Aylık arşiv: Şubat 2013

Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A) Granüllü büyük lenfositik lösemi. ÇK. Hücrelerin küçük lenfosite göre daha geniş olan sitoplazmalarında azürofil granüller var. Granüllü büyük lenfositler sitotoksik T ya da NK hücre kökenli olabilirler. B) Waldenström hastalığı (makroglobulinemisi). Kİ. Zemin pembe değil. IgM paraproteinemisine bağlı olarak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı için yorumlar kapalı

Hodgkin Hastalığı (Lenfoması)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin lenfoması. A) K.İ. biyopsisi: Reed-Sternberg (RS) hücreleri. Uzun ok iki çekirdekli klasik RS hücresini işaret ediyor. Retiküler (ağsı) kromatin yapısındaki çekirdekler simetrik birer büyük, mavi nükleol taşıyor (“baykuş gözü”). Tek çekirdekli olanlar da var (kısa ok). B) Lenf düğümü basma … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Hastalığı (Lenfoması) için yorumlar kapalı

T Hücreli Deri Lenfomaları

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

T hücreli deri lenfomaları. A-D) Sézary sendromu. ÇK’ da lökositozla birlikte çekirdekleri kıvrımlı yapıya sahip (ing.”convoluted”) lenfoid hücreler (Sézary hücreleri) görülür. Çekirdeğin beyin giruslarını andıran “serebriform” görünümü elektron mikroskopisinde çok karakteristiktir. Işık mikroskobunda da bazı hücreler (özellikle A) size beyini … Okumaya devam et

Daha çok galeri | T Hücreli Deri Lenfomaları için yorumlar kapalı

Hodgkin Dışı Lenfomalar

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin dışı lenfomalar. A,B,C) Folliküllü (nodüllü) lenfoma (lösemik şekil). ÇK’ da çentikli çekirdekli, lenf düğümü follikülü kökenli lenfositler görülüyor. Çekirdekteki çentikten dolayı (ing.”cleft”, “cleaved cells”) bu hücrelere “buttock –popo hücreleri” de denilir. D, E) Villuslu lenfositli splenik lenfoma (splenik marginal … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Dışı Lenfomalar için yorumlar kapalı

Tüylü Hücreli (Hairy cell) Lösemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Tüylü hücreli (Hairy cell) lösemi. A) Lökositozlu bir olguda ÇK’ da tüylü hücreler. B) Tüylü hücreler tartrata rezistan asit fosfataz (TRAP) boyası ile boyanırlar. C) Tüylü hücreli löseminin seyrek görülen “variant” şekli . A‘daki hücrelerin aksine, çekirdek belirgin tek bir nükleol … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Tüylü Hücreli (Hairy cell) Lösemi için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. Kronik lenfositik lösemi (KLL). B) ÇK’ a sitoplazmaları yok denecek kadar dar küçük lenfositler egemen. Yoğun çekirdek kromatini yer yer topaklaşmalar yapıyor. A) Yayma sırasında çekirdeklerin kolaylıkla ezilmeleri KLL’ de sık rastlanan bir bulgudur (Gumprecht gölgeleri, “smudge-leke” hücreleri, “smear-yayma” hücreleri). Ancak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) için yorumlar kapalı

Esansiyel Trombositemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Esansiyel (trombositoz) trombositemi (ET). A, B) ÇK’ da trombositoz ve normal çapta trombositlerin yanında  çok büyük dev trombositler (trombosit anizositozu). İmpedans yöntemiyle sayım yapan sayıcılar bu devleri trombosit olarak algılayamadığı için trombosit sayısı gerçektekinden daha düşük çıkabilir. C) Kİ biyopsisinde megakaryositlerde aşırı çoğalma (H&E). … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Esansiyel Trombositemi için yorumlar kapalı

Primer Miyelofibroz (Miyeloid Metaplazili Miyeloskleroz)

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Primer miyelofibroz (ÇK). Belirgin poikilositoz ve göz yaşı damlası şeklinde eritrositler (dakriosit) (ok). Sağda bir ortokromatofil eritroblast görülüyor. Miyelosklerozda ÇK’ da olgun eritroblastların yanında olgun miyeloid elemanlar da (miyelosit, metamiyelosit) bulunabilir (löko-eritroblastik reaksiyon). Splenomegalili bir hastada ÇK’da dakriositli poikilositoz ve löko-eritroblastoz … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Primer Miyelofibroz (Miyeloid Metaplazili Miyeloskleroz) için yorumlar kapalı

Kronik Miyelositik Lösemi (KML).

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Kronik miyelositik lösemi (KML). Kronik evre (ÇK,(küçük büyültme). Miyeloid hücrelerin büyük çoğunluğunu nötrofil parçalı, çomak, metamiyelosit ve miyelositler oluşturur. Kronik evrede miyeloblast (my) ve promiyelositler (pmy) az sayıdadır. Miyeloblast oranı % 5 i aşmaz. Monositler artmamıştır. Bu görünümü ile ÇK … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Miyelositik Lösemi (KML). için yorumlar kapalı

Genç Bir Kadın Hastada Trombositoz

Olgu. 24 yaşında kadın hasta. Yakınma yok. Çekap amacıyla yapılan tam kan sayımında mikrositik hipokromik anemi (RBC 5.44 milyon/µL, HGB 8.9 g/dL, HCT % 27.8, MCV 51.1 fL, MCH 16.4 pg, MCHC 32.0 g/dL), anizositoz (RDW-CV % 26.6) ve önemli … Okumaya devam et

Olgu Sunumları kategorisine gönderildi | Genç Bir Kadın Hastada Trombositoz için yorumlar kapalı