Kategori arşivi: Lösemi – Lenfoma – Miyelom

Primer Efüzyon Lenfoması (PEL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Primer efüzyon lenfoması (PEL) Plevra sıvısı sitosantrifüj örneği (MGG). İmmünoblast ya da plazmablastı andıran büyük anaplastik tümör hücreleri görülüyor. Mitoz şekilleri sık. Sitoplazma çok koyu bazofil boyanmış. Çoğu hücre birden fazla çekirdekli. Çekirdekte retiküler yapıda kromatin içinde sınırları belirgin, koyu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Primer Efüzyon Lenfoması (PEL) için yorumlar kapalı

Multipl Miyelom

Bu galeri 4 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. A) Kİ‘ de atipik plazma hücre infiltrasyonu. B) Hastalığın ileri evrelerinde ÇK’ na çıkan plazma hücreleri (sekonder plazma hücreli lösemi). Eritrositlerin kanda artmış paraproteine bağlı olarak para dizisi şeklinde sıralandıklarına dikkat ediniz (rulo oluşumu). C) Kİ’ de Mott hücresi: … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Multipl Miyelom için yorumlar kapalı

Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A) Granüllü büyük lenfositik lösemi. ÇK. Hücrelerin küçük lenfosite göre daha geniş olan sitoplazmalarında azürofil granüller var. Granüllü büyük lenfositler sitotoksik T ya da NK hücre kökenli olabilirler. B) Waldenström hastalığı (makroglobulinemisi). Kİ. Zemin pembe değil. IgM paraproteinemisine bağlı olarak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı için yorumlar kapalı

Hodgkin Hastalığı (Lenfoması)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin lenfoması. A) K.İ. biyopsisi: Reed-Sternberg (RS) hücreleri. Uzun ok iki çekirdekli klasik RS hücresini işaret ediyor. Retiküler (ağsı) kromatin yapısındaki çekirdekler simetrik birer büyük, mavi nükleol taşıyor (“baykuş gözü”). Tek çekirdekli olanlar da var (kısa ok). B) Lenf düğümü basma … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Hastalığı (Lenfoması) için yorumlar kapalı

T Hücreli Deri Lenfomaları

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

T hücreli deri lenfomaları. A-D) Sézary sendromu. ÇK’ da lökositozla birlikte çekirdekleri kıvrımlı yapıya sahip (ing.”convoluted”) lenfoid hücreler (Sézary hücreleri) görülür. Çekirdeğin beyin giruslarını andıran “serebriform” görünümü elektron mikroskopisinde çok karakteristiktir. Işık mikroskobunda da bazı hücreler (özellikle A) size beyini … Okumaya devam et

Daha çok galeri | T Hücreli Deri Lenfomaları için yorumlar kapalı

Hodgkin Dışı Lenfomalar

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin dışı lenfomalar. A,B,C) Folliküllü (nodüllü) lenfoma (lösemik şekil). ÇK’ da çentikli çekirdekli, lenf düğümü follikülü kökenli lenfositler görülüyor. Çekirdekteki çentikten dolayı (ing.”cleft”, “cleaved cells”) bu hücrelere “buttock –popo hücreleri” de denilir. D, E) Villuslu lenfositli splenik lenfoma (splenik marginal … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Dışı Lenfomalar için yorumlar kapalı

Tüylü Hücreli (Hairy cell) Lösemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Tüylü hücreli (Hairy cell) lösemi. A) Lökositozlu bir olguda ÇK’ da tüylü hücreler. B) Tüylü hücreler tartrata rezistan asit fosfataz (TRAP) boyası ile boyanırlar. C) Tüylü hücreli löseminin seyrek görülen “variant” şekli . A‘daki hücrelerin aksine, çekirdek belirgin tek bir nükleol … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Tüylü Hücreli (Hairy cell) Lösemi için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. Kronik lenfositik lösemi (KLL). B) ÇK’ a sitoplazmaları yok denecek kadar dar küçük lenfositler egemen. Yoğun çekirdek kromatini yer yer topaklaşmalar yapıyor. A) Yayma sırasında çekirdeklerin kolaylıkla ezilmeleri KLL’ de sık rastlanan bir bulgudur (Gumprecht gölgeleri, “smudge-leke” hücreleri, “smear-yayma” hücreleri). Ancak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) için yorumlar kapalı

Kronik Miyelositik Lösemi (KML).

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Kronik miyelositik lösemi (KML). Kronik evre (ÇK,(küçük büyültme). Miyeloid hücrelerin büyük çoğunluğunu nötrofil parçalı, çomak, metamiyelosit ve miyelositler oluşturur. Kronik evrede miyeloblast (my) ve promiyelositler (pmy) az sayıdadır. Miyeloblast oranı % 5 i aşmaz. Monositler artmamıştır. Bu görünümü ile ÇK … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Miyelositik Lösemi (KML). için yorumlar kapalı

Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML)

Bu galeri 10 fotoğraf içeriyor.

AML. FAB sınıflaması M1. Olgunlaşma göstermeyen AML. A) Bazı blastların sitoplazmalarında tektük ince azürofil granüller seçiliyor. Auer çomağı içeren bir miyeloblast göze çarpıyor (uzun ok).Trombositler hastada ağır bir trombositopeni bulunmadığına işaret ediyor. B) Bir eritrositte diseritropoez bulgusu olarak “Cabot halkası” … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML) için yorumlar kapalı