoma vakasında gözlenen klinik tablo, laboratuvar bulguları ve histopatolojik tanı. Türk Pat Derg 1993; 2: 13-15.
 73. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Ağan M, Pekçelen Y, Tangün Y. Hodgkin dışı lenfomalı 153 hastada tedavi sonuçları, prognoz ve sürvi. Türk Pat Derg 1993; 9: 15-17.
 74. Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y, Ağan M, Kalayoğlu S. Difenilhidantoin tedavisinin hematolojik komplikasyonları. Klinik Gelişim Derg 1993; 6: 2510-2512.
 75. Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y, Kalayoğlu S. Akut lenfoblastik lösemi tedavisinde BFM protokolu. Klinik Gelişim Derg 1993; 6: 2614-2617.
 76. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, Ağan M. Hematolojik hastalıklarda kemik iliği biyopsisinin önemi. İst Tıp Fak Mec 1993; 52: 78-81.
 77. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y. Otoimmün hemolitik anemi: 56 olgunun klinik, hematolojik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Mec 1993; 56: 24-27.
 78. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y. Herediter faktör VII eksikliği. Türkiye Klinikleri J Med Sci 1993; 13: 480-481.
 79. Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y. Akut nonlenfoblastik lösemi tedavisinde etoposide, cytarabine, doxorubicine ve 6-thioguanine kombinasyonu (VATA) ile alınan sonuçların değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Mec.1995; 58:24-27.
 80. Nalçacı M, Atamer, T, Sargın D, Kalayoğlu S, Pekçelen Y, Tangün Y. İdiopatik trombo-sitopenik purpuralı 156 hastanın klinik, laboratuvar bulguları ve çeşitli tedavilerle elde edilen sonuçlar. İst Tıp Fak Mec. 1994; 57: 32-35.
 81. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y. Sweet sendromu ve hematolojik hastalıklar. Ist Tıp Fak Mec 1994; 57: 71-73.
 82. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y. Akut lenfoblastik lösemide 5 yılı aşan devamlı tam remisyon sağlanan hastalarımızın değerlendirilmesi. Klinik Gelişim Derg 1994; 2868-2870.
 83. Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, Buğra D. Bir konjenital F XIII eksikliği vakası. Türkiye Klinikleri J Med. Sci 1994; 14:68-69.
 84. Nalçacı M, Kalayoğlu S, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y. Aneminin ayırıcı tanısı ve ortalama eritrosit hacmi. İst Tıp Fak Mec 1995; 58:74-76.
 85. Mert A, Tangün Y, Molvalılar S, Tüzüner N, Yazıcı H. Hiperkalsemili kadın hasta (Dahili Tıp Bilimleri Kliniko-Patolojik Toplantıları). Cerrahpaşa Tıp Derg 1995; 26: 113-123.
 86. Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Tangün Y, Kalayoğlu S. Multiple miyelom tedavisinde vincristin, melphalan/Doxorubicin, cyclophosphamide ve prednizolon kombinasyonu ile elde edilen tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Mec 1996; 59: 12-15.
 87. Aktan, M, Gören T, Kalayoğlu-Beşışık S, Tangün Y. Loeffler endokarditi ile sonlanan bir idyopatik hipereozinofilik sendrom olgusu. Klinik Gelişim 1996; 9: 4124-4129.
 88. Aktan M, Öztürk O, Tangün Y. Psödotrombositopeni ve pratik önemi. Sendrom 1996; 8: 15-17.
 89. Tangün Y. Kemik iliği transplantasyonunun tarihçesi. Klinik Gelişim Dergisi 1997; 10: 3-6.
 90. Tangün Y. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini kutlarken. Damla. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni 1997; Sayı 4:1-2.
 91. Tangün Y. Kronik lösemilerde morfoloji. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Hematoloji 1997: 29-34.
 92. Timurağaoğlu A, Sargın D, Tangün Y. Akut lenfoblastik lösemilerin immünofenotiplemesinde immünofloresan ve immünoenzim tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Onkoloji Dergisi 1997; 12: 44-48.
 93. Yenerel M N, Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. Hematopoetik kök hücre kaynağı olarak çevre kanında kök hücre içeriğinin belirlenmesi. Akım sitometrisi ile CD34+ hematopoietik kök hücre sayımı. Türk Onkoloji Dergisi 1999; 14: 88-92.91.
 94. Tangün Y. Anemili hastaya yaklaşım. Makrositik anemiler.2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya. S 25-27.

ULUSAL KONGRE, BİLİMSEL TOPLANTI, SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, KONFERANSLAR

 1. Tromboz ve Antikoagülanlar Birinci İstanbul Sempozyumu 15-16 Ekim 1964, İstanbul. Tangün Y. Normal hemostaz ve trombositler (bkz Türkçe Yayın Listesi No 11).
 2. Türk Hematoloji Cemiyeti I. Kongresi, 27 Aralık 1967, İstanbul. İnceman Ş, Tangün Y. Kasabach-Merritt sendromu (Kasabach-Merritt syndrome (Coagulation studies on hemangioma blood). New Ist Contr Clin Sci 1967; 9: 244 (bkz. Yabancı dilde yayınlar No 11).
 3. Türk Hematoloji Cemiyeti II. Kongresi 20 Eylül 1968, Ankara.
  1. Tangün Y. İnceman Ş. Trombosit adezyon ve agregasyonunun incelenmesinde laboratuvarımızda kullandığımız metodlar.
  2. İnceman Ş, Tangün Y. Trombosit faktör 3 üzerine çalışmalar (bkz Türkçe Yayın Listesi No 24)
  3. Saraçbaşı Z, Tangün Y, İnceman Ş. 35 mültipl miyelom vakasının protein anomalileri yönünden incelenmesi (bkz Türkçe Yayın Listesi No 20).
 4. Türk Hematoloji Cemiyeti III. Kongresi 2-3 Mayıs 1969, İzmir. İnceman Ş, Tangün Y. Glanzmann hastalığı (bkz Türkçe Yayın Listesi No 26).
 5. Türk Tıp Cemiyetinde konferans, 16 Aralık 1969 İstanbul. Tangün Y. Trombosit fonksiyonları ve incelenmelerinde klinikte kullandığımız metodlar (bkz. Türkçe Yayın Listesi No 28).
 6. Türk Hematoloji Cemiyeti IV. Kongresi, 25 Nisan 1970, Ankara. Tangün Y. Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit fonksiyon bozuklukları.
