Kriyoglobülinemi

kryoglobulin

Hodgkin dışı lenfomalı hastada oda ısısındaki ÇK örneğinde otomatik kan sayımı yapılamamış, daha sonra 37 C’ de ısıtılan kandan yayma hazırlanmıştır. Oklarla işaret edildiği gibi, yer yer soluk gri renkli boyanan kriyoglobülin çökeltileri (İng precipitate) görülmektedir. Bekletilmiş kan ısıtıldığı halde, hücrelerin bozulmuş olmasına bağlı olarak eritrosit ve lökositler sağlıklı sayılamamış, elektronik sayıcı değişik büyüklükte kriyoglobülin çökeltilerini trombosit olarak algılayarak hastanın trombosit sayısı yüksek bulunmuştur (yalancı trombositoz). Benzer mekanizma ile kriyoglobülinemide yalancı lökositoz da görülebilir. Ayrıca çökeltiler eritrositlere yapışarak morfolojilerini bozabilir (parçalanmış eritrositler).

In vitro 370C’nin altında çöken (presipite olan) ve serum ısıtıldığında eriyen Ig’lere kriyoglobülin adı verilir. Kriyoglobülinler monoklonal (IgG, IgM) ya da  poliklonal yapıdadır. Monoklonal kriyoglobülinemiler  (Tip Igenellikle IgM ve IgG tipindedir. Waldenström makroglobulinemisi, multipl miyelom ve Hodgkin dışı lenfomalar gibi lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Kriyopresipitasyon genellikle monoklonal Ig’ in konsantrasyonu ile bağlantılıdır. Klinikte deri lezyonları ( purpura, uç kısımlarda nekroz, ülser), nörolojik belirtiler (başağrısı, konfüzyon, görme, işitme bozuklukları), akrosiyanoz ve Raynaud fenomeni ile karşılaşılır.

Karışık (mixed) kriyoglobulinemi’ de ise monoklonal bir Ig (genellikle IgM) bir başka poliklonal Ig (genellikle IgG) ile immün kompleksler oluşturur (Tip II). Seyrek olarak iki poliklonal Ig birleşmiş olabilir (Tip III). Karışık tiplerde, kriyoglobülinler düşük konsantrasyonda olduğundan kan sayımında sorun yaratmazlar; ancak klinikte vaskülit, artrit, membranoproliferatif glomerülonefrit ve periferik nöropatiye yol açabilirler. Karışık kriyoglobülinemi daha çok infeksiyonlarda (hepatit C, HIV) ve oto-immün hastalıklarda (Sjögren sendromu) ortaya çıkar.

Serumda kriyoglobülin testleri için bkz Kriyoglobülin nasıl aranmalıdır?

 

Bu yazı Çeşitli kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.