Rulo Oluşumu ve Otoaglütinasyon

Rulo oluşumu ve Otoaglütinasyon
 A) Rulo oluşumu (fr. rouleaux: para dizisi ): İmmünoglobülinlerin (Ig) ister monoklonal (örn multipl miyelom, makroglobülinemi), ister poliklonal  (örn karaciğer hastalığı, kolajen doku hastalıkları) bir şekilde aşırı artış gösterdiği durumlarda eritrositler  yaymalarda tek sıra halinde madeni para dizisi şeklinde istiflenirler. Bu bulgu eritrosit sedimantasyonun da çok hızlanmış bulunacağına işarettir. B) Otoaglütinasyon‘ da eritrositler yer yer düzensiz bir şekilde, birbirlerinin üstüne yığılarak büyük kümeler oluştururlar. Oto-immün hemolitik anemilere,  özellikle “soğuk” antikorlu olanlara özgü bir bulgudur

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.