 7. Türk Hematoloji Cemiyeti V. Kongresi, 1-3 Ekim 1970, İzmir.        Tangün Y,Açanal, H, İnceman Ş.İ zlediğimiz 62 idyopatik trombositopenik purpura vakasının öğrettikleri (bkz Türkçe Yayın Listesi No 32)
 8. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Behar M, İnceman Ş. Kronik lenfoid lösemi (bkz Yayın Listesi No 33, 34).
 9. İstanbul Tıp Fakültesi 1971-1972 Aylık Bilim Toplantıları (2), 15 Aralık 1971.       İnceman Ş, Tangün Y. Miyeloproliferatif hastalıklarda trombosit agregasyon bozuklukları.
 10. Türk Hematoloji Cemiyeti VII. Kongresi, 13-15 Nisan 1972, Büyük Ankara Oteli, Ankara
 11. a) Tangün Y, İnceman Ş. Miyeloproliferatif hastalıklarda sekonder trombosit agregasyonu (bkz Türkçe Yayın Listesi No 36)
 12. b) Tangün Y, Müftüoğlu A Ü, Öngör E, İnceman Ş. Spontan olarak gelişmiş bir dolaşan antikoagülan (anti-faktör VIII) vakası (bkz Türkçe Yayın Listesi No 37).
 13. c)Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. Lösemik retiküloendotelyoz (bkz Türkçe Yayın Listesi No 38). 10. İstanbul Tıp Fakültesi 1972-1973 Bilim Toplantıları (1), 15 Kasım 1972       Tangün Y. Tıpta Yenilikler. Konferans: İdyopatik trombositopenik purpura. Patogenez ve tedavinin bugünkü durumu.
 14. İstanbul Tıp Fakültesi 1972-1973 Bilim Toplantıları (2), 13 Aralık 1972.   Tangün Y, Pekçelen T, Yenerman M, İnceman Ş. Bir trombotik trombositopenik purpura vakası.
 15. Türk Tıp Cemiyeti, 19 Aralık 1972, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Yaygın damar içi pıhtılaşması (tüketim koagülopatisi).
 16. Türk Tıp Cemiyeti, 10 Nisan 1973, İstanbul. Saraçbaşı Z, Tangün Y, İnceman, Ş.: Mültipl miyelom dışı hastalıklarda Bence Jones proteinürisi (bildiri).
 17. İstanbul Tıp Fakültesi 1972-1973 Bilim Toplantıları (6). 18 Nisan 1973.

Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Mikroanjiopatik hemolitik anemi bulguları ile ortaya çıkan bir yaygın metastazlı kanser vakası (bkz Türkçe Yayın Listesi No 44).

18. Türk Hematoloji Derneği VIII. Kongresi, 26-28 Nisan 1973, Efes Oteli, İzmir.

  1. Tangün Y. Monoklonal gammopatiler (Konferans, sempozyumda raportör).
  2. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Sencer E, İnceman Ş. Alfa ağır zincir hastalığını taklit eden yaygın bir ince barsak plazmositomu vakası. (bkz Yabancı dilde yayınlar No 21)
  3. Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Yaygın metastazlı kanserde defibrinasyon sendromu
 1. Eskişehir Hava Kuvvetleri Hastanesi, 17 Mayıs 1973, Eskişehir. Tangün Y. Konferans: Multipl miyeloma.
 1. Türk Dermatoloji Kongresi, Eylül 1974, Ankara. Tangün Y, Bilgin T. Fanconi anemisi (bkz Türkçe Yayın Listesi No 39).
 1. XXIII. Milli Türk Tıp Kongresi, 24-28 Eylül 1974 İzmir. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Pekçelen Y, İnceman Ş. Masif adenopatili sinüs histiositozu. Serbest Tebliğ Özetleri s 51.
 1. Türk Hematoloji Cemiyeti IX Kongresi, 17-18 Aralık 1974, İstanbul.
  1. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Pekçelen Y, İnceman Ş. Anjio-immünoblastik adenopati (bkz Yabancı dilde yayınlar No 18).
  2. Tangün Y, Saraçbaşı Z, Pekçelen Y, İnceman Ş. Masif adenopatili sinüs histiositozu.
 2. İstanbul Tıp Fakültesi 1974-1975 Bilim Toplantıları (1) 17 Ocak 1975. Aydın Y, Tangün Y. Bir kardiyak hemolitik anemi vakası (bildiri).
 1. Yedikule Surp Pırgıç Hastanesi, 16 Nisan 1975, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Anemili hastaya yaklaşım.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi 1974-1975 Bilim Toplantıları (4), 18 Nisan 1975, İstanbul. Hodgkin hastalığında tedavi ilkeleri sempozyumu (Onkoloji Derneği ile birlikte düzenlenmiştir). Tangün Y. Hodgkin hastalığında klinik evreler.
 1. Samatya Sosyal Sigortalar Hastanesi, 8 Mayıs 1975, İstanbul. Kortikosteroidler paneli. Tangün Y. Kortikosteroidlerin yan etkileri.
 1. Beyoğlu (Okmeydanı) Sosyal Sigortalar Hastanesi, 20 Mayıs 1975, İstanbul. “Hodgkin hastalığı” Paneli. Tangün Y. Tedavi yönteminin seçilmesinde temel unsurlar.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi 3. Kurultayı, 17-19 Eylül 1975, İstanbul.
  1. Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. Yetişkinde saf eritrositer aplazi. Serbest Bildiri Özetleri No 21 s. 41-42.
  2. Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman Ş. İdyopatik sideroblastik anemi (2 vakanın incelenmesi). Serbest Bildiri Özetleri No 22 s 42-43.
 2. TBTAK Tıp Araştırma Grubu V. Bilim Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1975, İstanbul
  1. Sencer E, Molvalılar S, Tangün Y, Pekçelen Y, Devrim S, Alp H. Gelişme geriliği gösteren iki Fanconi anemisinde büyüme hormonunun incelenmesi. Tıp Araştırma Grubu Tebliğ Özetleri s 77 (bkz Türkçe Yayın Listesi No 41).
  2. Sencer E, Molvalılar S, Tangün Y, Pekçelen Y, Devrim S, Alp H. Turner sendromu ve büyüme hormonu. Tıp Araştırma Grubu Tebliğ Özetleri s 78 (bkz Türkçe Yayın Listesi No 42)
 3. Türk Hematoloji Derneği X. Bilimsel Kongresi, 10-13 Ekim 1975, Büyük Ankara Oteli, Ankara.
  1. Tangün Y. Kronik lenfoid lösemiye ilişkin tecrübelerimiz.
  2. Tangün Y. Kronik miyeloid lösemide tedavi ve prognoz.
 4. II. Ulusal Patoloji Kongresi, 13-15 Ekim 1975, İstanbul. Tangün Y, Hacıhanefioğlu U, Uysal V, Pekçelen Y. Klinik ve histopatolojik özellikler gösteren bir yaygın ekstramedüller plazmositom vakası. Bildiri Özetleri s 17.
