Kategori arşivi: Eritrositler

Demir Eksikliği Anemisi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Demir eksikliği anemisi; A) ÇK’da mikrositoz ve belirgin hipokromi. Eritrositlerde soluk boyanan alan genişlemiş, hatta bazı eritrositler halka şeklini almış (anülosit) (ok). Ovalositler (uzun ok) ve ince uzun, “kalem” şeklinde eliptositler mevcut (kısa ok). B) Kİ’ de olgun eritroblastların sitoplazmaları … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Demir Eksikliği Anemisi için yorumlar kapalı

Megaloblastik Eritropoez

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Megaloblastik eritropoez. DNA sentezi bozukluklarında eritropoez megaloblastiktir. Başlıca B12 vitamini ve folat eksikliklerinde görülür. Normoblastik eritropoezin aksine, kırmızı dizinin genç hücrelerinde çekirdek olgunlaşması sitoplazma olgunlaşmasının gerisinde kalır. Megaloblastlar, normoblastlara göre, gerek sitoplazma, gerek çekirdek yönünden daha büyüktür. Çekirdek olgunlaşamadığından ince … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Megaloblastik Eritropoez için yorumlar kapalı

Rulo Oluşumu ve Otoaglütinasyon

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

 A) Rulo oluşumu (fr. rouleaux: para dizisi ): İmmünoglobülinlerin (Ig) ister monoklonal (örn multipl miyelom, makroglobülinemi), ister poliklonal  (örn karaciğer hastalığı, kolajen doku hastalıkları) bir şekilde aşırı artış gösterdiği durumlarda eritrositler  yaymalarda tek sıra halinde madeni para dizisi şeklinde istiflenirler. Bu bulgu eritrosit … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Rulo Oluşumu ve Otoaglütinasyon için yorumlar kapalı

Eritrosit İnklüzyonları

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A)    Bazofilik noktalanma (ing. stippling, fr. ponctuation). MGG ile boyanmış yaymalarda pembe renkteki sitoplazmaya yaygın bir şekilde dağılmış ince bazofilik noktalar söz konusudur.  Ribozom (RNA) çökeltilerini yansıtır ve diseritropoeze işaret ederler. Demir boyaları (Perls reaksiyonu) ile boyanmazlar. Bazofilik noktalanma megaloblastik anemiler, talasemiler,  diseritropoetik … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Eritrosit İnklüzyonları için yorumlar kapalı

Akantosit ve Ekinosit

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Akantosit: Çevrelerinde boyları ve sayıları değişken dikensi çıkıntılar taşıyan eritrosit.(esk. yun. acantha: diken). Splenektomiden sonra, hiposplenizmde, ağır karaciğer hastalığında (ing spur cell: mahmuz hücresi) görülebilir. Abetalipoproteinemide  eritrositler akantosit biçimindedir. McLeod fenotipi’ nde (Kx Kell eritrosit antijeni yokluğu) ÇK’ da değişik oranlarda akantosit saptanır. Abetalipoproteinemi, … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akantosit ve Ekinosit için yorumlar kapalı

Stomatosit

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Stomatosit: Normal eritrositin ortasındaki soluk alan yuvarlaklığını yitirmiş, yarık (ağız) biçimini almıştır. Konjenital hemolitik anemilerden herediter stomatositoz’ da görülür. Bir eliptositoz türü olan Güneydoğu Asya ovalositozu, alkolizm, ve karaciğer hastalıklarında da stomatitlere rastlanabilir. Öte yandan Rh eksikliği sendromu’ nda Rh antijenlerini taşımayan  (Rh null) eritrositler stomatit biçimindedir … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Stomatosit için yorumlar kapalı

Gözyaşı Damlası Şeklinde Eritrositler (Dakriyosit)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Gözyaşı damlası şeklinde eritrositler (dakriyosit, ing tear drop): A) Primer ve sekonder kemik iliği fibrozunun (primer miyelofibroz, miyeloid metaplazili miyeloskleroz) tanı koydurtucu bir bulgusudur.  Eritrositlerdeki bu şekil bozukluğunu literatürde armut, raket ya da el aynasına benzetenler seyrek değildir. Megaloblastik anemiler, talasemi ve miyeloftizik anemilerde … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Gözyaşı Damlası Şeklinde Eritrositler (Dakriyosit) için yorumlar kapalı

Kabarcık (Blister) Hücreleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Kabarcık (ing blister) hücreleri: Eritrosit G6PD enzimi eksikliği taşıyan kişilerde oksidan ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen akut hemolitik anemide görülür (oksidatif hemoliz).  Eritrositlerin içinde denatüre olarak yapısı değişmiş hemoglobin çökeltileri (Heinz cisimleri) dalak makrofajları tarafından  ortadan kaldırıldığında bu morfoloji oluşur. Kabarcıklar koptuğunda  eritrosit … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kabarcık (Blister) Hücreleri için yorumlar kapalı

Parçalanmış Eritrosit ve Şistositler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A, B).  Şistosit adı verilen parçalanma sonucu oluşmuş küçük eritrosit parçacıklarının oranı normalde % 0.5′ i aşmaz. Eritrosit yapımı bozuklukarında (örn megaloblastik eritropoez, talasemiler) çevrede şistositlere rastlanır. Eritrositlerin dolaşımda, özellikle mikrodolaşımda (arteriol, kapiller, venül) mekanik travmaya uğradıkları durumlarda (mikroanjiyopatik hemolitik anemi, kardiyak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Parçalanmış Eritrosit ve Şistositler için yorumlar kapalı

Sferosit

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Sferosit: Normal eritrositlere göre sferositler daha koyu boyanır. Hücre merkezinde normalde görülen soluk boyanmış alan yoktur. Sferosit, normal eritrosit gibi iki yanı içbükey disk biçiminde değildir. Küre gibidir.  Genelde normal eritrositten biraz daha küçüktür (mikrosferosit).  Sferositlere başlıca herediter sferositoz’ da  oto-immün … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Sferosit için yorumlar kapalı