Hematopoetik (Kan Yapıcı) Kök Hücreler

kök hücre
Hematopoetik kök hücreler. Yukardaki şema Weissman I L ve Shizum J’nin makalesinden alınmıştır (Blood 2008; 112 (9): 3543-3552). Tüm kan hücreleri Kİ’deki kan yapıcı (hematopoetik) kök hücreler’ den türerler. Morfolojik olarak kök hücreleri tanıma ve betimleme olanağımız yoktur. Lenfosite benzeyen, tek çekirdekli (mononükleer) hücre morfolojisinde oldukları ileri sürülür. Varlıkları, dolaylı olarak, in vitro hücre kültürleri ya da yüzeylerindeki antijenler (immünofenotipleme) ile ortaya konur. Örneğin; uzun erimli kendini yineleme (long-term self-renewal) yeteneği gösteren multipotent kök hücrelerin Lin CD34+ CD38 CD90+ CD45RA oldukları bilinir. Mikroskopda tanıyabildiğimiz Kİ’deki en genç kan yapıcı hücreler blastlar (blastik hücreler)’ dir.

Bu yazı Eritrositler, Kemik İliği kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.