Günlük arşiv: 27 Şubat 2013

Hiposplenizm

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hiposplenizm (ÇK). Dalağın yokluğunda (örn. splenektomiden sonra) ya da atrofiye uğrayarak işlev görmediği durumlarda (örn. orak hücreli anemi), eritrosit morfolojisinde değişikliklerle karşılaşılır. Bunların başında Howell-Jolly cisimcikleri (siyah kısa ok) gelir. Ayrıca hedef (target) hücreleri, parçalanmış (fragmante) eritrositler (siyah uzun ok) … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hiposplenizm için yorumlar kapalı

Kalıtsal Pelger-Huët Anomalisi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Kalıtsal Pelger-Huët anomalisi. Ç.K. Nötrofil parçalı çekirdeklerinde loblaşma kusuru söz konusudur. Otozomal dominan geçiş gösterir. 1/6.000 canlı doğumda görülür. Laminin B reseptörü geninin (LBR) mütasyonuna bağlıdır. İyi huylu bir anomalidir. Lökosit sayısı ve işlevleri normaldir. Nadir rastlanan homozigotlarda iskelet anomalileri … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kalıtsal Pelger-Huët Anomalisi için yorumlar kapalı

Nöroblastoma Hücreleri

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Nöroblastoma hücreleri (Kİ aspirasyonu). Çocukluk çağının küçük yuvarlak hücreli tümörlerinden nöroblastoma kemik iliğine  metastaz yapmayı sever. Öyle ki, nöroblastoma hücreleri bazen ALL ve lenfoblastik lenfoma hücreleri ile ayırıcı tanıya girebilir. Tek tek durma yerine, “rozet” adı verilen topluluklar oluşturan ve lenfositlerden … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Nöroblastoma Hücreleri için yorumlar kapalı

Sıtma ve Kala-azar

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Sıtma ve Kala-azar. Biz kanbilim uzmanları ÇK yaymalarını incelerken, kimi kez sürpriz tanılar koyma şansını da tadarız. İngilizcede böyle durumlar için “serendipity” sözcüğü kullanılıyor (“Beklenmedik şeyleri bulma şansı” Redhouse). Romanları ile bana bu sözcüğü ve daha birçok şeyi öğreten Sayın Selçuk Altun’a buradan … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Sıtma ve Kala-azar için yorumlar kapalı

Multipl Miyelom

Bu galeri 4 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. A) Kİ‘ de atipik plazma hücre infiltrasyonu. B) Hastalığın ileri evrelerinde ÇK’ na çıkan plazma hücreleri (sekonder plazma hücreli lösemi). Eritrositlerin kanda artmış paraproteine bağlı olarak para dizisi şeklinde sıralandıklarına dikkat ediniz (rulo oluşumu). C) Kİ’ de Mott hücresi: … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Multipl Miyelom için yorumlar kapalı

Habis Histiositoz (Hemofagositik Sendrom)

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Habis histiositoz (eski adı, Histiositik medüller retiküloz). A) Kİ’ de sitoplazmaları ileri derecede vakuollü atipik histiositler. B, C, D) Makrofaj yeteneğine sahip bu hücreler trombositleri (B), lökositleri (C) ve eritrositleri (D) fagosite ederler. Hastalardaki pansitopeni bu hemofagositoz’a bağlıdır. Nadir ve … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Habis Histiositoz (Hemofagositik Sendrom) için yorumlar kapalı

Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A) Granüllü büyük lenfositik lösemi. ÇK. Hücrelerin küçük lenfosite göre daha geniş olan sitoplazmalarında azürofil granüller var. Granüllü büyük lenfositler sitotoksik T ya da NK hücre kökenli olabilirler. B) Waldenström hastalığı (makroglobulinemisi). Kİ. Zemin pembe değil. IgM paraproteinemisine bağlı olarak … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Granüllü Büyük Lenfositik Lösemi, Waldenström Hastalığı için yorumlar kapalı

Hodgkin Hastalığı (Lenfoması)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin lenfoması. A) K.İ. biyopsisi: Reed-Sternberg (RS) hücreleri. Uzun ok iki çekirdekli klasik RS hücresini işaret ediyor. Retiküler (ağsı) kromatin yapısındaki çekirdekler simetrik birer büyük, mavi nükleol taşıyor (“baykuş gözü”). Tek çekirdekli olanlar da var (kısa ok). B) Lenf düğümü basma … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Hastalığı (Lenfoması) için yorumlar kapalı

T Hücreli Deri Lenfomaları

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

T hücreli deri lenfomaları. A-D) Sézary sendromu. ÇK’ da lökositozla birlikte çekirdekleri kıvrımlı yapıya sahip (ing.”convoluted”) lenfoid hücreler (Sézary hücreleri) görülür. Çekirdeğin beyin giruslarını andıran “serebriform” görünümü elektron mikroskopisinde çok karakteristiktir. Işık mikroskobunda da bazı hücreler (özellikle A) size beyini … Okumaya devam et

Daha çok galeri | T Hücreli Deri Lenfomaları için yorumlar kapalı

Hodgkin Dışı Lenfomalar

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Hodgkin dışı lenfomalar. A,B,C) Folliküllü (nodüllü) lenfoma (lösemik şekil). ÇK’ da çentikli çekirdekli, lenf düğümü follikülü kökenli lenfositler görülüyor. Çekirdekteki çentikten dolayı (ing.”cleft”, “cleaved cells”) bu hücrelere “buttock –popo hücreleri” de denilir. D, E) Villuslu lenfositli splenik lenfoma (splenik marginal … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hodgkin Dışı Lenfomalar için yorumlar kapalı