 1. II. Ulusal İmmünoloji Kongresi ve İmmünoloji Kursu 3-7 Kasım 1975, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
  1. Tangün Y. Monoklonal makroglobülinemiler (3 Kasım 1975).
  2. Tangün Y. Edinsel immün yetmezlikler (7Kasım 1975).(bkz Türkçe Yayın Listesi No 45).
 2. Türk Tıp derneği, 30 Aralık 1975, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Spesifik immünite ile ilgili edinsel immün yetmezlikler (bkz Türkçe yayın Listesi No 43).
 1. İçel Tabipler Birliği, Wyeth Laboratuvarları A Ş’nin düzenlediği Klinik Toplantılar 17 Nisan 1976, Mersin. Tangün Y. Konferans: Sekonder immün yetmezlikler.
 1. Onkoloji (Tümör Bilimi) Derneği. Simpozyum: Kanser kemoterapisinde temel ilkeler. 22 Mayıs 1976, İstanbul. Tangün Y. Kanser kemoterapisinin komplikasyonları ve supportif tedavi.
 1. III: Ulusal İmmünoloji Kongresi. 13-17 Aralık 1976, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kurul Salonu, İstanbul. Tangün Y. Kan hastalıkları ve monoklonal gammopati. (bkz Türkçe Yayın Listesi No 46).
 1. Kefzol sempozyumu. 7 Mart 1977, Tarabya Oteli, İstanbul Tangün Y, Atamer T, Ang Ö, İnanç D. Lösemilerde sekonder infeksiyonlarda Kefzol.
 1. II. Ulusal Kanser Kongresi, Habis lenfomalarda yeni görüşler Paneli. Yönetici: Ş. İnceman 3-6 Nisan 1977, İstanbulTangün Y. Habis lenfomalarda kemoterapi.
 1. SSK Samatya Hastanesi, 28 Nisan 1977, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Edinsel immün yetmezlikler.
 1. Ana-plasenta-fetus düzeyinde tedavi edici droglar ve etkileri simpozyumu. 16-17 Mayıs 1977, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Gebelik anemileri ve tedavileri (bkz. Türkçe Yayın Listesi No 47).
 1. İstanbul Tabipler Odası, 25 mayıs 1977, İstanbul. Panel: Oral kontraseptiflerin kullanım ve yan etkileri paneli. Tangün Y. Oral kontraseptifler ve tromboz.
 1. SSK Samatya Hastanesi, 31 Mayıs 1977, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Habis lenfoma tedavisinde yenilikler.
 1. Kanserde Klinik Kemoterapi Tekamül Kursu. International Union Against Cancer Postgraduate Courses on Clinical Cancer Chemotherapy. 20-24 Haziran 1977, Özel İdare Müdürlüğü Binası, Sultanahmet, İstanbul.
  1. Tangün Y. Hodgkin hastalığı ve vaka takdimi.
  2. Tangün Y. Hodgkin dışı lenfomalar ve vaka takdimi.
  3. Tangün Y. Yetişkinde akut lösemi ve vaka takdimi.
 2. İstanbul Tıp Kurultayı, 25-30 Eylül 1977, İstanbul.
  1. Tangün Y, Atamer T, Pekçelen Y, Saraçbaşı Z, İnceman Ş. 10 Yıldır remisyonda olan akut lösemili bir hastada gözlenen başarılı gebelikler. Serbest Bildiri Özetleri No 76).
  2. Urgancıoğlu M, Tangün Y. Behçet Hastalığında plazma fibrinolitik aktivitesi. Serbest Bildiri Özetleri No 31.
 3. IV. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 6-8 Aralık 1977, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Tangün Y. Saraçbaşı Z, Howes A, Worrledge S. Kronik idyopatik soğuk aglütinin hastalığı (bkz Türkçe Yayın Listesi No 48).
 1. İstanbul Tıp Fakültesi Bilim Toplantıları (1977-1978), 9 Aralık 1977, İstanbul. Atamer T, Pekçelen Y, Saraçbaşı Z, Tangün Y. Bir konjenital faktör V eksikliği vakası (bkz Türkçe Yayın Listesi No 49).
 1. Türk Nöro-Psikiyatri Derneği, “Myasthenia Gravis” Sempozyumu, Yönetici: C Özdemir. 29 Mart 1978, Roche Toplantı Salonu, İstanbul. Tangün Y. İmmünoloji (immünosüpresif tedavi).
 1. XVII. Türk Pediyatri Kongresi. Metabolizma Hastalıklarında Yenilikler. 26-30 Haziran 1978, İstanbul. Ulukutlu L, Tangün Y, Bilger M, Altındiş A, Öztürk İ, Kocaoğlu B, Hızal S, Frater M. Diseritropoetik anemi.
 1. İç Hastalıkları Günleri. İç Hastalıkları Bilim Dallarında Tanı, Tedavi ve Patogenezde Yeni Görüşler. 27-29 Mayıs 1979, Ürgüp. Tangün Y. Doku gruplarının klinik değeri (bkz Türkçe yayın Listesi No 53).
 1. Türk Hematoloji Derneği XI.Kongresi, 18-20 Ekim 1979, Atatürk İl Halk Kütüphanesi, İzmir.
  1. Tangün Y, Atamer, T, Pekçelen Y, İnceman Ş. Transfüzyon hemosiderozu ve akut miyeloblastik lösemi ile komplike olan bir oto-immün saf kırmızı seri hipoplazisi vakası.
  2. Atamer, T, Tangün Y, Pekçelen Y, İnceman . Trombotik trombositopenik purpura tedavisinde splenektominin yeri.
 2. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü İmmünoloji Seminerleri. Düzenleyen: E T Çetin (16.11 1979-28.1.1980), İstanbul.
  1. Tangün Y. B ve T lenfositleri (30.11.1979) (bkz Türkçe Kitap ve Kitap Bölümleri No 13).
  2. Tangün Y. Anormal proteinler (17.12.1979) (bkz Türkçe Kitap ve Kitap Bölümleri No 13).
 3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü. 11 Ocak 1980, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Kemik iliği transplantasyonu.
 1. IV. Ulusal Kanser Kongresi, 6-8 Nisan 1981, İstanbul. Panel. “Erişkinlerde Hodgkin dışı lenfomalar-1981”. Yönetici: Y. Tangün.
