Normal Eritrositler

Normal Eritrositler
Normal eritrositler: Olgun eritrosit yassı, iki yanı içbükey (bikonkav) disk şeklinde çekirdeksiz bir hücredir. ÇK yaymalarında sitoplazma, içerdiği HGB MGG’daki eozin boyasını aldığından pembe renkte boyanır. Hücrenin orta kısmının daha ince olması nedeniyle sitoplazmanın 1/3 merkezi soluk görünür. Büyüklükleri 7,2-7,9 µm kadardır. Alışkın bir göz mikroskopta  eritrositleri büyüklüklerine göre değerlendirebilir (normosit, makrosit, mikrosit).  Bunun  için yaymanın incelemeye uygun alanı seçilmeli (bkz. Çevre kanı yaymalarının incelenmesi) ve eritrositlerin büyüklüğü küçük lenfositlerin büyüklüğü ile karşılaştırılmalıdır.  A)  Dar sitoplazmalı küçük lenfositler 10 µm, çekirdekleri ise 7-8 µm büyüklüğündedir. Kabaca bir eritrosit bir küçük lenfositin çekirdeğine eşit çaptadır. B)  Bu arada geniş sitoplazmalı büyük lenfositi küçük lenfositle karıştırmamalıdır.

Eritrositler 9 µm den büyükse makrosit,  6 µm den küçükse mikrosit olarak kabul edilir. Bir yaymada farklı büyüklükte eritrositler bulunduğunda anizositoz’dan söz edilir. Anizositoza birçok kan hastalığında rastlanabilir. Özgül bir anlamı yoktur. Elektronik kan sayımı cihazlarında RDW’nin normalden yüksek bulunması anizositozu gösterir.

 

 

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.