Günlük arşiv: 02 Mart 2013

Blast (Blastik hücre)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Bir hücre dizisinin (serisinin) morfolojik olarak mikroskopta tanınan en genç şekline “blast (blastik hücre)” adı verilir. Örn miyeloblast, lenfoblast, monoblast, proeritroblast, megakaryoblast gibi. Lenfoid dizide durum biraz farklıdır: Görünümü ile olgun bir hücre sayılan dar sitoplazmalı küçük lenfosit, aslında immün … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Blast (Blastik hücre) için yorumlar kapalı

Hematopoetik (Kan Yapıcı) Kök Hücreler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hematopoetik kök hücreler. Yukardaki şema Weissman I L ve Shizum J’nin makalesinden alınmıştır (Blood 2008; 112 (9): 3543-3552). Tüm kan hücreleri Kİ’deki kan yapıcı (hematopoetik) kök hücreler’ den türerler. Morfolojik olarak kök hücreleri tanıma ve betimleme olanağımız yoktur. Lenfosite benzeyen, tek … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hematopoetik (Kan Yapıcı) Kök Hücreler için yorumlar kapalı

Candidemia

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Nötrofiller tarafından fagosite edilmiş maya hücreleri (ÇK). Candidemia olgusunda nötrofil parçalı ve çomakların sitoplazmalarında “fagozom” adı verilen kesecikler içerisinde fagosite edilmiş oval biçimde maya hücreleri görülüyor. Hemokültürde Candida krusei üredi.

Daha çok galeri | Candidemia için yorumlar kapalı

Primer Efüzyon Lenfoması (PEL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Primer efüzyon lenfoması (PEL) Plevra sıvısı sitosantrifüj örneği (MGG). İmmünoblast ya da plazmablastı andıran büyük anaplastik tümör hücreleri görülüyor. Mitoz şekilleri sık. Sitoplazma çok koyu bazofil boyanmış. Çoğu hücre birden fazla çekirdekli. Çekirdekte retiküler yapıda kromatin içinde sınırları belirgin, koyu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Primer Efüzyon Lenfoması (PEL) için yorumlar kapalı