Kategori arşivi: Lökositler – Trombositler

MYH9 Geni ile Bağlantılı Kalıtsal Trombositopeniler: May-Hegglin Anomalisi ve Diğerleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

ÇK’da normalden büyük trombositler (MPV > 12 fL), nötrofil parçalıların sitoplazmalarında çevreye yakın yerleşmiş, çoğunlukla oval biçimde, açık mavi-gri boyanmış Döhle cisimcikleri‘ne benzer morfolojide tek bir bazofilik inklüzyon dikkati çekiyor (bkz Akut infeksiyonlarda lökositler). Akut infeksiyonlarda , sepsisde  gözlenen Döhle cisimciklerinden farklı olarak bu yaymadaki inklüzyonların sınırları çok daha … Okumaya devam et

Daha çok galeri | MYH9 Geni ile Bağlantılı Kalıtsal Trombositopeniler: May-Hegglin Anomalisi ve Diğerleri için yorumlar kapalı

Megakaryositlerde Emperipolez

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Belki meraklı ve dikkatli okurlarımız emperipolez'den daha önce söz ettiğimizi anımsayacaklardır (bkz  Lenf düğümü sinüs proliferasyonları. Resim 4 Rosai-Dorfman hastalığı). Sözcüğün kökenine inersek, emperipolez'i anlamak kolaylaşıyor (eski Yunancada em: içinde; peri: orasında, burasında; polemai: dolaşmak).  Büyük bir kan hücresinin  sitoplazmasının … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Megakaryositlerde Emperipolez için yorumlar kapalı

Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Normal erişkinde ÇK mutlak monosit sayısı 0.2-0.8 x 109/L arasında değişir. Çocuklarda bu sayı daha yüksektir. Kemoterapiye ya da akut infeksiyonlara bağlı miyelosüpresyondan çıkış sırasında göreceli ya da mutlak geçici monositozlara sık rastlanır. Hekimin üzerinde durması gereken mutlak monositoz nedenleri aşağıda sıralanmıştır: Kronik infeksiyonlar: … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML) için yorumlar kapalı

Lenfositler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Lenfositlerin en önemli özelliği; eritrosit, granülosit, trombositler gibi birer son (uç) hücre olmamalarıdır. Lenfositler bölünebilen ve yeni lenfositler verebilen hücrelerdir. İmmünojenik (antijenik) uyarı ile karşılaştıklarında; morfolojik dönüşüm (transformasyon) gösterir, farklılaşır ve çoğalırlar. Dönüşüm sırasında ortaya blast tipinde daha büyük hücreler çıkar … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Lenfositler için yorumlar kapalı

Monositler

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

  Monositler ÇK’nın en büyük hücreleridir (15 – 22 µm). Türlü biçimlerde (yuvarlak, lobüllü, böbrek, fasulye ya da at nalı ) olabilen çekirdekte katlanma ya da kıvrımlanmalar görülebilir. Kromatin yapısı oldukça gevşektir. Kromatin iplikçikleri arasında açık kısımların bulunması gevşek bırakılmış bir yün çilesini anımsatır. Soluk mavi ya … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Monositler için yorumlar kapalı

Blast (Blastik hücre)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Bir hücre dizisinin (serisinin) morfolojik olarak mikroskopta tanınan en genç şekline “blast (blastik hücre)” adı verilir. Örn miyeloblast, lenfoblast, monoblast, proeritroblast, megakaryoblast gibi. Lenfoid dizide durum biraz farklıdır: Görünümü ile olgun bir hücre sayılan dar sitoplazmalı küçük lenfosit, aslında immün … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Blast (Blastik hücre) için yorumlar kapalı

Kalıtsal Pelger-Huët Anomalisi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Kalıtsal Pelger-Huët anomalisi. Ç.K. Nötrofil parçalı çekirdeklerinde loblaşma kusuru söz konusudur. Otozomal dominan geçiş gösterir. 1/6.000 canlı doğumda görülür. Laminin B reseptörü geninin (LBR) mütasyonuna bağlıdır. İyi huylu bir anomalidir. Lökosit sayısı ve işlevleri normaldir. Nadir rastlanan homozigotlarda iskelet anomalileri … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kalıtsal Pelger-Huët Anomalisi için yorumlar kapalı

Esansiyel Trombositemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Esansiyel (trombositoz) trombositemi (ET). A, B) ÇK’ da trombositoz ve normal çapta trombositlerin yanında  çok büyük dev trombositler (trombosit anizositozu). İmpedans yöntemiyle sayım yapan sayıcılar bu devleri trombosit olarak algılayamadığı için trombosit sayısı gerçektekinden daha düşük çıkabilir. C) Kİ biyopsisinde megakaryositlerde aşırı çoğalma (H&E). … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Esansiyel Trombositemi için yorumlar kapalı

Akut İnfeksiyonlarda Lökositler ve Mononükleoz Sendromu

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Toksik granülasyon. Nötrofil granüller sayıca artmış ve daha koyu boyanmıştır. Akut infeksiyonlarda (özellikle bakteri), sepsis ve inflamasyon (yangı)’ da görülür. Normalde gebelikte de olabilir. A, B, C) Bakteri infeksiyonları ve sepsisde ÇK’da sık görülen toksik granülasyonlu nötrofiller. Sepsis gibi ağır … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut İnfeksiyonlarda Lökositler ve Mononükleoz Sendromu için yorumlar kapalı

Lökemoid Reaksiyon (Nötrofilik = Miyeloid)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Lökemoid reaksiyon (nötrofilik = miyeloid). ÇK. Lök. 61.3 bin/µL. Lök. formülü: nötrofil miyelosit % 1, metamiyelosit % 8, çomak % 38, nötrofil parçalı % 45, monosit % 6, lenfosit % 2. Nötrofillerin büyük çoğunluğunu parçalı ve çomaklar oluşturuyor. Daha genç … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Lökemoid Reaksiyon (Nötrofilik = Miyeloid) için yorumlar kapalı