Lenf Düğümü Hiperplazileri: Damar Proliferasyonları ve Değişiklikleri

1.  Sinüslerin damarsal dönüşümü (vasküler transformasyonu)

  • Kapsülaltı sinüslerde, değişik derecede fibroz ile birlikte endotelle döşeli alanlarda kan birikir (Resim 1).
  • Düğüm dışındaki venöz tıkanma sonucu, kan lenf sinüsleri ile kan damarları arasında oluşan şantlardan (yan yollardan) akar.
  • Evreleme ameliyatlarından sonra karın lenf düğümlerinde, radikal mastektomi sonrası koltukaltı lenf düğümlerinde görülür.

 

Resim 1. Sinüslerin damarsal dönüşümü (vasküler transformasyonu). Küçük (A) ve büyük büyültme (B). Sinüsler tamamen damar endotel hücreleriyle kaplanmış durumda. İleri aşamada bu sinüsler kanla dolar

2. Lenf düğümünde Kaposi sarkomu

AIDS’li hastada lenf düğümünde Kaposi sarkomu

Resim 2. AIDS’li hastada lenf düğümünde Kaposi sarkomu. A) Lenf düğümü, endotel hücresi kökenli atipik iğsi hücre (spindle cell) proliferasyonu ve damarlanmalar sonucu büyür. B) Eritrositlerin damar dışına çıktıkları görülür. İğsi hücreler arasında hemosiderin yüklü makrofajlar, lenfositler ve plazma hücreleri bulunur.

  • Erken dönemde: kapsülaltı ve trabekül sinüsleri; geç dönemde tüm düğüm tutulur (Resim 2 ve 3).
  • İğsi hücreler (spindle cells) arasında; hemosiderinle yüklü makrofajlar, lenfositler ve plazma hücreleri görülür.
  • Ağır folikül hiperplazisi ve medülla plazmasitozu bulunabilir.
  • Lenfoma, lösemi gibi habistümörler ya da multisentrik Castleman hastalığı ile birlikte olabilir.
Slayd 26

Resim 3. Lenf düğümünde Kaposi sarkomu. A) İğsi hücre infiltrasyonu ve düzensiz damarlanmalar (H & E). İğsi hücreler CD34 (B) ve CD31 (C) pozitif olup HHV8 (human herpes virus 8) antikoru ile boyanırlar (D).

Bu yazı Lenf Düğümü kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.