Primer Efüzyon Lenfoması (PEL)

Primer efizyon lenfoması

Primer efüzyon lenfoması (PEL)

Plevra sıvısı sitosantrifüj örneği (MGG). İmmünoblast ya da plazmablastı andıran büyük anaplastik tümör hücreleri görülüyor. Mitoz şekilleri sık. Sitoplazma çok koyu bazofil boyanmış. Çoğu hücre birden fazla çekirdekli. Çekirdekte retiküler yapıda kromatin içinde sınırları belirgin, koyu boyanmış, iri nükleoller dikkati çekiyor. Akış sitometrisinde bu hücreler CD138, CD45, CD38 parlak (+), CD7 soluk (+). B lenfosit belirteçleri ve yüzey Ig negatif. Hücre çekirdeklerinde HHV8 (human herpes virus 8) genomu saptandı. EBV negatifti. HIV serolojisi negatif bulundu.

PEL’ların % 90-95’i HİV’le birlikte görülür ve tümör hücrelerinde EBV pozitiftir. EBV negatif PEL’lere genellikle yaşlılarda rastlanır ve hastaların çoğunluğu Akdeniz kökenlidir (Blood 28 Nov 2013, s 3712).

 

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.