Eritropoez (Eritrosit Yapımı)

Eritropoez (Eritrosit Yapımı)
Eritropoez (Eritrosit Yapımı): Eritrositler kemik iliğinde yapılır. Kırmızı dizinin gelişimi morfolojik olarak tanınabilen en gençten olguna doğru şu sırayı izler: proeritroblast, bazofil eritroblast, polikromatofil eritroblast, ortokromatofil eritroblast, retikülosit ve eritrosit. Normal eritropoezdeki eritroblastlara normoblast da denir. A) Proeritroblast: Hücrenin büyük bir bölümünü kaplayan çekirdek koyu bazofil boyanan dar bir sitoplazma ile çevrilidir. Çekirdek çevresindeki, Golgi aygıtına uyan soluk boyanmış sitoplazma kısmı ve sitoplazmanın dışarıya yaptığı küçük, yuvarlak, meme başı şeklinde tanımlanan çıkıntılar bu hücre için belirleyicidir. İnce ağsı (retiküler) yapıdaki çekirdek kromatini nükleoller içerir. Bölünmeler sonucu bir proeritroblasttan 16 eritrosit oluşacaktır. Bazofil eritroblast: Genellikle proeritroblasttan daha küçüktür. Sitoplazma proeritroblasta göre daha koyu bazofil boyanır. Buna karşılık çekirdeğin kromatin yapısı kabalaşmaya başlamış , nükleoller kaybolmuştur. B, C) Polikromatofil eritroblast: Kırmızı dizide mitoz bu evreye kadar sürer. Hemoglobin (HGB) yapımı gene bu evrede başlar. Hücre küçülmüştür. Çekirdek daha az yer kaplar. Kaba çekirdek kromatini yer yer topaklaşmalar (yoğunlaşmalar) gösterir. HGB sentezinin başlamasına bağlı olarak sitoplazma bazofilisini yitirmekte, yerini pembe mavimsi bir renk almaktdır. D, E, F) Ortokromatofil (asidofil) eritroblast: İyice HGB almış olan sitoplazma pembe renkte boyanır. Yoğun kromatinli çekirdek büzüşmeye başlayarak daha da ufalmış ve çoğu kez hücrenin bir kenarına çekilmiştir. Kısa bir süre sonra bu piknotik (kromatin yapısı yoğunlaşmış) çekirdek dişarı atılacaktır. Dikkat! Alışık olmayan gözler iyi yayılmamış ya da kötü boyanmış yaymalarda ortokromatofil eritroblast ile küçük lenfositi karıştırabilirler. Oysa ortokromatofilde sitoplazma pembedir, çekirdek sitoplazmada lenfosite göre daha az yer kaplar ve çekirdek kromatini çok daha yoğundur.

 

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.