Kategori arşivi: Morfoloji

Anormal Eozinofilli Akut Miyelo-monositik Lösemi (FAB M4Eo)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Yaymalar Kİ aspirasyonu örneğinden yapılmıştır. Atipik monoblast ve monositoid hücrelerin yanında granülleri eozinofil boyanan genç ve olgun miyeloid hücreler görülüyor (C). Promiyelosit ve miyelosit gibi olgunlaşmamış hücrelerde eozinofil granüller normalden daha büyük ve bazofil granülleri andıracak şekilde çok daha koyu, mor renkte boyanmış … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Anormal Eozinofilli Akut Miyelo-monositik Lösemi (FAB M4Eo) için yorumlar kapalı

Gaucher Hücresi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

G.K. 46 yaşında erkek hasta. Dev dalak büyüklüğünün ön planda olduğu hepato-splenomegali. Pansitopeni (Hgb 9.5, Lök 3.300, Tr 72.000). Gözlerde konjonktivaların burun tarafında açık sarımsı renkte kalınlaşmalar (pinguecula). Kemik ağrıları. Radyolojik incelemelerde femurların alt ucunda Erlenmeyer cam kabına benzeyen genişlemeler.   Hipersplenizm … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Gaucher Hücresi için yorumlar kapalı

Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi (Genel Bilgiler)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Burada kemik iliği (Kİ) aspirasyonu ve biyopsisine ilişkin genel bilgiler verilecek, işlemin tekniği ayrı bir yazının konusu olacaktır (Kİ aspirasyonu ve biyopsisi – Teknik). Yeni doğanda tüm kemik boşluklarının içi kan yapıcı kırmızı ilik ile doludur. Ergenlikten itibaren kan yapımı … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi (Genel Bilgiler) için yorumlar kapalı

MYH9 Geni ile Bağlantılı Kalıtsal Trombositopeniler: May-Hegglin Anomalisi ve Diğerleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

ÇK’da normalden büyük trombositler (MPV > 12 fL), nötrofil parçalıların sitoplazmalarında çevreye yakın yerleşmiş, çoğunlukla oval biçimde, açık mavi-gri boyanmış Döhle cisimcikleri‘ne benzer morfolojide tek bir bazofilik inklüzyon dikkati çekiyor (bkz Akut infeksiyonlarda lökositler). Akut infeksiyonlarda , sepsisde  gözlenen Döhle cisimciklerinden farklı olarak bu yaymadaki inklüzyonların sınırları çok daha … Okumaya devam et

Daha çok galeri | MYH9 Geni ile Bağlantılı Kalıtsal Trombositopeniler: May-Hegglin Anomalisi ve Diğerleri için yorumlar kapalı

Ağır Karaciğer Hastalığında Mahmuz Hücreli (spur cell) Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

ÇK’da çevrelerinde az sayıda düzensiz çıkıntıları olan, çoğu büzüşmüş, bazıları sferositi andıran dikenli eritrositler (akantositler) dikkati çekiyor (bkz. akantosit ve ekinosit). İlerlemiş karaciğer hastalıklarında  tanımlanan bu ağır şekil değişikliğine uğramış akantositler mahmuza (İng spur) benzetilmiş ve bazen eşlik edebilen hemolitik … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Ağır Karaciğer Hastalığında Mahmuz Hücreli (spur cell) Anemi için yorumlar kapalı

Düzensizce Büzüşmüş Eritrositler (Piknositler) ve Isırık Hücreleri

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

ÇK örneğinden hazırlanan resimde ilk bakışta anisozitoz, poikilositoz ve polikromazi dikkati çekiyor. Polikromatik boyanmış makrositik  eritrositleri görünce (kırmızı oklar) hemen “hastanın retikülositozu var” diyoruz. Gerçekten düzeltilmemiş retikülosit sayısı % 9. Yaymada sık olarak, dikkatli incelemezsek rahatlıkla “sferosit” diyebileceğimiz koyu boyanmış (hiperkromatik), ortalarındaki soluk alanın … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Düzensizce Büzüşmüş Eritrositler (Piknositler) ve Isırık Hücreleri için yorumlar kapalı

T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Olgu: 4 yaşında erkek çocuk. Lökosit sayısı 378 bin/uL, HGB 9.9 g/dL, Trombosit 49 bin/uL. ÇK’da blastik hücreler dışında tek tük ezilmiş çekirdek ve bu alanda bir eozinofil ile bir çomak görülüyor. Blastlarda çekirdek/sitoplazma oranı çok yüksek, çekirdek kromatin yapısı ince değil. Kimi çekirdekler … Okumaya devam et

Daha çok galeri | T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) için yorumlar kapalı

Aplastik Anemi (AA)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Aplastik anemi (AA)‘de Kİ’de hematopoetik hücrelerin azalması (hiposelüler ilik) ile birlikte ÇK’da pansitopeni ya da bisitopeni görülür. Tanı Kİ’nin incelenmesi (aspirasyon ve biyopsi) ile konur. Aspirasyonda lenfoid hücreler, plazma hücreleri, histiositler ve mast hücrelerinin yanında az sayıda kırmızı ve beyaz dizi hücresine rastlanır. Çoğu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 1 yorum

Hematolojinin Acillerinden: Akut Promiyelositik Lösemi (APL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Akut promiyelositik lösemi (APL)’de DİK (yaygın damar içi pıhtılaşması) kökenli kanamalara bağlı erken mortalite yüksek olduğundan gerek doğru tanıyı koymada, gerekse tedaviye başlamada kanbilimci son derece hızlı davranmak zorundadır.  Öyle ki, sitogenetik ya da moleküler incelemelerin sonuçları beklenmeden, sitolojiye dayanarak, ivedilikle all-trans retinoik … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hematolojinin Acillerinden: Akut Promiyelositik Lösemi (APL) için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’ de Otoimmün Hemolitik Anemi (OİHA)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

ÇK’dan hazırlanan yaymada normal morfolojide eritrositlerin  yanında, ortalarındaki solukluk kaybolmuş, daha küçük ve koyu renkte boyanmış eritrositler (sferositler) görülüyor (bkz Hemolitik Anemiler, Resim 1). Dikkat edildiğinde, yer yer polikromazi gösteren makrositlere rastlanıyor (bkz Retikülosit ve Polikromazi). Trombosit sayısı normal. Lökositlere gelince, çoğunluğunu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’ de Otoimmün Hemolitik Anemi (OİHA) için yorumlar kapalı