Parçalanmış Eritrosit ve Şistositler

Parçalanmış (fragmente) eritrosit

A, B).  Şistosit adı verilen parçalanma sonucu oluşmuş küçük eritrosit parçacıklarının oranı normalde % 0.5′ i aşmaz. Eritrosit yapımı bozuklukarında (örn megaloblastik eritropoez, talasemiler) çevrede şistositlere rastlanır. Eritrositlerin dolaşımda, özellikle mikrodolaşımda (arteriol, kapiller, venül) mekanik travmaya uğradıkları durumlarda (mikroanjiyopatik hemolitik anemi, kardiyak hemolitik anemi) ve yanıklarda ÇK’ da parçalanmış eritrosit oranı belirgin bir şekilde artar. Mekanik travma sonucu eritrositler miğfer (ing helmet), üçgen şeklini alırlar ya da şistositlere dönüşürler.

Parçalanma (fragmantasyon) TTP, HUS, yaygın kanser metastazına bağlı kronik DİK, vaskülit, HELPP sendromu, preeklampsi ve eklampsi gibi yaşamı tehdit edici mikroanjiyopatik hemolitik anemi durumlarında erken tanı koydurtucu bir bulgudur. Bu durum mikrodolaşımda eritrositlerin fibrin liflerine takılmalarına bağlıdır. Makrodolaşımda, kardiyak hemolitik anemilerde (protez kapaklar, yamalar, ağır aort stenozu) ve ağır yanıklarda da benzer bulgular saptanır. Parçalanma okside edici kimyasal maddelere bağlı hemolitik anemilerde de (örn eritrosit G6PD eksikliği) tanımlanmıştır (ısırılmış eritrositler). Eritrositin kenarından bir parça sanki ısırılarak koparılmış gibidir (bkz kabarcık hücreleri). Kimyasal hemolizde kenarları düzensiz, koyu boyanan büzüşmüş (piknotik) eritrositler de görülebilir.

 

 

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.