 2. Cerrahpaşa Atatürk Haftası, 18-28 Mayıs 1981, Eğitim Sonrası İmmünoloji Kursu (25-28 Mayıs 1981), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
  1. Tangün Y. Lenfositler (26 Mayıs 1981).
  2. Tangün Y. Transplantasyon immünitesi (28 Mayıs 1981).(bkz. Türkçe Kitap ve Kitap Bölümleri No 14, Bölüm 29).
 3. V. Ulusal Patoloji Kongresi, 20-25 Eylül 1981.
  1. Yenerman M, İnceman Ş, Tangün Y, Ağan M, Dinçol G, Atamer T. Masif lenfadenopatili sinüs histiositozu. 5. Ulusal Patoloji Kongresi Özetleri s 94
  2. Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Tangün Y, Demiryont M, Yenerman M, İnceman Ş. Özellik gösteren bir lenfoplazmositer lenfoma vakası. 5. Ulusal Patoloji Kongresi Özetleri s 95.
  3. Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Tangün Y, İnceman Ş. Sistemik lupus eritematozus ve amiloidoz. 5. Ulusal Patoloji Kongresi Özetleri, s. 100.
 4. İstanbul Tıp Fakültesi 1982 Bilim Toplantıları. Simpozyum: Kan Transfüzyonu, Kan grupları, Kan Bankası. 5 Mart 1982, İstanbul. Tangün Y. Plazma ve diğer kan komponentleri.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, 25-29 Eylül 1983, İstanbul
  1. İnceman Ş, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, Tangün Y. İki kardeşte Bernard-Soulier sendromu. Serbest Bildiri Özet Kitabı s 7 (bkz. Türkçe Yayın Listesi No. 54).
  2. Pekçelen Y, Sargın D, Atamer T, Tangün Y, İnceman Ş. Bir trombotik trombositopenik purpura vakasında değişik tedavi yöntemleri ile alınan sonuçlar. Serbest Bildiri Özet Kitabı s 7.
  3. Pekçelen Y, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. İnceman Ş. Bir Down sendromu vakasında oto-immün hemolitik anemi ve trombositopeni. Serbest Bildiri Özet Kitabı s 8 (bkz Türkçe Yayın Listesi No 56).
  4. Atamer T, Azizlerli, G, Tangün Y, Özarmağan G, Saylan T, Pekçelen Y, Sargın D, İnceman Ş. Konjenital eritropoetik porfiria.Serbest Bildiri Özet Kitabı s 9. No 6.
  5. Atamer T, Tangün Y, Pekçelen Y, Sargın D, İnceman Ş. Herediter enzimopenik methemoglobinemi. Serbest Bildiri Özet Kitabı s 10, No 7.
 2. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Onkoloji Günleri. Kanser Biliminde İlerlemeler. Düzenleyen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 5-6 Nisan 1984, İstanbul. Tangün Y. Konferans: Onkolojide kemik iliği nakli (6.04.1984).
 1. VI. Ulusal Patoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 1984, İzmir. Yenerman M, İnceman Ş, Tangün Y, Ağan M, Pekçelen Y, Atamer T. Hairy-cell lösemide ültrastrüktürel özellikler. Serbest Bildiri Özetleri s. 32.
 1. IV. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2-5 Ekim 1984, Lidya Oteli Marmaris. Sargın D, Pekçelen Y, Atamer T, Tangün Y, Onat H, İnceman Ş. Kanama belirtileri ile kendini gösteren sistemik lupus eritematozus vakaları. Serbest Bildiri Özet Kitabı s 14.
 1. VI. Ulusal Kanser Kongresi, 25-30 Nisan 1985, İstanbul.
  1. Tangün Y. “Erişkin akut lenfoblastik lösemileri” panelinde panelist (30 Nisan 1985). Yönetici Ş. İnceman, diğer panelistler<<: A. Cenani, A. Müftüoğlu, Ş. Ruacan, Ş. Özsoylu, G. Hicsönmez.
  2. Onat H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akut lösemiyi taklit eden bir küçük hücreli akciğer kanseri vakası (karsinositemi). (bkz. Türkçe Yayın Listesi No 62)
 2. AIDS sempozyumu. İstanbul Tıp Fakültesi, 2 Aralık 1985, İstanbul. Tangün Y. AIDS: Kaposi sarkomu ve AIDS’in hematolojik yönü (bkz Türkçe Kitap ve Kitap Bölümleri No 17).
 1. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, AIDS paneli, Eskişehir, 10 Ocak 1986. Tangün Y. AIDS: klinik ve hematolojik yönleri.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi Prof Münevver Yenerman ve Prof Şeref İnceman emeklilik töreni 6 Mart 1986, İstanbul. Tangün Y. Hocam Prof. Dr Ş. İnceman (konferans).
 2. Atamer T, Sargın D, Onat H, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Çeşitli habis kan hastalıklarında karşılaşılan infeksiyonların tedavisinde sefaperazon ile alınan sonuçlar. I. Ulusal Kemoterapi Kongresi, 6-8 Mayıs 1986, Marmaris (Kükem Dergisi 1986; 9: 131).
 3. Türk Tıp Derneğinin 130.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle: Çeşitli Tıp Dallarında Tanı Prognoz ve Tedavi Alanındaki Yenilikler, 23-25 Eylül 1986, Çapa, İstanbul. AIDS Toplantısı (Panel 240 dk)).Tangün Y. AIDS’in kliniği.
 1. I. Uluslararası Büyük Laboratuvarı Sempozyumu, 8 Kasım 1986, Etap Marmara Oteli, İstanbul.
  1. Tangün MCV ?
  2. Tangün Y. AIDS’in klinik spektrumu.
 2. XIX.Ulusal Hematoloji Kongresi, Bursa Uludağ, 23-25 Şubat 1987, Uludağ Üniver-sitesi Kirazlıyayla Tesisleri, Bursa.
  1. Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akkiz trombasteni.
  2. Tangün Y. Moderatör: “Akut non-lenfoblastik lösemi tedavisi-1987” Paneli. Panelistler: G. Dinçol, A. Tunalı, L. Koç, T. Atamer.
  3. Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Uzun sürvili akut lenfo-blastik lösemi vakaları.
  4. Atamer, T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Kronik miyelositik löse-mi Sargın D, Atamer, T, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Spontan remisyon gös-teren bir akut lenfoblastik lösemi vakası.
  5. Sargın D, Atamer, T, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Hodgkin hastalığı vakalarının evrelendirilmesinde kemik iliğinin önemi.
