Kronik Miyelositik Lösemi (KML).

Kronik miyelositik lösemi (KML)

Kronik miyelositik lösemi (KML). Kronik evre (ÇK,(küçük
büyültme). Miyeloid hücrelerin büyük çoğunluğunu nötrofil parçalı, çomak, metamiyelosit
ve miyelositler oluşturur. Kronik evrede miyeloblast (my) ve promiyelositler
(pmy) az sayıdadır. Miyeloblast oranı % 5 i aşmaz. Monositler artmamıştır. Bu görünümü ile ÇK normal Kİ’ ne benzetilir. Bazofiller daima, eozinofiller çoğu kez mutlak bir artış gösterir.

Kronik Miyeloid Lösemi

A) Kronik evrede trombosit sayısı normal ya da artmıştır. Az sayıda olguda trombositopeni bulunabilir. Resimde trombositozlu bir hastada büyük trombosit kümeleri görülüyor. B) Hızlanmış evre (akselere faz). Bazofil parçalılarda aşırı artış hızlanmış evre bulguları arasında yer alır.  Diğer ÇK bulguları arasında anemide derinleşme, trombositopeni ya da trombositoz, kronik evre tedavisine karşın lökositozda artış ve blastik hücrelerde % 10’u geçen bir artış sayılabilir.  Yukardaki olguda başlangıçta olmayan bir trombositozun gelişmesini (ok) blast artışı izlemiştir (myb: miyeloblast) .

Kronik Miyeloid Lösemi, atipik

A) Atipik KML (Ph1 ve bcr/abl negatif). ÇK. Granülsüz nötrofil parçalılar ve gene granülsüz bir miyelosit görülüyor. B) KML kronik evrede Kİ’de Gaucher hücresine benzer makrofajlar bulunabilir (yalancı Gaucher hücresi). Miyeloid hücre yıkımı sonucu açığa çıkan aşırı miktarda glükoserebrozidin makrofajlar tarafından fagositozu söz konusudur.  C) KML hızlanmış evrede çekirdeği gözlüğe benzeyen iki loblu nötrofil parçalı (yalancı Pelger-Huët anomalisi). Bazen çekirdek hiç loblaşamaz. Bu anomali AML ve MDS’de de görülebilir (bkz Kalıtsal Pelger-Hüet anomalisi).

Kronik Miyeloid Lösemi, blastik evre

Akut (blastik) evre. A) Bu ÇK yaymasında miyeloblastik dönüşümün başladığı görülüyor. Olgun miyeloid elemanların yanında blastik hücreler var (oklar). B) Akut evre (lenfoblastik). Bir olgumuzda karşılaştığımız “el aynası” morfolojisinde atipik lenfoblastlar.

KMML ve Mast hücreli lösemi

KML benzeri hastalıklar. A) Kronik miyelo-monositik lösemi (ÇK). Miyelodisplastik sendrom (MDS) başlığı altında yer alan ve KML ile ayırıcı tanıya giren miyeloproliferatif-miyelodisplastik bir hastalıktır. Çoğu kez akut lösemi ile sonlanır. Miyelositler (my) yanında promonosit ve monositoid hücreler tabloya egemendir. B) Mast hücreli lösemi (Kİ). Uzun ya da oval çekirdekli hücrelerde sitoplazma granülleri çekirdeği örtmüyor. Yayma sırasında granüller çevreye saçılmış durumda. Aslında KML’ye daha yakın olan antite bazofil hücreli lösemidir.

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.