Aylık arşiv: Nisan 2013

Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Normal erişkinde ÇK mutlak monosit sayısı 0.2-0.8 x 109/L arasında değişir. Çocuklarda bu sayı daha yüksektir. Kemoterapiye ya da akut infeksiyonlara bağlı miyelosüpresyondan çıkış sırasında göreceli ya da mutlak geçici monositozlara sık rastlanır. Hekimin üzerinde durması gereken mutlak monositoz nedenleri aşağıda sıralanmıştır: Kronik infeksiyonlar: … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML) için yorumlar kapalı

Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A ve C’ deki resimler multipl miyelomlu bir hastanın Kİ  aspirasyonu örneklerinden hazırlanmıştır. A’ da atipik plazma hücreleri arasında üç çekirdekli bir plazma hücresi görülüyor. C’ de ise iki çekirdekliler dikkati çekiyor. Birden fazla çekirdekli plazma hücreleri yalnız multipl miyeloma özgü … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri için yorumlar kapalı

Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plevra sıvısı sitosantrifüj örneğinden hazırlanan yayma MGG ile boyanmıştır. Genellikle orta büyüklükte atipik blastik hücreler mikroskop alanını kaplıyor. Seyrek olarak daha büyük hücreler de var. Çekirdekleri yuvarlak ya da oval. Kromatin ince yapıda. Nükleoller genellikle küçük. Sitoplazmanın koyu bazofilisi ve vaküolleri dikkat çekici. … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı) için yorumlar kapalı

Plazma Hücreli Lösemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plazma hücreli lösemi (PHL) tanısı için klonal plazma hücre sayısının ÇK’ da 2×109/L’ i aşması ya da lökosit formülünde hücrelerin en az % 20’sini oluşturması gerekir. PHL primer ya da sekonder olabilir. Primer PHL çok nadirdir. Bunu “akut PHL” olarak da adlandırabiliriz. Akut … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazma Hücreli Lösemi için yorumlar kapalı

Kemik İliği Yaymalarında Demirin Değerlendirilmesi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Kİ’nin demir durumu aspirasyon örneklerinden yapılan yaymalarda değerlendirilmelidir. Biyopsi örneği bu amaca uygun değildir. Çünkü dekalsifikasyon işlemi sırasında demir ilikten dışarıya süzüleceğinden potasyum ferrosiyanür (Prusya mavisi reaksiyonu) ile boyanma olmaz. Demir depolarının normal olduğu durumlarda hemosiderin yüklü makrofajların sitoplazmaları maviye boyanır. Demir birikimi … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliği Yaymalarında Demirin Değerlendirilmesi için yorumlar kapalı

Ölüm İlanlarında Duayenler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Bilmem, gazetelerde -en çok Hürriyet’e verilir- ölüm ilanlarını izler misiniz? Ben meraklılarından sayılırım. Kim öldü diye merak ettiğimden değil. Ölenden çok ilanı verenler hakkında bana bilgi sağladıkları için. Bir bakıma toplumsal olaylara ayna tuttukları için. Devasa boyutlarda ilanların görgüsüzlüğü yansıttıklarına inanmışımdır. Kırk yılda … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Ölüm İlanlarında Duayenler için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Hasta 65 yaşında. KLL tanısı 20 yıl önce konmuş. O sıralarda yurtdışında yapılan immünofenotipleme morfolojik tanıyı doğrulamış. Yukardaki ÇK yaymasının yapıldığı günlerde hasta B belirtilerinden (halsizlik, aşırı terleme ve kilo kaybı) yakınıyor.  Adenomegali ve organomegalilerde büyüme saptanıyor. Transfüzyon gerektirecek derecede … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm için yorumlar kapalı

Prof Dr Ayhan Okçuoğlu Çavdar

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Prof Dr Ayhan Okçuoğlu Çavdar 1930 yılında Adana’da, o sırada başsavcılık yapan, sonradan Yargıtay üyeliğine kadar yükselen bir baba ile kendi deyimiyle (1)  ”fedakâr” ev kadını bir annenin çocuğu olarak doğdu. 1947′de İstanbul, Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1953′de Ankara Üniversitesi Tıp … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Prof Dr Ayhan Okçuoğlu Çavdar için yorumlar kapalı