Blast (Blastik hücre)

blast

Bir hücre dizisinin (serisinin) morfolojik olarak mikroskopta tanınan en genç şekline “blast (blastik hücre)” adı verilir. Örn miyeloblast, lenfoblast, monoblast, proeritroblast, megakaryoblast gibi. Lenfoid dizide durum biraz farklıdır: Görünümü ile olgun bir hücre sayılan dar sitoplazmalı küçük lenfosit, aslında immün bir uyarı ile karşılaştığında blastik bir hücreye dönüşür (immünoblast, lenfoblast) ve bu blastik hücreden daha sonra yeni lenfositler türer.

  1. Blastların, hangi dizi olursa olsun, bazı ortak morfolojik özellikleri vardır:
  2. Genellikle genç hücreler dizilerinin olgun hücrelerine göre daha büyüktür (nadir istisnalar dışında: örn. promiyelosit miyeloblasttan biraz daha büyüktür, megakaryositler megakaryoblasttan çok daha büyüktür).
  3. Genç hücrelerde çekirdek/sitoplazma oranı çekirdek lehinedir. Öyle ki, hücrenin büyük bir bölümünü çekirdek kaplar. Sitoplazma ise dardır.
  4. Çekirdek kromatini kabalaşmamıştır; ince, ağsı (retiküler) bir yapı gösterir.
  5. Çekirdek içinde bir ya da daha çok sayıda nükleol bulunur.
  6. Dar sitoplazma değişik koyulukta bazofilik boyanır.

Blastik hücre bölünerek olgunlaştıkça çapı küçülür; sitoplazma bazofilisini yitirir; çekirdeğin kromatin yapısı kabalaşır ve bazı dizilerde yer yer topaklaşır, nükleoller kaybolur ve çekirdek küçülerek sitoplazmanın kapladığı alan artar. Patolojik blastik hücrelere örnek olarak akut lösemi hücrelerini gösterebiliriz.

Bu yazı Lökositler - Trombositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.