Lenf Düğümü Hiperplazileri: Reaktif Folikül Hiperplazisi

Reaktif folikül hiperplazisi (follicular reactive hyperplasia)

reaktif folikül hiperplazisi

Resim 1. Reaktif folikül hiperplazisi (non-spesifik). A) Çok sayıda şekilleri ve büyüklükleri değişken folikül görülüyor. B) Bu foliküller lenfosit, plazma hücresi, immünoblast ve histiosit gibi faklı hücreler içeriyor (büyük büyültme). Aralarında daha büyük tingible body makrofajlar göze çarpıyor.

İmmün uyarıya B hücre yanıtını gösterir. Çocuklarda ve ergenlerde sıktır.

  • Foliküllerin sayı ve büyüklükleri artmıştır. Değişik sayıda ve büyüklükte foliküller görülür (Resim 1-5).
  • Tingible body makrofajlar.
  • Mitoz şekilleri.
  • Foliküller arası alanda lenfositler, plazma hücreleri, immünoblastlar, histiositler, az sayıda eozinofil hücre saptanabilir.
  • Foliküller arası alanda damar proliferasyonları olabilir.
  • Medülla kordonlarında plazma hücresi artışı görülebilir.
Reaktif folikül hiperplazisi

Resim 2. Reaktif folikül hiperplazisi. Çok sayıda, farklı büyüklük ve biçimde ikincil foliküller.

Reaktif foliküllerde polarizasyon (kutuplaşma).

Resim 3. Reaktif foliküllerde polarizasyon (kutuplaşma). Germinal merkez farklı hücre tiplerinden oluşur, bol mitoz gösterir ve çok sayıda makrofaj bulundurur. Uyarılma sonucu çoğalan sentroblastlar germinal merkezin bir kutbuna doğru toplanarak koyu boyanan (kısa ok) bölgeyi oluştururlar. Açık boyanan (uzun ok) bölümünde ise sentrositler çoğunluktadır. Uyarılmamış küçük B lenfositlerin oluşturduğu mantle bölgesi germinal merkezi kuşatır.

Germinal merkez hücreleri

Resim 4. Germinal merkez hücreleri. A) Koyu alan (küçük büyültme): tingible body makrofajlar ve sentroblastlar belirgin . B) Açık alan (küçük büyültme): sentrositler ve dendritik hücreler belirgin.

Sentroblastlar

Resim 5. Germinal merkez hücreleri (büyük büyültme): Sentroblastlar, küçük ya da büyük sentrositler, içlerinde boyanabilen apoptotik B lenfosit kalıntıları bulunan tingible body makrofajlar ve soluk boyanan dendritik hücreler.

Bu yazı Lenf Düğümü kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.