Günlük arşiv: 26 Şubat 2013

Genç Bir Kadın Hastada Trombositoz

Olgu. 24 yaşında kadın hasta. Yakınma yok. Çekap amacıyla yapılan tam kan sayımında mikrositik hipokromik anemi (RBC 5.44 milyon/µL, HGB 8.9 g/dL, HCT % 27.8, MCV 51.1 fL, MCH 16.4 pg, MCHC 32.0 g/dL), anizositoz (RDW-CV % 26.6) ve önemli … Okumaya devam et

Olgu Sunumları kategorisine gönderildi | Genç Bir Kadın Hastada Trombositoz için yorumlar kapalı

Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML)

Bu galeri 10 fotoğraf içeriyor.

AML. FAB sınıflaması M1. Olgunlaşma göstermeyen AML. A) Bazı blastların sitoplazmalarında tektük ince azürofil granüller seçiliyor. Auer çomağı içeren bir miyeloblast göze çarpıyor (uzun ok).Trombositler hastada ağır bir trombositopeni bulunmadığına işaret ediyor. B) Bir eritrositte diseritropoez bulgusu olarak “Cabot halkası” … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML) için yorumlar kapalı

Akut Lenfoblastik Lösemi

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

FAB sınıflaması L1. Hücre çapı genellikle küçük. Çekirdek kromatini oldukça homojen. Nükleol görülmeyebilir ya da küçük ve belli belirsizdir. Yok denecek kadar dar olan sitoplazma hafif ya da orta derecede bazofili gösterir.   FAB sınıflaması L2. Hücre çapı L1’e göre daha … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut Lenfoblastik Lösemi için yorumlar kapalı

Akut İnfeksiyonlarda Lökositler ve Mononükleoz Sendromu

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Toksik granülasyon. Nötrofil granüller sayıca artmış ve daha koyu boyanmıştır. Akut infeksiyonlarda (özellikle bakteri), sepsis ve inflamasyon (yangı)’ da görülür. Normalde gebelikte de olabilir. A, B, C) Bakteri infeksiyonları ve sepsisde ÇK’da sık görülen toksik granülasyonlu nötrofiller. Sepsis gibi ağır … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut İnfeksiyonlarda Lökositler ve Mononükleoz Sendromu için yorumlar kapalı

Konjenital Diseritropoetik Anemiler

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Konjenital diseritropoetik anemiler. A, B) K.İ.de iki eritroblast arasında ince sitoplazmik köprüler patognomonik bulguyu oluşturuyor (Tip I). Çekirdekler arası köprüler de görülebilir. C) Çok çekirdekli bir eritroblast (Tip II). D) Mitozunu tamamladığı halde bölünememiş bir eritroblast. text message snooping

Daha çok galeri | Konjenital Diseritropoetik Anemiler için yorumlar kapalı

Hemolitik Anemiler

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. A) Herediter sferositoz (Ç.K.). Koyu boyanmış, hücre merkezindeki soluk alanın kaybolmuş olduğu sferositler ve polikromazi gösteren makrositler (retikülositler). B) Akut oto-immun hemolitik anemi. Sferositler ve polikromazik makrositlerle birlikte iki ortokromatofil eritroblast görülüyor.  Resim 2. A) Herediter eliptositozda sigar … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hemolitik Anemiler için yorumlar kapalı

Megaloblastik Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

  A) Ç.K. Belirgin anizositoz, poikilositoz ve karakteristik ovalomakrositoz. Oval makrositler megaloblastik anemiler dışında MDS’da da görülür (bkz. Miyelodisplastik sendrom). B) Ovalomakrosit ve çekirdeği altı loblu hipersegmente nötrofil parçalı. C) Bir eritrositte çekirdek kökenli Cabot halkası. Megaloblastik anemilerde Howell-Jolly cisimciklerine … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Megaloblastik Anemi için yorumlar kapalı

Thalassemia ve Sideroblastik Anemi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Thalassemia ve Sideroblastik anemi. A, B) α-thalassemia major) ÇK ‘da hedef hücreleri (büyük ok), anizositoz, poikilositoz, Howell-Jolly cisimciği (küçük ok) ve ortokromatofil eritroblastlar.C) Sideroblastik anemi. Kİ’ de demir boyası (Prusya mavisi, Perls reaksiyonu) ile ortaya konan, olgun eritroblast çekirdeklerini halka … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Thalassemia ve Sideroblastik Anemi için yorumlar kapalı

Demir Eksikliği Anemisi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Demir eksikliği anemisi; A) ÇK’da mikrositoz ve belirgin hipokromi. Eritrositlerde soluk boyanan alan genişlemiş, hatta bazı eritrositler halka şeklini almış (anülosit) (ok). Ovalositler (uzun ok) ve ince uzun, “kalem” şeklinde eliptositler mevcut (kısa ok). B) Kİ’ de olgun eritroblastların sitoplazmaları … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Demir Eksikliği Anemisi için yorumlar kapalı

Kemik İliğinin Diğer Hücreleri

Bu galeri 6 fotoğraf içeriyor.

A) Plazma hücresi (plazmasit).  Normalde ÇK’ da görülmez. Kİ ve lenfoid dokularda bulunur. Sitoplazma poliribozomlardan (RNA) zengin olduğundan koyu bazofilik boyanır ve vaküollüdür. Olgunlaştığı halde sitoplazmanın bazofilisini yitirmediği tek kan hücresidir. Sitoplazmanın çekirdeğe yakın bölümünde Golgi aygıtına uyan daha açık … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliğinin Diğer Hücreleri için yorumlar kapalı