 3. Mezlocillin Sempozyumu, Bayer AG, Leverkusen, 25 Haziran 1987, İstanbul Hilton Oteli Balo Salonu. Yöneticiler: Y. Tangün (Açılış konuşması), Müzeyyen A Erk (Kapanış konuşması). Tangün. Mezlocillin ile tedavi ve ateşli nötropenik hastaların ampirik antibiyotik tedavisi.
 4. Türk Fransız Kanser Günleri. Akut Lösemiler. 15-16 Ekim 1987, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul. Atamer T, Sargın D, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Akut miyeloid lösemide düşük doz Ara-C tedavileriyle alınan sonuçlar.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları 1988-1989. Hematoloji Kursu 8-9 Haziran1989, Çapa, İstanbul. Tangün Y. Anemilere morfolojik yaklaşım ve tedavi ilkeleri.
 1. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı. 3. Lösemi ve Lenfoma Simpozyumu, İstanbul, 19-20 Eylül 1989.

“Kronik Miyeloid Löseminin Patogenez ve Tedavisinde Gelişmeler”Paneli (Başkan: Y. Tangün).

Tangün Y. Prognoz ve tedavi ilkeleri. N. Dalay: Biyoloji, H. Onat: İnterferon tedavisi. L. Ağaoğlu: Kemik iliği transplantasyonu vakalarında sürvi.

 1. Güvenilir Demir Tedavisi Sempozyumları. Abdi İbrahim ve Hausmann Laboratuvarları, 9-13 Eylül 1991. Bursa (9 Eylül), İstanbul (10 Eylül), İzmir (11 Eylül), Ankara (13 Eylül).
  1. Tangün Y. (Moderatör). (Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara).
  2. Tangün Y. Demir eksikliğinin klinik ve laboratuvar bulguları (Bursa, İstanbul, İzmir).
 2. XII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 21-25 Ekim 1991, Swissotel, İstanbul.
  1. Pekçelen Y, Nalçacı M, Güler T, Atamer T, Sargın D, Tangün Y, İnceman Ş. 488 Hodgkin hastalığı vakasının değerlendirilmesi: Histopatoloji, klinik ve laboratuar bulguları. Özetler Kitabı No 30.
  2. Pekçelen Y, Güler K, Nalçacı M, Atamer T, Sargın D, Tangün Y, İnceman Ş. Hodgkin hastalığı vakalarında kemoterapi ile alınan sonuçlar ve sürvi özellikleri. Özetler Kitabı No 12.
 3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal Hematoloji Günü, 22 Kasım 1991, Cerrahpaşa.
  1. “Hodgkin Dışı Lenfomalarda Tedavi” Paneli. Moderatör: Y. Tangün.  
  2. Tangün Y. HDL tedavisinde biyolojik ajanlar.
 1. Şişli Etfal Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, Kasım 1992 Tangün (konferans): Miyelodisplastik sendrom.
 2. Hematoloji-Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 27-28 Kasım 1991, Cerrahpaşa, İstanbul. Hematoloji ve Onkolojide Sitokinler. Yeni Görüşler. III. Oturum, Başkanları: İ. Berkel, Tangün.
 3. X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs1993, İstanbul. Y. Tangün: Hematolojik paraneoplastik sendromlar.
 4. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 1993, Mövenpick Otel, İstanbul.
  1. Tangün Y. Trombositopenilerde Tanı ve Yaklaşım (Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu).
  2. Sargın D, Atamer T, Beşışık,S, Tangün Y. Allogeneik kemik iliği transplantas- yonunda ilk deneyimlerimiz. Özet Kitabı No44.
  3. Beşışık S, Sargın D, Atamer T, Yavuz S, Umman S, Tangün Y. Akut lösemi tedavisinde santral venöz katater ile ilk deneyimlerimiz. Özet Kitabı No218.
  4. Beşışık S, Yüksel N, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Yoğun kemoterapi ve kemik iliği nakli uygulanan hastalarımıza psikososyal açıdan bakış. Özet Kitabı No 59.
 5. XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya.
  1. Tangün Y. “Otolog Hemopoetik Kök Hücre Transplantasyonu” Paneli Başkanı. Tangün: Türkiye’de kemik iliği transplantasyonunun bugünkü durumu. H.Akan: Otolog kemik iliği ve periferik kök hücre transplantasyonu. H. Koç: Lenfomalar ve mültipl miyelomda alınan sonuçlar. O İlhan: Lösemilerde alınan sonuçlar. M. Beksaç: Solid tümörlerde alınan sonuçlar ve periferik kök hücre transplantasyonundaki gelişmeler.
  2. Tangün Y.” Kronik Lenfositik Lösemi 1995” Paneli Başkanı. Tangün. Tedavi ilkeleri. R. Haznedar (İmmünobiyoloji ve tanı), Ö. Ataoğlu (Patoloji), S Paydaş (Evreleme ve prognozu etkileyen faktörler), Z: Gülbaş (Tedavide yenilikler: pürin analogları).
 6. “ Kemik İliği Transplantasyonu” Paneli. Düzenleyenler: İ.Ü. Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve İ.Ü Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı, 9 Haziran 1995, 1933 Üniversite Reform Amfisi, Çapa, İstanbul.

Yöneten: Dr. Y. Tangün.  Tangün Y. Graft-versus-leukemia etki. T. Atamer: Hemopoetik kök hücre. T. Akoğlu: GVH hastalığı ve tahmininde kullanılan testler. T. Özçelik: DNA profilleri ile kimerizm incelemeleri. B Ferhanoğlu: İmmün tolerans.

 1. II: Ulusal Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla). 18-20 Ekim 1995, 1933 Reform Amfisi, Çapa İstanbul. Tangün: Sempozyum başkanı ve açılış konuşması.
 2. II. Febril Nötropeni Simpozyumu, 16-17 Mart 1996, Altınyunus Tatil Köyü, Çeşme.

“Nötropeni risk faktörleri ve İnfeksiyon” Oturumu. Moderatör: Y. Tangün. H. Koç: Hematolojide yüksek doz kemoterapi. S. İnanç: Solid tümörlerde yüksek doz kemoterapi. H. Akan: Kemik iliğini koruyucu ajanlar. E. Kansu: Yorum.

 1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 4. Ortak Bilimsel Toplantısı,13 Ocak 1996. “Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı” Açık Oturumu. Tangün Y. Transfüzyon komplikasyonları.
