Aspergilloz

Aspergilloz

Aspergilluslar doğada yaygın olarak bulunan, fırsatçı patojen mantarlardır. Çeşitli nedenlerle bağışıklıkları baskılanmış kişilerde (immün yetmezlik, immünosüpresif ilaçlar, uzamış ağır nötropeniler, kortikosteroid kullanımı, kök hücre ve organ nakilleri, HİV)  invaziv akciğer aspergillozu' na neden olurlar. A) Allogeneik kök hücre naklinden sonra gelişen kronik graft vs host  hastalığının tedavisi sırasında hastanın bronkoalveolar lavaj örneğinde saptanan aspergillus hifleri (MGG boyası). B) Besiyerinde Aspergillus üretildikten sonra hazırlanan preparatta mantar hifleri, sporları ve konidiaları (siyah ok) görülmektedir. Hiflerin ucunda ya da yanlarında aseksüel olarak oluşan sporlara conidium (çoğul conidia) denir (eski yun. konidion: toz zerresi). Mantarın tanısında  hif ve konidia morfolojisi yardımcı olmaktadır. Aspergillus hiflerinin 45 derece açıyla çalı gibi dallanmaları diğer funguslardan ayırt edilmelerini sağlar.
custom coursework
Akciğer tomografisi

Hastanın akciğer tomografisi.

765qwerty765
Bu yazı Çeşitli kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.