Lenf Düğümü Hiperplazileri: Sınıflandırma

Lenf düğümü hiperplazileri morfolojik olarak dört ana başlıkta toplanabilir: folikül tipi, sinüs tipi, diffüz tip (parakortikal hiperplazi) ve karışık (mikst) tip. Tablo 1’de bu başlıklar ve altlarında yer alan hastalıklar sıralanmıştır. Bu hastalıklardan önemli bir bölümünün klinik ve morfolojik açıdan lenfomalarla ayırıcı tanıya girebileceği unutulmamalıdır.

Tablo 1. Lenf Düğümü Hiperplazileri

 1. Folikül tipi
  • Reaktif folikül hiperplazisi (non spesifik: özgül olmayan)
  • Romatoid artrit
  • Sifilis (luetik lenfadenit)
  • Germinal merkezlerin progresif transformasyonu (ilerleyici dönüşümü)
  • Castleman hastalığı (anjiyofoliküler lenf düğümü hiperplazisi)
  • AİDS’le bağlantılı lenfadenopati
 2. Sinüs tipi
  • Sinüs histiositozları
  • Masif lenfadenopatili sinüs histiositozu (Rosai-Dorfman hastalığı)
  • Langerhans hücreli histiositoz (Histiositoz X)
  • Habis histiositoz
  • İnfeksiyonla (virüsle) ilişkili hemofagositik sendrom
  • Whipple hastalığı
  • Damar proliferasyonları ve değişiklikleri
   1. Sinüslerin vasküler transformasyonu (damarsal dönüşümü)
   2. Kaposi sarkomu
  • Monositoid B hücre hiperplazisi
  • Lenfanjiyografiye bağlı değişiklikler
 3. Diffüz tip (parakortikal hiperplazi)
  • Aşılama sonrası lenfadeniti
  • İnfeksiyöz mononükleoz
  • Sézary sendromu
  • Disproteinemili anjiyoimmünoblastik lenfadenopati
  • Herpes zoster lenfadeniti
  • Sitomegalovirüs lenfadeniti
  • Difenilhidantoin aşırı duyarlığı
 4. Karışık (mikst) tip
  • Toksoplazma lenfadeniti
  • Dermatopatik lenfadenopati
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Kikuchi hastalığı (granülomlu histiositik nekrozlu lenfadenit)
  • Granülomlu lenfadenitler
   1. Nekrozlaşmayan: Sarkoidoz
   2. Nekrozlaşan :Kedi tırmığı hastalığı, lenfogranuloma venereum, Yersinia infeksiyonu
   3. Kazeifikasyon nekrozlu: Tüberküloz, atipik mikobakteriler (Mycobacterium avium intracellulare), brüselloz
  • Kawasaki hastalığı (mucocutaneous lymph node syndrome)
zp8497586rq
Bu yazı Lenf Düğümü kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.