Megaloblastik Anemi

Megaloblastik anemi 
A) Ç.K. Belirgin anizositoz, poikilositoz ve karakteristik ovalomakrositoz. Oval makrositler megaloblastik anemiler dışında MDS’da da görülür (bkz. Miyelodisplastik sendrom). B) Ovalomakrosit ve çekirdeği altı loblu hipersegmente nötrofil parçalı. C) Bir eritrositte çekirdek kökenli Cabot halkası. Megaloblastik anemilerde Howell-Jolly cisimciklerine de rastlanır.

 Megaloblastik anemi Kemik iliği

 A, B) Pernisiyöz anemi. K.İ.de çeşitli olgunlukta megaloblastlar. Hücreler normoblastik eritropoeze göre daha büyük. Çekirdek ile sitoplazma olgunlaşması arasındaki eşzamanlılık bozulmuş. Çekirdek kromatininin daha genç (retiküler) yapıda kalmasına karşılık sitoplazmada Hb yapımı başlamış. Mitozlar (mit) sık ve “dev çomaklar” (çom) dikkati çekiyor.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.