Sferosit

Sferosit

Sferosit: Normal eritrositlere göre sferositler daha koyu boyanır. Hücre merkezinde normalde görülen soluk boyanmış alan yoktur. Sferosit, normal eritrosit gibi iki yanı içbükey disk biçiminde değildir. Küre gibidir.  Genelde normal eritrositten biraz daha küçüktür (mikrosferosit).  Sferositlere başlıca herediter sferositoz’ da  oto-immün hemolitik anemiler’ de, yenidoğanın ABO uyuşmazlığına bağlı hemolitik hastalığında, clostridium sepsisine bağlı hemolitik anemide ve yanıklarda rastlanır. Bazen transfüzyon sonrasında ve eritrosit fragmentasyonunda (parçalanmasında) da görülebilir.  Yenidoğanın  ABO uyuşmazlığına bağlı hemolitik hastalığında mikrosferositoz tanı koydurtucudur. Rh uyuşmazlığında görülmez.

Not: Günümüzde hiperkromi (hiperkromazi) terimi sadece sferositler için geçerlidir. Bir hücrenin Hb’ i arttığında, o hücre daha koyu boyanmaz.  Elektronik sayıcılarla MCHC’nin hafif yüksek bulunduğu tek hastalık herediter  sferositozdur. Herediter sferositozda eritositlerin osmotik frajilitesi artmıştır.

Yukarda herediter sferositozlu bir hastanın ÇK’ da; sferositler, retikülositozu gösteren polikromazik eritrositler ve iki olgun ortokromatofil eritroblast  göze çarpıyor.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.