Konjenital Diseritropoetik Anemiler

Konjenital diseritropoetik anemi

Konjenital diseritropoetik anemiler. A, B) K.İ.de iki eritroblast arasında ince sitoplazmik köprüler patognomonik bulguyu oluşturuyor (Tip I). Çekirdekler arası köprüler de görülebilir. C) Çok çekirdekli bir eritroblast (Tip II). D) Mitozunu tamamladığı halde bölünememiş bir eritroblast.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.