Hiposplenizm

Hiposplenizm
Hiposplenizm (ÇK). Dalağın yokluğunda (örn. splenektomiden sonra) ya da atrofiye uğrayarak işlev görmediği durumlarda (örn. orak hücreli anemi), eritrosit morfolojisinde değişikliklerle karşılaşılır. Bunların başında Howell-Jolly cisimcikleri (siyah kısa ok) gelir. Ayrıca hedef (target) hücreleri, parçalanmış (fragmante) eritrositler (siyah uzun ok) düzensiz dikensi çıkıntıları olan eritrositler (akantositler) (beyaz ok), demir boyası ile boyanan granüller (Pappenheim cisimcikleri) taşıyan eritrositler ve ortokromatofil eritroblastlar (özellikle hemolitik hastalıklarda) görülebilir. Splenektomiden sonra, yukardaki morfolojik değişiklikler yanında; hafif retikülositoz, ilk aylarda nötrofili ile giden lökositoz ve daha uzun sürebilen bir trombositoz dikkati çeker. İlk başlarda trombositoz yüksek sayılara ulaşabilir. Splenektomi sırasında, küçük aksesuar bir dalak (dalakçık) cerrahın gözünden kaçmış ise, bu daha sonra hiperplaziye uğrayarak hiposplenizmin gelişmesini engeller. Böyle durumlarda ÇK’ da Howell-Jolly cisimlerine rastlanmaz. Yukardaki resim ameliyatta aksesuar dalağı da alınmış splenektomili bir hastaya aittir.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.