Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı)

Burkitt

Plevra sıvısı sitosantrifüj örneğinden hazırlanan yayma MGG ile boyanmıştır. Genellikle orta büyüklükte atipik blastik hücreler mikroskop alanını kaplıyor. Seyrek olarak daha büyük hücreler de var. Çekirdekleri yuvarlak ya da oval. Kromatin ince yapıda. Nükleoller genellikle küçük. Sitoplazmanın koyu bazofilisi ve vaküolleri dikkat çekici. Sitoplazmanın bu iki özelliği akla hemen Burkitt hücrelerini getirmeli (bkz ALL L3). Mitozlu hücrelere sık rastlanıyor.

İmmünofenotiplemede CD 19, CD 20, CD 22 ve CD 10 pozitif bulundu. Yüzeyde monoklonal λ tipi hafif zincir saptandı. İmmünohistokimya yapılabilmiş olsaydı; BCL-6’nın (+), BCL-2’nin ise (-) olduğunu görecek, aşırı hücre proliferasyonuna işaret eden Ki-67’i ise > % 95 (+) bulacaktık. Burkitt hücresinin kökenini germinal merkez erken B blastik hücrelerinden (sentroblast) aldığı kabul görür (bkz Lenf düğümünün yapısı).

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.