Lökemoid Reaksiyon (Nötrofilik = Miyeloid)

Lokomoid reaksiyon
Lökemoid reaksiyon (nötrofilik = miyeloid). ÇK. Lök. 61.3 bin/µL. Lök. formülü: nötrofil miyelosit % 1, metamiyelosit % 8, çomak % 38, nötrofil parçalı % 45, monosit % 6, lenfosit % 2. Nötrofillerin büyük çoğunluğunu parçalı ve çomaklar oluşturuyor. Daha genç miyeloid elemanlara seyrek rastlanıyor. KML’de ise, tersine miyelositler daha ön plandadır. Ayrıca KML’de değişik oranda bazofil parçalılara rastlanabilir.

Nötrofilik lökemoid reaksiyon nedenleri arasında a) akut infeksiyonları (pnömoni, sepsis, bakteri menenjiti, miliyer Tbc, vd); b)  inflamasyonu; c) kanseri (Kİ’ ne  metastazlı ya da metastazsız); d) Sweet sendromu’ nu; e) iliğin aşırı uyarıldığı durumları (ağır kanama ve hemolizlerden sonra) ve f) ilâçları (glükokortikoidler, lityum, G-CSF ve GM-CSF) sayabiliriz. Yukardaki tablo kemoterapiye bağlı ağır nötropenisi olan bir hastaya G-CSF verilmesinden sonra ortaya çıkmıştır.

Lenfositik lökemoid reaksiyonlar: Akut virus infeksiyonları (infeksiyöz mononükleoz, infeksiyöz lenfositoz, boğmaca), miliyer tbc (nadir).

 

 

Bu yazı Lökositler - Trombositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.