Orak Hücre

Orak hücre
Orak hücre (drepanosit, ing sickle cell).  A) ÇK. Orak hücre hastalığında (Hb SS)  parsiyel oksijen basıncının düştüğü durumlarda Hb S moleküllerinin polimerizasyonu sonucu eritrositler  orak, yulaf, sandal biçimini alırlar. B) Gençliğimizde yaptığımız In vitro oraklaşma testi’ nde  Hb S taşıyan eritrositler, lam ile lamel arasında ( lamelin çevresi parafin ile kapatılır) 1-2 saat bekletildiğinde oraklaşırlardı. Günümüzde Hb S taramasında  ya % 2’lik sodyum metabisülfit ile oraklaşma testi ya da sodyum ditionit ile solübilite  testi kullanılmaktadır.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.