 2. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı “Multipl Myeloma” Paneli. 26 Ocak 1996, İstanbul. Tangün: Panel Başkanı
 3. XXIV.   Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996, Holiday Inn, Crown Plaza, İstanbul.
  1. Tangün Y. Konferans: Türk Hematolojisinin Öncülerinden Biri: Prof. Dr. Şeref İnceman (1919-1994), Özet Kitabı No 20.
  2. Özçelik T, Özbek U,Tangün Y. Türk toplumunda Faktör V Leiden sıklığı. Özet Kitabı No 67.
  3. Yavuz A S, Karalar S, Tangün Y. Aktive protein C’ ye direncin normal ve venöz trombozlu kişilerde araştırılması.
 4. I. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi, 3-4 Mayıs 1996, Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara (Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı tarafından, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Türk Hematoloji Derneğinin himayesinde). Yabancı konuklar:Kersey, Körbling, Gorin, Ljungman, Hervé, Grathwohl, Goldman
  1. “Kemik iliği ve kök hücre nakli komplikasyonları II (GVHH, VOH, engrafman yetmezliği” oturumu. 3 Mayıs 1996. Moderatör: Tangün: Y.Tangün Venoocclusive disease. Konuşmacılar: P Hervé: Prevention and treatment of acute GVHD-New modalities., H. Akan: Venooklüzif hastalıkta risk faktörleri. S Beşışık: Graft yetmezliği. Konuk panelist: P. Ljungman.
  2. Kalayoğlu Beşışık S, Yavuz AS, Yenerel M, Aktan M, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Our experience with bone marrow transplantation (BMT) for chronic myelogenous leukemia (CML).
  3. Kalayoğlu Beşışık M, Yenerel M, Yavuz A S, Tarakçı D, Sargın D, Kapran Y, Çevikbaş U, Tangün Y. Delirium followed by suicide and VOD in the same patient: Two serious complications of bone marrow transplantation.
  4. Büyükbabani N, Kalayoğlu Beşışık S, Yavuz AS, Baykal C, Öztürk S, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Histopathologic approach to the differentiation of acute cutaneous graft versus host disease from nonspecific skin lesions.
  5. Yavuz AS, Kalayoğlu S, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Spontaneous recovery of pure red cell aplasia (PRCA)of long duration following major ABO-incompatible bone marrow transplantation (BMT).
  6. Özbek U, Vural B, Kalayoğlu S, Bilgen H, Soysal Y, Anak S, Sargın D, Gedikoğlu G, Akoğlu T, Ferhanoğlu B, Tangün Y, Özçelik T. Evaluation of chimerism with DNA polymorphism in bone marrow transplantation
 5. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (1966-1996). 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni ve Bilimsel Etkinlikler. 12-14 Haziran 1996, Erzurum. Tangün Y. Konferans: Venöz tromboz (13.06.1996).
 1. Kanser kemoterapisinde İntensif Kemoterapinin Yeri ve Periferik Kök Hücre Nakli Toplantısı (Roche) 16 Kasım 1996, Klasis Otel, Silivri. Oturum Başkanları: Tangün (açış konuşması), H. Onat.
  1. Erişkinlerde otolog ve allogeneik periferik kök hücre transplantasyonunda Türkiye deneyimi. Oturum Başkanları: Tangün, M. Beksaç.
 2. I. Ulusal Hemofili Kongresi. 5-7 Temmuz 1997, Ankara. (Düzenleyen Hemofili Derneği adına Prof Dr Türkiz Gürsel). Y. Tangün: THD adına açılış konuşması.
 3. II. Ulusal Hemofili Günü ve 9. Avrupa Hemofili Konsorsiyumu, 8-10 Kasım 1996, İstanbul.(Türkiye Hemofili Derneği, Başkan Doç Dr. Bülent Zülfikar).Y. Tangün Panel yöneticisi.
 4. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu (I). 17-21 Mart 1997, Adana-Mersin. Tangün Y. Transfüzyon tıbbında medikolegal ve etik görüşler (konferans).
 1. “Coulter” Kullanıcılar Toplantısı,1 Nisan 1997, The Marmara Hotel, İstanbul. Oturum Başkanı, Kapanış ve Görüşler: Tangün. Coulter general manager: Gwen Dorange.
 2. İstanbul ve Çevresi Erişkin Hematoloji Grubu Aylık Toplantısı. 9 Mayıs 1997. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Oturum Başkanları: Tangün, N. Akman. Pure red cell aplasia vak’ası.
 3. II. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ve III. Ulusal Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kongresi. 29-30 Mayıs 1997, Eresin Oteli, Topkapı, İstanbul.
  1. Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Yeneral M N, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Steroide dirençli akut graft versus host hastalığında OKT3 ile deneyimimiz. Program ve Özetler s 44.
  2. Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Yenerel M N, Yavuz A S, Küçükkaya R, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. Venookluzif hastalık (dört olgu sunumu). Program ve Özetler s 45.
  3. Özbek U, Kandilci A, Kalayoğlu S, Soysal T, Yavuz S, Alpdoğan T, Sargın D, Öngüren Ş, Cenani A, Ferhanoğlu B, Tangün Y. Erişkin KİT olgularında nakil sonrası kimerizmin DNA polimorfizmi ile takibi. Program ve Özetler s 60.
 4. Türk Hematoloji Derneği-Sanofi Doğu İlaç 1997 Güz Dönemi Koagülasyon Seminerleri, 24 – 25 Eylül 1997 Malatya, 30 -31 Ekim 1997 Trabzon. Y. Tangün, G Aktuğlu, B Ferhanoğlu. Venöz Trombozun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler. Giriş (Y.Tangün), Derin ven trombozunun profilaksi ve tedavisi (Y. Tangün).
 1. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi ve II. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu, 12-15 Kasım 1997,İstanbul Hilton Oteli Convention & Exhibition Center, İstanbul.
  1. Tangün Y. II. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu. Kronik lösemilerde morfoloji (slayd gösterisi) (bkz Türkçe Yayın Listesi No 88).
  2. Budak-Alpdoğan T, Yenerel M, Kalayoğlu-Beşışık S, Yanaşık M, Sargın D, Tangün Y. Akım sitometrisinde CD34 pozitif hücre sayımlarının farklı hazırlama ve analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi (P 148).
  3. Özbek U, Kandilci A, Aktan M, Pekçelen Y, Yıldız İ, Ferhanoğlu F, Şalcı Z, Cenani A, Tangün Y. Akut promiyelositik lösemide PML/RAR-α füzyon geninin PCR ile moleküler tespiti (P 152).
