Retikülosit sayımında yeni parametreler (Sysmex)

Sysmex gibi gelişmiş bazı kan sayımı cihazlarında retikülosit sayımı kanalı bulunmaktadır. Sayım için floresan bir boya kullanılır ve bu kanalda retikülositler sayılırken aynı anda retikülositlerin RNA  miktarları da ölçülmekte ve trombosit sayımı yapılmaktadır. Saçılma grafiğinde  retikülositler içerdikleri nükleik asit yoğunluğuna göre sınıflandırılırlar. Yine bu kanalda  eritrosit büyüklüğü ve her bir hücrenin hemoglobin (HBG) miktarı da ölçülmektedir.

Olgunlaşmış eritrositlerde RNA yoktur, dolayısıyla floresan ışık vermezler. Saçılma grafiğinde mavi bölgede eritrositler (RBC) bulunmaktadır. Retikülositler olgunlaştıkça RNA miktarı azalmaktadır. Genç retikülositlerin RNA miktarı fazladır, bu hücreler daha fazla floresan ışık verirler ve saçılma grafiğinde sağda görülürler.

RNA içeriğine göre retikülositler (RET) Sysmex kan sayımı cihazlarında HFR (high fluorescence ratio), MFR (medium fluorescnce ratio), LFR (low fluorescnce ratio)  olarak üç gruba ayrılır. MFR, HFR ile birlikte immature (olgunlaşmamış) retikülosit fraksiyonu  (IRF) olarak bildirilir. IRF’nin artışı kemik iliğinde eritrosit yapımının arttığının göstergesidir.

Kan sayımı cihazının bu kanalında retikülositlerin hemoglobini de (RET-He: reticulocyte Hb equivalent)) ölçülmektedir. Ortalama değeri 30,8 pg, alt sınırı ise 28 pg dır. RET-He Siemens cihazlarında ölçülen CHr (reticulocyte Hb content)’in eşdeğeridir. Ret-He kemik iliğindeki demir depolarının durumunu yansıtır. Demir eksikliğinde hemoglobin sentezi ilk önce retikülositlerde azalır. RET-He tanı konulmasında, tedavide ve tedavinin izlenmesinde yararlı bir parametredir. Klinikte özellikle fonksiyonel demir eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.Hasta tedaviden yararlandığında ilk artan Ret-Holacaktır.

Aynı kanalda eritrositlere göre daha küçük olan trombositler (2-32 fL) de sayılmaktadır. Saçılma grafiğinde turkuaz renkli olanlar trombositlerdir. Empedans yönteminden farklı olarak optik yöntemle (floresan akış sitometrisi) sayıldığı için PLT-O olarak kısaltılmıştır.. Olgunlaşmamış trombositler (immature platelet fraction, IPF) retikülositler gibi daha fazla RNA içerdiğinden saçılma grafiğinde ayırt edilebilmektedir.

Trombositopenik hastalarda IPF nin artmış olması kemik iliğinde trombosit yapımının normal olduğunu, ancak aşırı tüketimden (yıkımdan) dolayı bu durumun ortaya çıktığını gösterir. Kemik iliğinde trombosit yapımı baskılanmışsa çevre kanında IPF görülmez. Bu durumda trombosit yapımında sorun olduğu anlaşılır.

Bu yazı Kan Sayımı, Laboratuvar, Yeni kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.