Kategori arşivi: Hematoloji Atlası

Megakaryositlerde Emperipolez

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Belki meraklı ve dikkatli okurlarımız emperipolez'den daha önce söz ettiğimizi anımsayacaklardır (bkz  Lenf düğümü sinüs proliferasyonları. Resim 4 Rosai-Dorfman hastalığı). Sözcüğün kökenine inersek, emperipolez'i anlamak kolaylaşıyor (eski Yunancada em: içinde; peri: orasında, burasında; polemai: dolaşmak).  Büyük bir kan hücresinin  sitoplazmasının … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Megakaryositlerde Emperipolez için yorumlar kapalı

Granüllü Büyük Lenfositlerin Lösemileri: T Hücreli Granüllü Lenfositik Lösemi (T-LGL)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Granüllü büyük lenfositlerin (LGL) lösemileri kökenlerini T hücre (% 85) ya da NK (natural killer: doğal katil) hücre dizilerinden (% 15) alır. Morfolojik olarak T hücrelerini NK hücrelerinden ayırmak olanaklı değildir. Ayırım immünofenotipleme ile yapılır. T hücreli olanlar genellikle CD3+, CD4-, CD8+, CD16+, … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Granüllü Büyük Lenfositlerin Lösemileri: T Hücreli Granüllü Lenfositik Lösemi (T-LGL) için yorumlar kapalı

Multipl Miyelomda Dev Plazmablastlar

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. Multipl miyelom olgularında Kİ’ de, hatta bazen ÇK’da görülebilen dev plazma hücrelerine daha önce değinmiştik (bkz multipl miyelom, Resim 2B ve 3B). Burada ilerlemiş, tedaviye dirençli bir olgunun Kİ örneklerini sergilemek istiyoruz. A) Çoğu plazmablast evresinde, sitoplazmaları koyu … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Multipl Miyelomda Dev Plazmablastlar için yorumlar kapalı

Hemofagositik Lenfohistiositoz

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Resim 1. Kİ. A) Ortada yer alan histiositin sitoplazmasında fagosite edilmiş lökosit çekirdekleri, trombositler ve eritrositler görülüyor. B) Yukardan aşağıya ikinci histiositin sitoplazmasında yer alan vaküollerde (fagozom?) fagosite edilmiş hücre artıkları dikkati çekiyor. Resim 2. Kİ. Histiositler tarafından fagositoza uğramış, ancak henüz sindirilmemiş bir nötrofil … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Hemofagositik Lenfohistiositoz için yorumlar kapalı

Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Normal erişkinde ÇK mutlak monosit sayısı 0.2-0.8 x 109/L arasında değişir. Çocuklarda bu sayı daha yüksektir. Kemoterapiye ya da akut infeksiyonlara bağlı miyelosüpresyondan çıkış sırasında göreceli ya da mutlak geçici monositozlara sık rastlanır. Hekimin üzerinde durması gereken mutlak monositoz nedenleri aşağıda sıralanmıştır: Kronik infeksiyonlar: … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Monositozlar ve Kronik Miyelomonositik Lösemi (KMML) için yorumlar kapalı

Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

A ve C’ deki resimler multipl miyelomlu bir hastanın Kİ  aspirasyonu örneklerinden hazırlanmıştır. A’ da atipik plazma hücreleri arasında üç çekirdekli bir plazma hücresi görülüyor. C’ de ise iki çekirdekliler dikkati çekiyor. Birden fazla çekirdekli plazma hücreleri yalnız multipl miyeloma özgü … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazmasitozlar ve Birden Fazla Çekirdekli Plazma Hücreleri için yorumlar kapalı

Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı)

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plevra sıvısı sitosantrifüj örneğinden hazırlanan yayma MGG ile boyanmıştır. Genellikle orta büyüklükte atipik blastik hücreler mikroskop alanını kaplıyor. Seyrek olarak daha büyük hücreler de var. Çekirdekleri yuvarlak ya da oval. Kromatin ince yapıda. Nükleoller genellikle küçük. Sitoplazmanın koyu bazofilisi ve vaküolleri dikkat çekici. … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Burkitt Lenfoması Hücreleri (Plevra Sıvısı) için yorumlar kapalı

Plazma Hücreli Lösemi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Plazma hücreli lösemi (PHL) tanısı için klonal plazma hücre sayısının ÇK’ da 2×109/L’ i aşması ya da lökosit formülünde hücrelerin en az % 20’sini oluşturması gerekir. PHL primer ya da sekonder olabilir. Primer PHL çok nadirdir. Bunu “akut PHL” olarak da adlandırabiliriz. Akut … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Plazma Hücreli Lösemi için yorumlar kapalı

Kemik İliği Yaymalarında Demirin Değerlendirilmesi

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Kİ’nin demir durumu aspirasyon örneklerinden yapılan yaymalarda değerlendirilmelidir. Biyopsi örneği bu amaca uygun değildir. Çünkü dekalsifikasyon işlemi sırasında demir ilikten dışarıya süzüleceğinden potasyum ferrosiyanür (Prusya mavisi reaksiyonu) ile boyanma olmaz. Demir depolarının normal olduğu durumlarda hemosiderin yüklü makrofajların sitoplazmaları maviye boyanır. Demir birikimi … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kemik İliği Yaymalarında Demirin Değerlendirilmesi için yorumlar kapalı

Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

Hasta 65 yaşında. KLL tanısı 20 yıl önce konmuş. O sıralarda yurtdışında yapılan immünofenotipleme morfolojik tanıyı doğrulamış. Yukardaki ÇK yaymasının yapıldığı günlerde hasta B belirtilerinden (halsizlik, aşırı terleme ve kilo kaybı) yakınıyor.  Adenomegali ve organomegalilerde büyüme saptanıyor. Transfüzyon gerektirecek derecede … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Kronik Lenfositik Lösemi: Prolenfositik Dönüşüm için yorumlar kapalı