  4. Yenerel M.N, Kalayoğlu Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. Retikülosit olgunlaşma indeksinin allogeneik periferik kök hücre naklinde kemik iliği yamanmasının erken habercisi olarak değeri (P 213).
  5. Kalayoğlu-Beşışık S, Yavuz A S, Özbek U, Sargın D, Tangün Y. Allogeneik kök hücre nakli sonrası gelişen granülositik sarkoma: Dört olgu sunumu (P214).
  6. Budak-Alpdoğan T, Kalayoğlu- Beşışık, S, Yenerel M, Yanaşık M, Sargın D, Tangün Y. Hematopoetik kök hücre sayısının kısa dönemli semi-solid ortam kültürü ile belirlenmesi (P 215).
  7. Kalayoğlu-Beşışık S, Yenerel MN, BudakAlpdoğan T, Yavuz A S, Sargın D, Tangün Y. Allogeneik periferik kök hücre transplantasyonu (ALLO-PKHT) sonrası GVHH: Ortaya çıkış sıklığı ve klinik sonuçları (P 216).
  8. Kalayoğlu-Beşışık S, Yavuz A S, Sargın D, Tangün Y. Anti-HBs (+) alıcıda kemik iliği nakli sonrası hepatitis B infeksiyonu (P 217).
  9. Yenerel M N, Kalayoğlu-Beşışık S, Budak Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. Otolog ve allogeneik periferik kök hücre naklinde CD34+ kök hücre sayımı yöntemimiz (P 218).
  10. Abacı, N, Özbek U, Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Aydın M, Sargın D, Cenani, A, Tangün Y. Farklı cinsiyetten allogeneik kök hücre nakli sonrası kimerizmin amelogenin-PCR ile takibi (P 219).
  11. Kalayoğlu-Beşışık S, Özbek U, Budak-Alpdoğan T, Aydın M, Yavuz A S, Sargın D, Cenani A, Tangün Y. Allogeneik kök hücre naklinden sonra kimerizm takibi ve klinik önemi (P 220).
 2. Sanofi 1998 Yılı Venöz Tromboemboli (Teşhis, Profilaksi, Tedavi) Semineri. 23-24 Mayıs 1998, İstanbul. Tangün: Venöz ve arteryel tromboz. Antikoagülan tedavi.
 3. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği İstanbul Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantıları. 3 Ekim 1998, SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Toplantı Salonu. “Derin Ven Trombozuna Ortopedik Yaklaşım” (Moderatör: Doç Dr Faik Altıntaş). Tangün Y. Derin ven trombozu profilaksi ve tedavisinde antikoagülan tedavi.  Diğer konuşmacılar: İ. Remzi Tözün, Tanıl Esemanlı, Ender Uğutmen.
 1. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi ve III. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu, 31 Ekim- 3 Kasım 1998, Ankara Hilton Oteli.
  1. Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdopan T, Yenerel M, Umman D, Sargın D, Tangün Y. Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda gözlenen santral venöz kateter komplikasyonları (P 188).
  2. Kalayoğlu-Beşışık, S, Budak-Alpdoğan T, Yenerel M, Sargın D, Tangün Y. Kronik graft versus hastalığı: sıklık, risk faktörleri ve klinik gidiş (P 189).
 2. Febril Nötropeni Çalışma Grubu 3. Febril Nötropeni Simpozyumu. 18-21 Şubat 1999, Talya Kongre Merkezi, Antalya.
  1. Tangün Türk Hematoloji Derneği adına açılış konuşması (19.02.1999). Ruhi Su fıkrası (bu reçetedeki ilaçlar bağdaşır mı?).
  2. “Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli: İnfeksiyöz sorunlar” oturumu. (20.02.1999). Başkanlar: Murat Akova, Yücel Tangün (Giriş) H. Koç (İnfeksiyon riski açısından değerlendirme), S. Badur (CMV infeksiyonları), Ö. Uzun ( İnvasiv fungal infeksiyonlar).
  3. Kalayoğlu Beşışık S, Yavuz S, Budak Alpdoğan T, Yenerel M, Barlas N, Yılmaz G, Sargın D, Tangün Y. Allogeneik hematopoetik kök hücre naklinden sonra cytomegalovirus infeksiyonu: Tanı, sıklık, risk faktörleri, seyir. (En iyi poster ödülü).
  4. Yenerel M N, Sanwara İ, Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Tabak L, Sargın D, Tangün Y. Yoğun kemoterapi ünitesinde eş zamanda ortaya çıkan dört invaziv pulmoner aspergilloz olgusu.
 3. Toraks Derneği 3. Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1999, Ceylan İntercontinental Oteli, İstanbul. “Venöz Tromboembolinin Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler” Oturumu (Başkan Orhan Arseven) (14.04.1999). Tangün Y. Trombozis ve hiperkoagülabilite sendromları.
 1. II. Ulusal Hemofili Kongresi, 1-2 Mayıs 1999, Hilton Oteli, İzmir. (Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ve Ege Hemofili Derneği’nin ev sahipliğinde). “Hemofili Bakım ve Tedavisinin Standardizasyonu” Oturumu (Başkanlar: Yücel Tangün, Gülten Aktuğlu). Açılış Töreni ve Gala Yemeği (1 Mayıs 1999).Türk Hematoloji Derneği adına konuşma (Y. Tangün). Hemofili ve Sivil Toplum Kuruluşları Oturumu (2 Mayıs 1999(. Başkanlar: G Nişli, Y. Tangün).
 1. III. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonu Kongresi ve IV. KİT Hemşireliği Kursu, 3-5 Haziran 1999, Hilton Oteli, Mersin.
  1. Kalayoğlu-Beşışık S, Barlas N, Yenerel M, Budak-Alpdoğan T, Yavuz AS, Yılmaz G, Sargın D, Tangün Y. CMV pp65 antigenemia guided preemptive therapy after allogeneic bone marrow transplantation and the outcome .
  2. Budak-Alpdoğan T, Tangün Y, Kalayoğlu-Beşışık S, Ratip S, Akan H, Başlar Z, Soysal T, Bayık M, Koç H. The prevalence of tuberculosis in adult allogeneic stem cell recipients in Turkey (yabancı konuk jürisi poster ödülü).
 2. III. Ulusal Travma ve Acil Tıp Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Talya Kongre Merkezi, Antalya.

“Venöz Tromboemboli Profilaksi ve Tedavisindeki Yenilikler” Paneli. Moderatör: M Kurtoğlu. Tangün Y. Derin ven trombozunda etiyoloji.

 1. XXVII. Ulusal Hematoloji  Kongresi. Konrad Otel, 1999.Genel Kurul’da Sakarya-Düzce depremi ve Oktar Babuna olayı üzerine konuşma.
