Akut Lenfoblastik Lösemi

Akut lenfoblastik lösemi L1
FAB sınıflaması L1. Hücre çapı genellikle küçük. Çekirdek kromatini oldukça homojen. Nükleol görülmeyebilir ya da küçük ve belli belirsizdir. Yok denecek kadar dar olan sitoplazma hafif ya da orta derecede bazofili gösterir.

 Akut lenfoblastik L2

FAB sınıflaması L2. Hücre çapı L1’e göre daha büyük. Hücre büyüklükleri farklı olabilir.  Çekirdek düzensiz biçimde. Çekirdekte çentik ve yarıklar olabilir. Kromatin yapısı heterojen. Nükleol belirgin. Sitoplazmada bazofili ve vaküolizasyon değişken. B) Çekirdek derin yarıklar sonucu çok loblu bir görünüm sunuyor (eski literatürde “Rieder hücreleri”).

 Burkitt lenfoma

FAB sınıflaması L3. A, B) Sitoplazmanın koyu bazofilik boyanması ve vaküolizasyon patognomoniktir. Çekirdek kromatini oldukça ince ve homojendir (Burkitt tipi ALL). C) Burkitt lenfomalı bir kadın hastanın meme enfiltrasyonu biyopsi materyelinden yapılan basma (ing. “touch”) preparatta, benzer morfolojideki hücreler geniş, soluk sitoplazmalı bir makrofajı (mak) çevreliyor. Bu bulgunun histolopatolojik karşılığı “yıldızlı gök” görünümüdür.

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.