Ağır Karaciğer Hastalığında Mahmuz Hücreli (spur cell) Anemi

spur cell

ÇK’da çevrelerinde az sayıda düzensiz çıkıntıları olan, çoğu büzüşmüş, bazıları sferositi andıran dikenli eritrositler (akantositler) dikkati çekiyor (bkz. akantosit ve ekinosit). İlerlemiş karaciğer hastalıklarında  tanımlanan bu ağır şekil değişikliğine uğramış akantositler mahmuza (İng spur) benzetilmiş ve bazen eşlik edebilen hemolitik tipte anemiye “mahmuz hücreli anemi” adı verilmiştir.

Mahmuz hücrelerinde dikensi çıkıntılar daha az sayıda ve daha küttür. Büyümüş dalak ortamında gelişen membran kaybı eritrositlerin büzüşmesine ve sferositik görünüm almalarına yol açar (sferoakantositoz). Patoloji eritrosit membranında proteolitik aktivite ve kolesterol artışı ile açıklanmak istenir. Membranda kolesterol/fosfolipid oranı yükselmiştir. Sirozlu hastalarda bu tür akantositoz prognozun kötülüğüne işaret eder.

Ağır karaciğer hastalığında ÇK’da mahmuz hücrelerinin yanında ekinositler ve hedef (target) hücreleri de bulunabilir. Ekinositlerde dikenler daha çok sayıdadır ve aralıkları eşittir (daire içinde).

 

 

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.