Lenfositler

lenfosit
Lenfositlerin en önemli özelliği; eritrosit, granülosit, trombositler gibi birer son (uç) hücre olmamalarıdır. Lenfositler bölünebilen ve yeni lenfositler verebilen hücrelerdir. İmmünojenik (antijenik) uyarı ile karşılaştıklarında; morfolojik dönüşüm (transformasyon) gösterir, farklılaşır ve çoğalırlar. Dönüşüm sırasında ortaya blast tipinde daha büyük hücreler çıkar (immünoblast).

Morfolojik açıdan lenfositler üçe ayrılır: 1. Dar sitoplazmalı küçük lenfositler. 2. Geniş sitoplazmalı büyük lenfositler. 3. Sitoplazmaları granüllü büyük lenfositler. İşlevsel açıdan farklı olan lenfositleri (B lenfositler, T lenfositler, NK hücreleri) ve bunların alt gruplarını mikroskopta tanımak olanaklı değildir. İmmünofenotipleme yapılması gerekir.

A, B, ) Küçük lenfosit. ÇK’daki lenfositlerin büyük çoğunluğu dar sitoplazmalı küçük hücrelerdir (10 µm). Mavinin değişik tonlarında boyanan dar sitoplazma granülsüzdür. Çekirdek genellikle yuvarlak ya da hafif böbreğimsi biçimdedir. Yoğun olan çekirdek kromatini koyu boyanır. Çekirdek çevresinde kromatin topaklaşmaları olabilir. C, D, F)  ÇK’ daki lenfositlerin yaklaşık % 10 u küçük lenfositlerden biraz daha büyük hücrelerdir. Büyük lenfositler’ in açık gök mavisi boyanan, nisbeten geniş bir sitoplazması vardır. Bazen sitoplazmada azürofil boyanan birkaç granül bulunabilir (F). Çekirdek yuvarlak ya da hafif çentikli olup daha az yoğun bir kromatin yapısı gösterir. E) Granüllü büyük lenfosit (ing “large granular lymphocyte”). Büyük lenfosit çapındadır. Çekirdek yuvarlak ya da hafif çentikli olup daha az yoğun bir kromatin yapısı gösterir.  Sitoplazmada azürofil boyanan büyük granüller vardır. Bu morfoloji NK hücreleri'ne (doğal öldürücü, İng natural killer) hücreler ve bazı sitotoksik T lenfositleri’ ne uyar.

zp8497586rq
Bu yazı Lökositler - Trombositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.