Primer Miyelofibroz (Miyeloid Metaplazili Miyeloskleroz)

Miyeloid metaplazili myeloskleroz

Primer miyelofibroz (ÇK). Belirgin poikilositoz ve göz yaşı damlası şeklinde eritrositler (dakriosit) (ok). Sağda bir ortokromatofil eritroblast görülüyor. Miyelosklerozda ÇK’ da olgun eritroblastların yanında olgun miyeloid elemanlar da (miyelosit, metamiyelosit) bulunabilir (löko-eritroblastik reaksiyon). Splenomegalili bir hastada ÇK’da dakriositli poikilositoz ve löko-eritroblastoz tanı koydurtucu bulgulardır.

Miyeloid metaplazi, dev trombositler

Trombositlerde anizositoz, dev trombositler ve megakaryosit çekirdeği parçacıkları . ÇK.  Trombositozlu bir primer miyelofibroz (eski adları: miyeloid metaplazili miyeloskleroz, agnogenik miyeloid metaplazi) olgusunda akut lösemiye dönüşüm söz konusu. A) ÇK’ da çok sayıda blastik hücrenin yanında, değişik büyüklükte trombositler (trombosit anizositozu) dikkati çekiyor. Eritrositlerden çok daha büyük dev trombositler de var. B) Dev trombositlerin yanında megakaryosit çekirdeği parçacıkları da dolaşıma çıkmış durumda (beyaz ok). Trombosit anizositozuna miyeloproliferatif hastalıklarda ve miyelodisplastik sendromda sık rastlanır.

Miyeloid metaplazili myeloskleroz

Primer miyelofibroz. Kİ biyopsisinde bağ dokusu liflerinde artış. A) Argirofil retikulin liflerinde aşırı artış (küçük büyültme, Gomori’nin gümüş boyası). B) Kollajen liflerde artış (büyük büyültme, Masson’un trikrom boyası). Koyu boyanmış büyük hücreler megakaryositlerdir.

Bu yazı Kemik İliği kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.