Arama sonuçları: kml

Kronik Miyelositik Lösemi (KML).

Bu galeri 5 fotoğraf içeriyor.

Kronik miyelositik lösemi (KML). Kronik evre (ÇK,(küçük büyültme). Miyeloid hücrelerin büyük çoğunluğunu nötrofil parçalı, çomak, metamiyelosit ve miyelositler oluşturur. Kronik evrede miyeloblast (my) ve promiyelositler (pmy) az sayıdadır. Miyeloblast oranı % 5 i aşmaz. Monositler artmamıştır. Bu görünümü ile ÇK … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Miyelositik Lösemi (KML). için yorumlar kapalı

Gaucher Hücresi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

G.K. 46 yaşında erkek hasta. Dev dalak büyüklüğünün ön planda olduğu hepato-splenomegali. Pansitopeni (Hgb 9.5, Lök 3.300, Tr 72.000). Gözlerde konjonktivaların burun tarafında açık sarımsı renkte kalınlaşmalar (pinguecula). Kemik ağrıları. Radyolojik incelemelerde femurların alt ucunda Erlenmeyer cam kabına benzeyen genişlemeler.   Hipersplenizm … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Gaucher Hücresi için yorumlar kapalı

Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi (Genel Bilgiler)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Burada kemik iliği (Kİ) aspirasyonu ve biyopsisine ilişkin genel bilgiler verilecek, işlemin tekniği ayrı bir yazının konusu olacaktır (Kİ aspirasyonu ve biyopsisi – Teknik). Yeni doğanda tüm kemik boşluklarının içi kan yapıcı kırmızı ilik ile doludur. Ergenlikten itibaren kan yapımı … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi (Genel Bilgiler) için yorumlar kapalı

Kemik İliği Aspirasyonu Yaymalarının İncelenmesi

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Yaymaların hazırlanması Enjektördeki ilik örneği bir lam üzerine ya da bir Petri kabına boşaltılır. Normal bir ilikte çevre kanı (ÇK) içinde Anglosaksonların “spikül” ya da “partikül” adını verdiği açık renkte küçük tanecikler (kırıntılar) dikkati çeker. Bunlar aspirasyon örneğinin kemik ve … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliği Aspirasyonu Yaymalarının İncelenmesi için yorumlar kapalı

Tam Kan Sayımı

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

İlk defa 1926’da, 20. yüzyıl hematolojisinin öncülerinden  Maxwell M. Wintrobe kendi adının verildiği tübü geliştirerek  hematokrit ölçümünü standardize etmiştir. Daha sonra da bugün eritrosit indeksleri olarak bildiğimiz MCV (mean corpuscular volume = ortalama eritrosit hacmi), MCH (mean corpuscular hemoglobin  =  ortalama eritrosit … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Tam Kan Sayımı için yorumlar kapalı

Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML)

Bu galeri 10 fotoğraf içeriyor.

AML. FAB sınıflaması M1. Olgunlaşma göstermeyen AML. A) Bazı blastların sitoplazmalarında tektük ince azürofil granüller seçiliyor. Auer çomağı içeren bir miyeloblast göze çarpıyor (uzun ok).Trombositler hastada ağır bir trombositopeni bulunmadığına işaret ediyor. B) Bir eritrositte diseritropoez bulgusu olarak “Cabot halkası” … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML) için yorumlar kapalı

Kemik İliğinin Diğer Hücreleri

Bu galeri 6 fotoğraf içeriyor.

A) Plazma hücresi (plazmasit).  Normalde ÇK’ da görülmez. Kİ ve lenfoid dokularda bulunur. Sitoplazma poliribozomlardan (RNA) zengin olduğundan koyu bazofilik boyanır ve vaküollüdür. Olgunlaştığı halde sitoplazmanın bazofilisini yitirmediği tek kan hücresidir. Sitoplazmanın çekirdeğe yakın bölümünde Golgi aygıtına uyan daha açık … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliğinin Diğer Hücreleri için yorumlar kapalı

Lökemoid Reaksiyon (Nötrofilik = Miyeloid)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Lökemoid reaksiyon (nötrofilik = miyeloid). ÇK. Lök. 61.3 bin/µL. Lök. formülü: nötrofil miyelosit % 1, metamiyelosit % 8, çomak % 38, nötrofil parçalı % 45, monosit % 6, lenfosit % 2. Nötrofillerin büyük çoğunluğunu parçalı ve çomaklar oluşturuyor. Daha genç … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Lökemoid Reaksiyon (Nötrofilik = Miyeloid) için yorumlar kapalı

Beyaz (Miyeloid) Dizi (Miyelopoez=Granülopoez)

Bu galeri 4 fotoğraf içeriyor.

Beyaz (miyeloid) dizi hücreleri Granülositlere “parçalı lökosit“, kısaca “parçalı” ya da “polimorf çekirdekli lökosit” de denir. Sitoplazmalarındaki granüllerin boyanış farklarına göre parçalı lökositler üçe ayrılır: nötrofil, eozinofil ve bazofil. Kİ’de granülositlerin gelişimi morfolojik olarak tanınabilen en gençten olguna doğru şu sırayı … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Beyaz (Miyeloid) Dizi (Miyelopoez=Granülopoez) için yorumlar kapalı

Hoş geldiniz

“Temel Bilgiler, Sürekli Eğitim, Türk Kanbilimi, Daha çok doğru ve güzel Türkçe” Kanbilim (ülkemizde genelde kullanılan adı ile “hematoloji”) kanın ve kemik iliği gibi kan hücrelerini üreten organların yapısını, işlevlerini ve hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Uygulanması, kliniğin yanında, büyük … Okumaya devam et

Hoş geldiniz için yorumlar kapalı