Kategori arşivi: Lösemi – Lenfoma – Miyelom

Anormal Eozinofilli Akut Miyelo-monositik Lösemi (FAB M4Eo)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Yaymalar Kİ aspirasyonu örneğinden yapılmıştır. Atipik monoblast ve monositoid hücrelerin yanında granülleri eozinofil boyanan genç ve olgun miyeloid hücreler görülüyor (C). Promiyelosit ve miyelosit gibi olgunlaşmamış hücrelerde eozinofil granüller normalden daha büyük ve bazofil granülleri andıracak şekilde çok daha koyu, mor renkte boyanmış … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Anormal Eozinofilli Akut Miyelo-monositik Lösemi (FAB M4Eo) için yorumlar kapalı

T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Olgu: 4 yaşında erkek çocuk. Lökosit sayısı 378 bin/uL, HGB 9.9 g/dL, Trombosit 49 bin/uL. ÇK’da blastik hücreler dışında tek tük ezilmiş çekirdek ve bu alanda bir eozinofil ile bir çomak görülüyor. Blastlarda çekirdek/sitoplazma oranı çok yüksek, çekirdek kromatin yapısı ince değil. Kimi çekirdekler … Okumaya devam et

Daha çok galeri | T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) için yorumlar kapalı

Hematolojinin Acillerinden: Akut Promiyelositik Lösemi (APL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Akut promiyelositik lösemi (APL)’de DİK (yaygın damar içi pıhtılaşması) kökenli kanamalara bağlı erken mortalite yüksek olduğundan gerek doğru tanıyı koymada, gerekse tedaviye başlamada kanbilimci son derece hızlı davranmak zorundadır.  Öyle ki, sitogenetik ya da moleküler incelemelerin sonuçları beklenmeden, sitolojiye dayanarak, ivedilikle all-trans retinoik … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hematolojinin Acillerinden: Akut Promiyelositik Lösemi (APL) için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’ de Otoimmün Hemolitik Anemi (OİHA)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

ÇK’dan hazırlanan yaymada normal morfolojide eritrositlerin  yanında, ortalarındaki solukluk kaybolmuş, daha küçük ve koyu renkte boyanmış eritrositler (sferositler) görülüyor (bkz Hemolitik Anemiler, Resim 1). Dikkat edildiğinde, yer yer polikromazi gösteren makrositlere rastlanıyor (bkz Retikülosit ve Polikromazi). Trombosit sayısı normal. Lökositlere gelince, çoğunluğunu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’ de Otoimmün Hemolitik Anemi (OİHA) için yorumlar kapalı

Granüllü Büyük Lenfositlerin Lösemileri: T Hücreli Granüllü Lenfositik Lösemi (T-LGL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Granüllü büyük lenfositlerin (LGL) lösemileri kökenlerini T hücre (% 85) ya da NK (natural killer: doğal katil) hücre dizilerinden (% 15) alır. Morfolojik olarak T hücrelerini NK hücrelerinden ayırmak olanaklı değildir. Ayırım immünofenotipleme ile yapılır. T hücreli olanlar genellikle CD3+, CD4-, CD8+, CD16+, … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Granüllü Büyük Lenfositlerin Lösemileri: T Hücreli Granüllü Lenfositik Lösemi (T-LGL) için yorumlar kapalı

Multipl Miyelomda Dev Plazmablastlar

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. Multipl miyelom olgularında Kİ’ de, hatta bazen ÇK’da görülebilen dev plazma hücrelerine daha önce değinmiştik (bkz multipl miyelom, Resim 2B ve 3B). Burada ilerlemiş, tedaviye dirençli bir olgunun Kİ örneklerini sergilemek istiyoruz. A) Çoğu plazmablast evresinde, sitoplazmaları koyu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Multipl Miyelomda Dev Plazmablastlar için yorumlar kapalı

Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A ve C’ deki resimler multipl miyelomlu bir hastanın Kİ  aspirasyonu örneklerinden hazırlanmıştır. A’ da atipik plazma hücreleri arasında üç çekirdekli bir plazma hücresi görülüyor. C’ de ise iki çekirdekliler dikkati çekiyor. Birden fazla çekirdekli plazma hücreleri yalnız multipl miyeloma özgü … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri için yorumlar kapalı

Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plevra sıvısı sitosantrifüj örneğinden hazırlanan yayma MGG ile boyanmıştır. Genellikle orta büyüklükte atipik blastik hücreler mikroskop alanını kaplıyor. Seyrek olarak daha büyük hücreler de var. Çekirdekleri yuvarlak ya da oval. Kromatin ince yapıda. Nükleoller genellikle küçük. Sitoplazmanın koyu bazofilisi ve vaküolleri dikkat çekici. … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı) için yorumlar kapalı

Plazma Hücreli Lösemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plazma hücreli lösemi (PHL) tanısı için klonal plazma hücre sayısının ÇK’ da 2×109/L’ i aşması ya da lökosit formülünde hücrelerin en az % 20’sini oluşturması gerekir. PHL primer ya da sekonder olabilir. Primer PHL çok nadirdir. Bunu “akut PHL” olarak da adlandırabiliriz. Akut … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazma Hücreli Lösemi için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Hasta 65 yaşında. KLL tanısı 20 yıl önce konmuş. O sıralarda yurtdışında yapılan immünofenotipleme morfolojik tanıyı doğrulamış. Yukardaki ÇK yaymasının yapıldığı günlerde hasta B belirtilerinden (halsizlik, aşırı terleme ve kilo kaybı) yakınıyor.  Adenomegali ve organomegalilerde büyüme saptanıyor. Transfüzyon gerektirecek derecede … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm için yorumlar kapalı