 2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu III, 31 Ekim-5 Kasım 1999, Belek Antalya. Tangün Y. “Transfüzyonun immünohematolojik komplikasyonları” Panelinde Başkan. Dr M.A. Yeşilipek (Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları); Dr S. Yılmaz (Transfüzyonla ilgili graft versus host hastalığı); Dr L Ündar (Geç immünolojik komplikasyonlar). Bu panel Türk Hematoloji Derneği “Transfüzyon Tıbbı Alt komitesi” tarafından düzenlenmiştir.
 3. 2.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya. “Anemili hastaya yaklaşım” Oturumu. Başkan Y.Tangün. Tangün Y. Makrositik anemiler (bkz. Türkçe Yayın Listesi No. 86.)
 1. I. Ulusal Tromboz Kongresi, 30 Eylül-2 Ekim 2000, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul. Y. Tangün. THD adına açılış konuşması.
 2. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir. Birinci Basamak Kursu, 1 Kasım 2000.  Düzenleyen Y. Tangün.  Anemili hastaya yaklaşım ilkeleri (Y. Tangün). Antikoagülan ve antiagregan tedavi ilkeleri (Y.Tangün) (bkz. Kitap ve kitap bölümleri, Yayın No 21).
 3. “Hemostatik Ajan Olarak Rekombinant FVIIa (NovoSeven)” Uydu Sempozyumu, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3 Kasım 2000, İzmir. Tangün. Oturum Başkanı. Konuşmacılar: Ulla Hedmer (İsveç), Ö. Devecioğlu, B. Ferhanoğlu, K. Kavaklı.
 4. III. Ulusal Hemofili Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 25-26 Mayıs 2001. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu. (Türk Hematoloji Derneğinin katkıları ile). Tangün Y. THD adına açılış konuşması.
 5. Prof Dr. Nuran Akman emeklilik töreni, Mayıs 2001. Y. Tangün. Sınıf arkadaşım Nuran Akman.
 6. Amerikan Hastanesi Tangün: Venöz trombozun hematolojik açıdan değerlendirilmesi. Antikoagülan Tedavi İlkeleri  (Konferans) 11 Ocak  2001.
 7. Febril Nötropeni Çalışma Grubu 4. Febril Nötropeni Simpozyumu. 22-25 Şubat 2001, Talya Otel Kongre Merkezi,   Febril Nötropeni Ödülü Konferansı: Y. Tangün: Hematolog ve infeksiyon hastalıkları: Kişisel bir Potpuri (Hematologist and Infectious Diseases: A Personal Medley).
 8. Multipl miyelom buluşması. Hasta ve yakınları Eğitim Semineri (25-26 Haziran 2001) Hyatt Regency Oteli, İstanbul. International Myeloma Foundation ve Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenmiştir. Düzenleyiciler: M. Beksaç, Tangün: acılış ve kapanış konuşması.
 9. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2001. Ankara. Y. Tangün THD başkanı olarak açılış konuşması.
 10. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 27.10. 2002, Kemer, Antalya (Gala yemeği) Y. Tangün: Hematoloji ile dolu yıllarımdan anılar (Emeklilik konuşması).
 11. Uludağ Hematoloji Günleri Hematolojik Onkoloji Sempozyumu, 9-12 Mart 2006. Grand Yazıcı Otel, Uludağ. Y. Tangün: Açılış konuşması (Bursa anılarım).
 12. THD Bilimsel Alt Komite Kursu: Kök Hücre, 29-30 Nisan 2006, Kayseri. “Standartlar ve Etik Sorunlar Oturumu” Bşk. Tangün.
 13. I. Eskişehir İç Hastalıkları Günleri, Anemon Otel, Eskişehir (8-10 Haziran 2007). Y. Tangün: Trombofiliye yaklaşım (Konferans).
 14. THD Temel Hemostaz ve Tromboz Kursu. Bolu, 7-9 Eylül 2007. Tangün: Ülkemizde hemostazın gelişimi (konferans).
 15. Türk Hematoloji Derneğinin 40. yıl Paneli, Sheraton Oteli, Ankara, 19 Ekim 2007. “Başkanlar (O. Ulutin, A. Çavdar, Tangün, O. İlhan) dönemlerini anlatıyor” oturumu.
 16. Tangün: Türkiye’de kanbilimin kısa tarihçesi. Başlangıç ve gelişim yılları (konferans). XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 9 Ekim 2009.
 17. Tangün: Kardiyologlar için trombosit işlevleri ve antitrombosit (antiagregan) tedavi (konferans). Amerikan Hastanesi, 23 Aralık 2010.
 18. İstanbul Bilim Üniversitesi 4. Hematoloji-Onkoloji günleri. Güral Sapanca Otel, 30 Aralık-2 Kasım 2012.” Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Başarı Öyküleri” oturumu. Başkanlar: Tangün, ve T Akoğlu. İstanbul’da erişkinlerde ilk çalışmalar.
 19. Tangün, O. İlhan, T. Soysal, S. Anak. “Hemopoietik kök hücre naklinde kilometre taşları” oturumu. 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya 3-5 Mart 2016. Y. Tangün: İstanbul Marmara ve Çapa’da erişkin HKHT (3 Mart 2016).
 20. Tangün: Ulusal Hematoloji Kongrelerinde emekli onursal kongre başkanı oturumları. O. N. Ulutin (1997), A. O. Çavdar (1998), M. Karaca (1999), Cavit Çehreli ve Güngör Nişli (2000).
 21. Tangün: Türk Hematoloji Okulu Dersleri.
  1. Hematoloji sohbetleri. Hematolojiye Giriş ve Uyum Kursu. Edirne 19-20 Nisan 2008.
  2. Normal hematopoez, Normal çevre kanı yaymaları ve kemik iliği hücreleri. Isparta 15-16 Kasım 2008.
  3. Konsültasyon nedir? Nasıl yapılmalıdır? Samsun 17-19 Eylül 2010.
  4. Türkiye’de ve dünyada hemostazın gelişim serüveni. Antalya 24-26 Aralık 2010.
  5. Dünyada ve Türkiye’de hemostaz tarihi. Sıvas 24-26 Haziran 2011.
 22. Tangün: İÇHEP. İlaç endüstrisi çalışanları için eğitim programı. Kan fizyolojisi (Point Hotel 2009), Türkçe anlatım (Point Hotel 2009), Kan fizyolojisi (Point Hotel 2010, The Marmara 2011, Novotel 2012).