Multipl Miyelomda Dev Plazmablastlar

Dev plazma hücreleri

Resim 1. 

Resim 1. Multipl miyelom olgularında Kİ’ de, hatta bazen ÇK’da görülebilen dev plazma hücrelerine daha önce değinmiştik (bkz multipl miyelom, Resim 2B ve 3B). Burada ilerlemiş, tedaviye dirençli bir olgunun örneklerini sergilemek istiyoruz. A) Çoğu plazmablast evresinde, sitoplazmaları koyu bazofilik boyanmış, bazıları iki çekirdekli, çekirdekçikleri (nükleolleri) belirgin atipik hücreler görülüyor. En yukardaki hücre biraz daha olgun, sitoplazmanın çekirdeğe yakın bölümü ayça (hilal) biçiminde daha açık boyanmış (Golgi aygıtı!). Bu bir proplazmasit… Ortalıkta ayrıca ortokromatofil eritroblastlar dolaşıyor. B) Dev bir plazmablast. Eski Fransız kanbilimciler haklı! “Megakaryoblastik miyelom” adını vermişler böyle hücreleri görünce. O dönemde kan hücrelerini yapıcı (hematopoetik) kök hücre kavramından ve bu hücrenin nasıl evrildiğinden habersiz oldukları için… C) Kİ’nin küçük büyültme görünümü.

Anaplastik miyelom, plevra sıvısı:

Resim 2. Anaplastik miyelom, plevra sıvısı

Resim 2. Bu yaymalar tedaviye dirençli bir başka miyelom olgusunun  plevra sıvısından hazırlanmıştır. Morfoloji Resim 1′dekilerle benzerlik göstermektedir. Burada da miyelom hücreleri büyüklük, şekil ve çekirdek yapısı yönünden farklılıklar göstermektedir (pleomorfizm).  Nükleoller iri ve belirgindir (A). Birden fazla çekirdekli hücreler göze çarpmaktadır (B). Yaymayı incelerken mitoz şekilleri ile karşılaştığımızı eklemeliyiz.

Akar hücre ölçümünde hücreler CD45 negatif, CD138, CD38 ve CD56 pozitif bulunmuş, hematopatolog meslektaşımız olguyu “anaplastik miyelom” olarak adlandırmıştır. Aslında anaplastik miyelom plazmablastik miyelom ile eşanlamlıdır. Hücre farklılaşması (differentiation) kaybolmuş, bir başka deyişle farklılaşma geriye, tersine dönmüştür (dedifferentiation, undifferentiation). Plevrada sıvı toplanmasından da anlaşılacağı gibi klinik gidiş kötüdür.

765qwerty765
Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom, Yeni kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.