Eritrosit İnklüzyonları

Bazofilik noktalanma, Cabot ,Howell Jolley

A)    Bazofilik noktalanma (ing. stippling, fr. ponctuation). MGG ile boyanmış yaymalarda pembe renkteki sitoplazmaya yaygın bir şekilde dağılmış ince bazofilik noktalar söz konusudur.  Ribozom (RNA) çökeltilerini yansıtır ve diseritropoeze işaret ederler. Demir boyaları (Perls reaksiyonu) ile boyanmazlar. Bazofilik noktalanma megaloblastik anemiler, talasemiler,  diseritropoetik anemiler, MDS ve kurşun zehirlenmesinde görülür. Eritrosit  primidin-5-nükleotidaz enzimi eksikliğine bağlı kalıtsal hemolitik anemide kolaylıkla tanıya götürücü değerli bir bulgudur. Kurşun zehirlenmesinde EDTA’lı kan örneklerinden yapılan yaymalarda noktalanmanın görülmeyeceğini hatırlatalım.

B)    Howell-Jolly cisimcikleri mor-eflatun boyanan küçük, yuvarlak çekirdek artıklarıdır. Genellikle retikülosit evresindeki hücrelerde, nadiren olgun eritrositlerde bulunurlar. Bir hücrede genellikle kenara yakın yerleşmiş tek bir cisimcik vardır. Diseritropoez bulgusudur (örn megaloblastik anemiler, MDS, diseritropoetik anemiler). Ayrıca dalak yokluğunda (aspleni, postsplenektomi durumu) ya da dalağın işlevlerini göremediği durumlarda (örn. orak hücre hastalığı) ÇK’ da daima bulunurlar. Normal dalağın işlevlerinden biri de, Howell-Jolly cisimcikleri gibi eritrosit inklüzyonlarını, reçel yaparken vişnenin çekirdeğini çıkardığımız gibi, ortadan kaldırmaktır

C)    Cabot halkası  bir diğer diseritropoez bulgusudur (örn megaloblastik anemiler). Kökeni tam açıklığa kavuşmamıştır. Mitoz iği artığı ya da çekirdek artığı olduğu ileri sürülür. Retikülosit  evresinde görülür. Halka ya da 8 sayısının kolları biçimindedir. Bazen diseritropozde eritrositlerde halka tarzında bazofilik noktalanmaya rastlandığını ekleyelim.

Siderofilik granüller (Pappenheim cisimcikleri). Sideroblastik anemili hastaların hipokromik eritrositlerinde bazofilik boyanan az sayıda (1-2 adet) tanecik görülebilir. Bazofilik noktalanmada olduğu gibi yaygın bir dağılım yoktur. Demir boyası (Perls reaksiyonu) ile boyanan bu granülleri içeren eritrositlere siderosit denir. Siderositlere splenektomili hastalarda da rastlanabilir.

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.